Weed-Identification Calaris Xtra Punjabi – Weed Management
Your address will show here +12 34 56 78
ਆਪਣੇ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ !


 • ਅਚਰਾਚਨੇ ਰੇਸਮੋਸਾ

  ਅਚਰਾਚਨੇ ਰੇਸਮੋਸਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਅਚਰਾਚਨੇ ਰੇਸਮੋਸ ਘਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਅਨ, ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁਸ ਗ੍ਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਰ ਦੇ ਏਸੀ ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਸੋਨੇਮਾਵੂ (ਕੰਨੜ), ਚਾਰਾ ਘਾਹ (ਹਿੰਦੀ), ਨਦੀਨ (ਪੰਜਾਬੀ)
 • ਬ੍ਰੈਕੈਕਰੀਆ ਈਰੂਸੀਫਾਰਮਿਸ

  ਬ੍ਰੈਕੈਕਰੀਆ ਈਰੂਸੀਫਾਰਮਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਬ੍ਰੈਕੈਕਰੀਆ ਈਰੂਸੀਫਾਰਮਿਸਸ ਅਫ੍ਰੀਕਾ, ਅਮੇਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਦੀਨ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਹਾਂਚੀ ਹਰਕ ਹੂਲੂ (ਕੰਨੜ), ਡੋਮਾਕਲੂ ਗੱਦੀ (ਤੇਲਗੂ), ਪਾਲਾ ਪੁਲ (ਤਾਮਿਲ), ਸਿੰਪੀ (ਮਰਾਠੀ), ਕਾਲਿਯੂ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਨਦੀਨ (ਪੰਜਾਬੀ), ਪਾਰਾ ਗ੍ਰਾਸ (ਬੰਗਾਲੀ), ਕ੍ਰੈਬ ਗ੍ਰਾਸ / ਪਾਰਾ ਗ੍ਰਾਸ (ਹਿੰਦੀ)
 • ਬ੍ਰੈਕਰੀਆ ਰੀਪਟਨਸ

  ਬ੍ਰੈਕਰੀਆ ਰੀਪਟਨਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਬ੍ਰੈਕਰੀਆ ਰੀਪਟਨਸ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ, ਅਮੇਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੀ ਔ ਚਪਟੀ ਅਤੇ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਂਠਾਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟੀ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ, ਚੀਨ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡੀ ਕੋਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਪੂਰੇ ਹੂਲੂ (ਕੰਨੜ), ਨੰਦੁਕਲ ਪੁਲ (ਤਾਮਿਲ), ਨਦੀਨ (ਪੰਜਾਬੀ), ਵਾਘਨਖੀ (ਮਰਾਠੀ), ਕਾਲਿਯੂ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਕ੍ਰੇਬ ਗ੍ਰਾਸ / ਪਾਰਾ ਗ੍ਰਾਮ (ਹਿੰਦੀ), ਪਾਰਾ ਗ੍ਰਾਸ (ਬੰਗਾਲੀ), ਐਦੁਰੁਕੁਲਾ ਗੱਦੀ (ਤੇਲਗੂ)
 • ਬੈਕਿਏਰੀਆ ਰਮੋਸਾ

  ਬੈਕਿਏਰੀਆ ਰਮੋਸਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਬੈਕਿਏਰੀਆ ਰਮੋਸਾ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਜਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਪਟਾ, ਗਾਂਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੋਮਿਲ ਜਾਂ ਨਰਮ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਬੇਨੇ ਅੱਕੀ ਹੂਲੁ (ਕੰਨੜ), ਅੰਡਾ ਕੋਰਾ (ਤੇਲਗੂ), ਨਦੀਨ (ਪੰਜਾਬੀ), ਨੰਦੁਕਲ ਪੁਲ (ਤਾਮਿਲ), ਵਾਘਨਖੀ (ਮਰਾਠੀ), ਕਾਲਿਯੂ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਕ੍ਰੈਬ ਗ੍ਰਾਸ / ਪਾਰਾ ਗ੍ਰਾਸ (ਹਿੰਦੀ), ਚੇਚੂਰ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਡੈਕਟਾਈਲੋਸਟੇਨੀਅਮ ਏਜਿਟਰਿਕਮ

