CALARIS®️Xtra Punjabi – Weed Management
Your address will show here +12 34 56 78

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ? 


ਸਹੀ ਫੈਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਣਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਰਸਾਇਣ  - ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

  • Text Hover
  • Text Hover
ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀ ਮਿਕਸ  ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ। 


  • Text Hover

ਕੈਲਾਰਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਲਈ, ਜੋ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ
ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਣ।


ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੈਲਰਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਦੀਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੱਕੀ ਲਈ

ਗੰਨੇ ਲਈ

ਕੈਲਾਰਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਕੀ ਹੈ? 


ਦੋਹਰੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ
 ਸਹਿਯੋਗੀ, ਹਿਸਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
 ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

2 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ 

ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ   ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ ਵਹਾਅ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਜੋ  ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਪਤੀਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤੀਆਂ  ਦਾ ਰੰਗ ਉਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਛਣ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 

ਐਚਪੀਪੀਡੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸ 2 ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਦੋਹਰੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਐਡਜੁਵੈਂਟ
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ
ਕੈਲਰਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਦਰ?

ਕੈਲਰਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋ – 1400 ਮਿ.ਲੀ./ਏਕੜ ਇਸਦਾ ਛਿੜਕਾਅ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ/ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਜੈਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਨੈਪਸੈਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਿਫਾਰਸ਼
ਕੈਲਰਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੱਕੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ 

  • Text Hover
ਨਦੀਨ ਫੜੋ, ਸਕੋਰ ਕਰੋ 

ਕੈਲਾਰਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਖੇਡੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਂ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਡੀ ਬਣੋ। 

  • Text Hover
ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੈਲਾਰਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ 

ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਾਰਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ! 


ਆਪਣੇ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ

ਦੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਗ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.

 ਕਯੂਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ - ਹੋਰ ਜਾਣੋ! 


  • Text Hover

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

    COMING SOON