  ਡੈਕਟਾਈਲੋਸਟੇਨੀਅਮ ਏਜਿਟਰਿਕਮ

  ਵੇਰਵਾ: ਡੈਕਟਾਈਲੋਸਟੇਨੀਅਮ ਏਜਿਟਰਿਕਮ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੋਏਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟਾਸ, ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਤਨੇ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਗਾਂਠਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਕੋਨਾਨਾ ਤਲੇ ਹੂਲੁ (ਕੰਨੜ), ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਧੀ/ ਗਨੂਕਾ ਗਧੀ (ਤੇਲਗੂ), ਕਾਕਾਕਲ ਪੁਲ ( ਤਾਮਿਲ), ਹਰਕਿਨ (ਮਰਾਠੀ), ਮਕਡਾ (ਪੰਜਾਬੀ), ਮਕਡਾ/ ਸਵਾਈ (ਹਿੰਦੀ), ਚੌਕਡਿਯੂ (ਗੁਜਰਾਤੀ) ਮਕੋਰ ਜੇਲ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਡਿਜਿਟੇਰੀਆ ਸੈਨਗਵਿਨਾਲਿਸ

  ਡਿਜਿਟੇਰੀਆ ਸੈਨਗਵਿਨਾਲਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਡਿਜਿਟੇਰੀਆ ਸੈਨਗਵਿਨਾਲਿਸ ਡਿਜਿਟੇਰੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਧੀਰੀ ਪਰਿਚਿਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਦੀਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਰਮਨੀ, ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਹੰਬਲ ਹੁੱਲੂ (ਕੰਨੜ) ਅਰਸੀ ਪੂਲ (ਤਾਮਿਲ), ਟੋਕਰੇ (ਬੰਗਾਲੀ), ਵਾਘਨਖੀ (ਮਰਾਠੀ), ਬਰਸਾ ਘਾਹ / ਚਿਨਯਾਰੀ (ਹਿੰਦੀ), ਨਦੀਨ (ਪੰਜਾਬੀ), ਅਰੋਤਰੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਛਾਪੜਾ ਗੱਦੀ (ਤੇਲਗੂ)
 • ਡਾਈਨੇਬਰਾ ਅਰੇਬੀਕਾ

  ਡਾਈਨੇਬਰਾ ਅਰੇਬੀਕਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਡਾਈਨੇਬਰਾ ਅਰੇਬੀਕਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ-ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਢੋਲੀ ਕਲਗੀਦਾਰ ਸਲਾਨਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਨੇਗਲ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਦੀਨ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਨਾਰੀ ਬਾਲਡਾ (ਕੰਨੜ), ਕੋਨਕਾ ਨਾਕਾ / ਗੁੰਟਾ ਨਾਕਾ ਗੱਧੀ (ਤੇਲਗੂ), ਏਂਜੀ ਪੁਲ (ਤਾਮਿਲ), ਲੋਣਯਾ (ਮਰਾਠੀ), ਖਰਾਯੂ (ਹਿੰਦੀ), ਨਦੀਨ (ਪੰਜਾਬੀ), ਖਰਾਯੂ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਜਲ ਗੇਠੇ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਏਕਿਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਾ

  ਏਕਿਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਏਕਿਨੋਕਲੋਆ ਕੋਲੋਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਹ ਹੈ। ਇਹ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਘਾਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਯੁਬਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਕਾਦੁ ਹਰਾਕਾ (ਕੰਨੜ), ਓਥਾਗਦੀ / ਡੋਂਗਾ ਵਰੀ (ਤੇਲੁਗੂ), ਸਾਮੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਕੁਦੁਰੈਵਾਲੀ (ਤਮਿਲ), ਪਖਡ (ਮਰਾਠੀ),ਸਾਮਕ / ਸਾਵਨ (ਹਿੰਦੀ), ਸ੍ਵਾੰਕੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮ/ ਗੇਤੇ ਸ਼ਾਮਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਏਕਿਨੋਕਲੋਆ ਕ੍ਰੁਸ ਗਾਲੀ

  ਏਕਿਨੋਕਲੋਆ ਕ੍ਰੁਸ ਗਾਲੀ

  ਵੇਰਵਾ: ਏਕਿਨੋਕਲੋਆ ਕ੍ਰੁਸ ਗਾਲੀ, ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਘਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਪਰਿਯ ਨਦੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਸਿਮਪਾਗਾਨਾ ਹੁਲਲੂ (ਕੰਨੜ), ਪੇੜਾ ਵਿੰਦੁ (ਤੇਲੁਗੂ), ਗਵਤ (ਮਰਾਠੀ), ਨੇਲਮੇਰਤੀ (ਤਮਿਲ), ਸਾਮਕ (ਹਿੰਦੀ), ਸਾਮੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਸ੍ਵਾੰਕ (ਪੰਜਾਬੀ), ਸਵਾ/ਸ੍ਵਾੰਕ (ਹਿੰਦੀ), ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਏਲਿਯੁਸੀਨ ਇੰਡਿਕਾ

  ਏਲਿਯੁਸੀਨ ਇੰਡਿਕਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਏਲਿਯੁਸੀਨ ਇੰਡਿਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਗੂਸ ਗ੍ਰਾਸ, ਯਾਰਡ ਗ੍ਰਾਸ, ਗੂਸ ਗ੍ਰਾਸ, ਵਾਯਰਗ੍ਰਾਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਫੁਟ ਗ੍ਰਾਸ ਪੋਏਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਡਿਗਰੀ ਵਿਥਕਾਰ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਹਕਕੀ ਕਲੀਨਾ ਹੁਲਲੂ (ਕੰਨੜ), ਥਿਪਪਾ ਰਾਗੀ (ਤੇਲੁਗੂ, ਤਮਿਲ), ਰਾਜਛਨੀ (ਮਰਾਠੀ), ਚੋਖਾਲਿਯੂ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਕੋਡੋ (ਹਿੰਦੀ), ਬਿਨਨਾ ਛਲਾ/ਛਪਰਾ ਘਾਸ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਇਰਾਗ੍ਰਾਸਟਿਸ ਟੇਨੇਲਾ

  ਇਰਾਗ੍ਰਾਸਟਿਸ ਟੇਨੇਲਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਇਰਾਗ੍ਰਾਸਟਿਸ ਟੇਨੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੰਘਣਾ ਕਲਗੀਦਾਰ ਸਲਾਨਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ 50 ਸੈ.ਮੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਰਮ ਕਲਗੀਦਾਰ ਸਲਾਨਾ ਘਾਹ ਸੇਨੇਗਲ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਕੈਮੇਰੂਨ ਅਤੇ ਖੰਡੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਜਾੜ ਸਥਾਨ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਚਿਨਨਾ ਗਰਿਕਾ ਗਦਦੀ (ਤੇਲੁਗੂ), ਚਿਮਨ ਚਾਰਾ (ਮਰਾਠੀ), ਕਬੂਤਰ ਦਾਨਾ, ਚਿੜਿਯਾ ਦਾਨਾ (ਹਿੰਦੀ), ਭੂਮਸ਼ੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਸਾਦਾ ਫੁਲਕਾ (ਬੰਗਾਲੀ), ਕਬੂਤਰ ਦਾਨਾ (ਪੰਜਾਬੀ)
 • ਲਙੇਪਟੋਕਲੋਆ ਚਾਇਨੇਂਸਿਸ

  ਲਙੇਪਟੋਕਲੋਆ ਚਾਇਨੇਂਸਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਲੇਪਟੋਕਲੋਆ ਚਾਇਨੇਂਸਿਸ ਚਾਵਲ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਨਦੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਯੂ ਸਾਉਥ ਵੇਲਸ, ਕ੍ਵਸਲੈਂਡੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਨਦੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਙਉਪ-ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣ- ਪੂਰਬੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲਗੀਦਾਰ ਘਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਪੁਚਿਕਾਪੁਲਾਲਾ ਗਦੀ (ਤੇਲੁਗੂ), ਫੂਲ ਝਾੜੂ (ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ), ਚੋਰ ਕੰਠਾ (ਬੰਗਾਲੀ), ਸਿਲਾਈਪੁਲ (ਤਮਿਲ)
 • ਰਾਟਬੀਲਿਯਾ ਕੋਚਿੰਚਾਇਨੇਂਸਿਸ

  ਰਾਟਬੀਲਿਯਾ ਕੋਚਿੰਚਾਇਨੇਂਸਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਰਾਟਬੀਲਿਯਾ ਕੋਚਿੰਚਾਇਨੇਂਸਿਸ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਥਾਨਕ, ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ 1920 ਵਿੱਚ ਮਯਾਮੀ, ਫਲੋਰਿਡਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ, ਅਪਰਿਯ ਨਦੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਯਾਰਿਯੋਂ, ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸੇਨੀਆ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਨਮੀ, ਪਾਰਗਮਯ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨਪਦੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਮੁਲਲੂ ਸਝੇ (ਕੰਨੜ), ਕੋਂਡਾ ਪੁਨੁਖੂ (ਤੇਲੁਗੂ), ਸੁਨਾਈਪੁਲ (ਤਮਿਲ) ਬਾਰੂ (ਹਿੰਦੀ), ਫਾੱਗ ਘਾਸ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਸੇਟੇਰਿਆ ਵਾਯਰਾਇਡਿਸ

  ਸੇਟੇਰਿਆ ਵਾਯਰਾਇਡਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਸੇਟੇਰੀਆ ਵਾਯਰਾਇਡਿਸ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਘਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਜਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਈਡਬਾਕਸ, ਰੇਲਰੋਡਸ, ਲਾੱਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਕਸਟੇਲ ਬਾਜਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਹਨਾਜੀ (ਕੰਨੜ), ਚਿਗਿਰਿੰਟਾ ਗਦਦੀ (ਤੇਲੁਗੂ), ਥਿਨਾਈ (ਤਮਿਲ), ਚਿਕਟਾ (ਮਰਾਠੀ), ਖੂਟਾ ਘਾਸ (ਪੰਜਾਬੀ), ਕੁਟਾਰਾ ਘਾਸ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਕਾੰਟੇ ਵਾਲੀ ਘਾਸ / ਚਿਪਕਨੇ ਵਾਲਾ ਖੁਟਟਾ (ਹਿੰਦੀ), ਕਹਾੱਨ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਏਕਾਲਿਫਾ ਇੰਡਿਕਾ

  ਏਕਾਲਿਫਾ ਇੰਡਿਕਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਏਕਾਲਿਫਾ ਇੰਡਿਕਾ ਇੱਕ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਕੈਟਕਿਨ ਵਰਗਾ ਪਣਿਕਾ ਅਤੇ ਕੱਪ ਜੈਰੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਜੜ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਰਤੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਕੁਪਪੀ ਗਿਡਾ (ਕੰਨੜ), ਕੁਪਿਚੇਟੂ / ਮੂਰਿਪਿੰਡੀ ਆਕੂ (ਤੇਲੁਗੂ), ਕੁਪਾਇਮੇਨੀ (ਤਮਿਲ), ਕੁਪਪੀ (ਮਰਾਠੀ), ਫੁਲਕਿਯਾ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਫੁਲਕਿਯਾ (ਹਿੰਦੀ), ਮੁਕਤਾ ਝੁਰੀ/ਸ੍ਵਾਤ ਬਸੰਤਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਏਕਿਰਾਨਥੇਸ ਏਸਪੇਰਾ

  ਏਕਿਰਾਨਥੇਸ ਏਸਪੇਰਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਏਕਿਰਾਨਥੇਸ ਏਸਪੇਰਾ ਏਮਰੇਨਥੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਗਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਨਦੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਉਤਤਰਾਨੀ (ਕੰਨੜ), ਨਾਈ ਉਰੁਵੀ (ਤਮਿਲ), ਆਘਾਡਾ (ਮਰਾਠੀ), ਲਤਜੀਰਾ (ਹਿੰਦੀ), ਅੰਧੇਡੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਅਪੰਗ (ਬੰਗਾਲੀ), ਉਤਤਰਾਨੀ (ਤੇਲੁਗੂ), ਚਿਰਚਿਤਾ (ਪੰਜਾਬੀ)
 • ਐਮਪੇਲਾਮਸ ਐਲਬਿਡਸ

  ਐਮਪੇਲਾਮਸ ਐਲਬਿਡਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਐਮਪੇਲਾਮਸ ਐਲਬਿਡਸ ਇੱਕ ਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਯੂ.ਐਸ. ਰਾਜਾਂ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਕਵੀਡ ਟਸੌਕ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਹਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਸੰਬਾਰਾ ਗਧੇ (ਕੰਨੜ), ਤੇਲਾਕੁਚ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਆਲਟਨੈਨਥੇਰਾ ਸੇਸਿਲਿਸ

  ਆਲਟਨੈਨਥੇਰਾ ਸੇਸਿਲਿਸ

  ਆਲਟਨੈਨਥੇਰਾ ਸੇਸਿਲਿਸ ਨੂੰ ਸੇਸਾਈਲ ਜੋਇ-ਵੇਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਫ੍ਰ ਕੋਪਰਲੀਫ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਹੋਨਾ ਗੋਨੇ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਪੋਨਾਗੰਟੀ ਅਕੂ (ਤੇਲੁਗੂ), ਮੁਲ ਪੋਨਨਗਨੀ (ਤਮਿਲ), ਰੇਸ਼ਿਮਕਾਟਾ (ਮਰਾਠੀ), ਗੁਡਾਈ ਸਾਗ (ਹਿੰਦੀ), ਪਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਫੁਲੁਯੂ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਮਲੋਂਚਾ ਸ਼ਾਕ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਆਲਟਨੈਨਥੇਰਾ ਫਾਇਲੋਕਸੇਰਾਇਡਿਸ

  ਆਲਟਨੈਨਥੇਰਾ ਫਾਇਲੋਕਸੇਰਾਇਡਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਆਲਟਨੈਨਥੇਰਾ ਫਾਇਲੋਕਸੇਰਾਇਡਿਸ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟਿਨ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਇਰੂਗਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਨਿਉਜੀਲੈਂਡ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਮਿਰਜਾ ਮੁਲਲੂ (ਕੰਨੜ), ਮੁਲ ਪੋਨਨਨਗਨੀ (ਤਮਿਲ), ਗੁਡਾਈ ਸਾਗ (ਹਿੰਦੀ), ਪਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਖਾਖੀ/ਫੁਲੁਯ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਮਲਾੰਚਾ ਸ਼ਾਕ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਐਮਰੈਨਥਸ ਵਾਯਰਾਇਡਿਸ

  ਐਮਰੈਨਥਸ ਵਾਯਰਾਇਡਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਆਮਰੈਨਥਸ ਵਾਯਰਾਇਡਿਸ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਰਾ ਤਣਾ ਜੜ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਬਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਗੁਣ ਅਤੇ ਐਂਟੀਨੋਸਿਸੈਪਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਕੇਰੇ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਛਿਲਕਾਠੋਠਾਕੁਰਾ (ਤੇਲੁਗੂ), ਜੰਗਲੀ ਚੌਲਾਈ (ਹਿੰਦੀ), ਕੁਪਾਈ ਕੀਰਈ (ਤਮਿਲ), ਮਾਥ/ਤਾਂਦੁਲਜਾ (ਮਰਾਠੀ), ਜੰਗਲੀ ਚੌਲਾਈ (ਪੰਜਾਬੀ), ਤਾੰਦਲਜੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਕਾੰਟਾ ਨੋਟੇ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਐਮਰੈਨਥਸ ਸਪਾਇਨੋਸਸ

  ਐਮਰੈਨਥਸ ਸਪਾਇਨੋਸਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਐਮਰੈਨਥਸ ਸਪਾਇਨੋਸਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਾਈਨੀ ਐਮਰੈਨਥ, ਸਪਾਈਨੀ ਪਿਗਵੀਡ, ਪਰਿਕਲੀ ਐਮਰੈਨਥ ਜਾਂ ਥੋਰਨੀ ਐਮਰੈਨਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਲ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰਿਯ ਨਦੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਰਾਜਾਗਿਰੀ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਏਰਾਮੂ ਗੋਕਾੰਟਾ (ਤੇਲੁਗੂ) ਮੁਲ ਕੀਰਇ (ਤਮਿਲ), ਕਾਟੇਮਾਥ (ਮਰਾਠੀ), ਜੰਗਲੀ ਚੌਲਾਈ (ਹਿੰਦੀ), ਜੰਗਲੀ ਚੌਲਾਈ (ਪੰਜਾਬੀ), ਤਾੰਦਲਜੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਬੋਨੋਟੇ ਸ਼ਾਕ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਆਰਜਮੋਨੇ ਮੇਕਸੀਕਾਨਾ

  ਆਰਜਮੋਨੇ ਮੇਕਸੀਕਾਨਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਆਰਜਮੋਨੇ ਮੇਕਸੀਕਾਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਣਕ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਧਤੂਰਾ ਗਿਡਾ (ਕੰਨੜ), ਬ੍ਰਹਮਦਾੰਡੀ (ਤੇਲੁਗੂ), ਕੁਰੁਕੁ (ਤਮਿਲ), ਪਿਵਲਾ ਧੋਤਰਾ (ਮਰਾਠੀ), ਸਤਯਾਨਾਸ਼ੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਜਟਾ ਫੋਲ (ਬੰਗਾਲੀ), ਕਟੇਲੀ/ਸਤਯਾਨਾਸ਼ੀ (ਹਿੰਦੀ), ਦਾਰੁਡੀ/ ਸਤਯਾਨਾਸ਼ੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ)
 • ਬੋਅਰਹੇਵਿਯਾ ਇਰੇਕਟਾ

  ਬੋਅਰਹੇਵਿਯਾ ਇਰੇਕਟਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਬੋਅਰਹੇਵਿਯਾ ਇਰੇਕਟਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ, ਜਾਵਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਮੁਕੁਰਟੁਈ (ਤਮਿਲ), ਪਾੰਢਰੀ ਪੁਨਰਵਾ (ਮਰਾਠੀ) ਸ਼੍ਵੇਤਾ (ਹਿੰਦੀ), ਪਹਾਡੀ ਪੁਨਰਬਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਕੈਸੀਆ ਟੋਰਾ

  ਕੈਸੀਆ ਟੋਰਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਕੈਸੀਆ ਟੋਰਾ ਇੱਕ ਘਾਹ ਰੂਪੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਾ 30-90 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪੰਖ ਵਰਗੇ ਪੱਤਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਮਣੇ ਸਾਮਣੇ ਤਿੰਨ ਜੋਡਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਲ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਅੰਡਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੰਡੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਨਯੀ ਸ਼ੇਂਗਾ (ਕੰਨੜ), ਪੇਡਾ ਕਾਸਿੰਦਾ (ਤੇਲੁਗੂ), ਟੇਗਰਾਈ (ਤਮਿਲ), ਤਰੋਟਾ (ਮਰਾਠੀ), ਜੰਗਲੀ ਦਾਲ (ਹਿੰਦੀ), ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਕੁਨਵਾਡਿਯੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਚਕੁੰਦਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਕੈਥਰੈਂਥਸ ਪੁਸਿਲਸ

  ਕੈਥਰੈਂਥਸ ਪੁਸਿਲਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਕੈਥਰੈਂਥਸ ਪੁਸਿਲਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘੋਂਘੇ ਜਿਹੀ, ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੌਕੋਣ ਤੰਦਾਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਦੀ ਹਨ। ਪੱਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਬਰਛੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁਰਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਤਲੇ ਡੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧਿਆ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਚਿੱਟੇ, ਘੋਂਘੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਅਗਨੀ-ਸ਼ਿਖਾ (ਤੇਲੁਗੂ), ਸੰਗਖਫੂਲੀ/ਮਿਲਾਗਾਈ ਪੂਡੂ (ਤਮਿਲ), ਸੰਕਾਫੀ (ਮਰਾਠੀ), ਸਦਾਫੂਲੀ (ਹਿੰਦੀ), ਨਯਨਤਾਰਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਸੇਲਿਸੀਆ ਅਰਜੇਨਟੀ

  ਸੇਲਿਸੀਆ ਅਰਜੇਨਟੀ

  ਵੇਰਵਾ: ਸੇਲਿਸੀਆ ਅਰਜੇਨਟੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਵਰਗੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਕ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਲਦਸਤਾ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਕੁੱਕਾ (ਕੰਨੜ), ਕੋਡਿਗੁਟੂਆਕੁ/ ਗੁਣੂਗੂ (ਤੇਲਗੂ), ਸਫੇਦ ਮੁਰਗ (ਹਿੰਦੀ), ਪਨੈਈ ਕਿਰਈ (ਤਾਮਿਲ), ਕੁਰਡੂ / ਕੋਂਮਬਡਾ (ਮਰਾਠੀ), ਲੋਂਬਾਡੁ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਮੋਰੋਗ ਝੂਟੀ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਕਲੀਓਮ ਗਾਈਨੈਂਡ੍ਰਾ

  ਕਲੀਓਮ ਗਾਈਨੈਂਡ੍ਰਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਕਲੀਓਮ ਗਾਈਨੈਂਡ੍ਰਾ ਕਲੀਓਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬਜੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪੱਤਿਆਂ 3-5 ਅੰਡਾਕਾਰ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਤਿਲੋਨੀ (ਕੰਨੜ), ਵੋਮਿੰਟਾ / ਥੇਲਾ ਵਾਮਿਤਾ / ਵੇਲਕੁਰਾ (ਤੇਲਗੂ), ਨੈਵੇਲਈ (ਤਾਮਿਲ), ਪੰਧਾਰੀ ਤਿਲਵਾਨ (ਮਰਾਠੀ), ਹੂਰਹੂਰ (ਹਿੰਦੀ), ਤਿਲਵਨੀ / ਤਿਲਮਨੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਚਿੱਟਾ ਹੁੱਡਹੁੱਡੇ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਕਲੀਓਮ ਵਿਸਕੋਸਾ

  ਕਲੀਓਮ ਵਿਸਕੋਸਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਕਲੀਓਮ ਵਿਸਕੋਸਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਖਮਾਂ ਅਤੇ ਫੋੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਾਰੀਮੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਨਈ ਬਾਲਾ (ਕੰਨੜ), ਨਾਈਕਾਦੁਗੁ (ਤਾਮਿਲ), ਪਿਵਾਲਾ ਤਿਲਵਾਨ (ਮਰਾਠੀ), ਹੂਰ ਹੂਰ (ਹਿੰਦੀ), ਤਿਲਵਨੀ / ਤਿਲਮਨੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਬੋਨ ਸੋਰੇਸ਼ੇ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਕੋਮੇਲੀਨਾ ਬੈਂਗਲੇਨਸਿਸ

  ਕੋਮੇਲੀਨਾ ਬੈਂਗਲੇਨਸਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਕੋਮੇਲੀਨਾ ਬੈਂਗਲੇਨਸਿਸ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਓ-ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਲ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਜਿਗਾਲੀ / ਹਿੱਤਾਗਾਨੀ (ਕੰਨੜ), ਵੇਨਾਦੇਵੀਕੁਰਾ/ਯੰਨਾਦਰੀ (ਤੇਲਗੂ), ਕਨੂਆ (ਪੰਜਾਬੀ), ਕਾਨੰਗਖੋਜਾਈ (ਤਾਮਿਲ), ਕੈਨਾ (ਮਰਾਠੀ), ਬੋਕੰਦਾ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਬੋਖਾਨਾ / ਕਨਕੌਆ (ਹਿੰਦੀ), ਕੈਲੋ ਘੱਸ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਕੋਮੇਲਿਨਾ ਕੋਮੁੱਨਿਸ

  ਕੋਮੇਲਿਨਾ ਕੋਮੁੱਨਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਕੋਮੇਲਿਨਾ ਕੋਮੁੱਨਿਸ ਡੇਫਲਾਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਹ ਰੂਪੀ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਫੁੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਯਜਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਜਿਗਾਲੀ / ਹਿੱਤਾਗਾਨੀ (ਕੰਨੜ), ਕੇਨਾ (ਮਰਾਠੀ), ਕਨੂਆ (ਪੰਜਾਬੀ), ਬੋਖਾਨੀ / ਕਨਕੌਆ (ਹਿੰਦੀ), ਬੋਕੰਡੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਕੰਸੀਰਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਕੋਮੇਲੀਨਾ ਡਿਫੂਜਾ

  ਕੋਮੇਲੀਨਾ ਡਿਫੂਜਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਕੋਮੇਲੀਨਾ ਡਿਫੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੂਸਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਟਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯੂ ਗਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਹਿੱਤਾਗਾਨੀ (ਕੰਨੜ), ਕੇਨਾ (ਮਰਾਠੀ), ਬੋਕਾਂਡਾ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਬੋਖਾਨੀ / ਕਨਕੌਆ (ਹਿੰਦੀ), ਕਨੂਆ (ਪੰਜਾਬੀ), ਢੋਲਸੀਰਾ / ਮਨੈਨਾ / ਕਨੈਨਾਲਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਕੋਰਕੋਰਸ ਆੱਲੀਟੋਰੀਅਸ

  ਕੋਰਕੋਰਸ ਆੱਲੀਟੋਰੀਅਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਕੋਰਸ ਆੱਲੀਟੋਰੀਅਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਰਮਕਸੇਤਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਕਾਦ ਚੁੰਚਾਲੀ (ਕੰਨੜ), ਪੇਰੂਮ ਪੁਨਾਕੂ (ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ), ਮੋਤੀ ਚੁੰਚਾ (ਮਰਾਠੀ), ਜੰਗਲ ਜੂਟ (ਹਿੰਦੀ), ਚੁੰਚ / ਰਾਜਗਰੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਭੁੰਗੀ ਪਾਤ (ਬੰਗਾਲੀ), ਜੰਗਲ ਸਨ (ਪੰਜਾਬੀ)
 • ਕੋਰਕੋਰਸ ਏਸਟ੍ਰਯੁਨਜ਼

  ਕੋਰਕੋਰਸ ਏਸਟ੍ਰਯੁਨਜ਼

  ਵੇਰਵਾ: ਕੋਰਕੋਰਸ ਏਸਟ੍ਰਯੁਨਜ਼ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਛਿਟਪੁਟ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੰਡਾਕਾਰ, ਨੁਕੀਲੀ, ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ 1-3 ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਡੂੰਡੂ ਬੱਟੀ (ਕੰਨੜ), ਝੁੰਨੁਮੂ (ਤੇਲਗੂ), ਕੁਟੀ (ਤਾਮਿਲ), ਚਿਕਟਾ (ਮਰਾਠੀ), ਜੰਗਲ ਜੂਟ (ਹਿੰਦੀ), ਜੰਗਲੀ ਸਨ (ਪੰਜਾਬੀ), ਚੁੰਚ / ਰਾਜਗਰੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਭੂੰਗੀ ਪਾਤ / ਕਾਲ ਚਿਰਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਕੋਰਕੋਰਸ ਅਕਯੂਟੈਂਗੂਲਸ

  ਕੋਰਕੋਰਸ ਅਕਯੂਟੈਂਗੂਲਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਕੋਰਕੋਰਸ ਅਕਯੂਟੈਂਗੂਲਸ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਣੇ ਰੋਯੇਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ। ਪੱਤੇ ਅੰਡਾਕਾਰ ਤੋਂ ਚੌੜੇ ਅੰਡਾਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਡੇ ਰੂਏ ਰੋਣਦੇ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੁਕਿਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨੁਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਚੁੰਚਲੀ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਪੇਰਾਤੀ (ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ), ਕੱਦੂ ਚੁੰਚ (ਮਰਾਠੀ), ਜੰਗਲੀ ਜੂਟ (ਹਿੰਦੀ), ਚੁੰਚ/ਰਾਜਗਰੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਨਲਟਾ ਪਾਤ (ਬੰਗਾਲੀ), ਜੰਗਲੀ ਸਨ / ਜੰਗਲੀ ਜੂਟ (ਪੰਜਾਬੀ)
 • ਸਾਯਨੋਟਿਸ ਏਕਸੀਲਰੀਜ਼

  ਸਾਯਨੋਟਿਸ ਏਕਸੀਲਰੀਜ਼

  ਵੇਰਵਾ: ਸਯਨੋਟਿਸ ਏਕਸੀਲਰੀਜ਼ ਕੋਮੇਲਿਨੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੂਲ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਜੰਗਲਾਂ, ਲਕੜੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਲਕੜੀ ਦੇ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੌਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਈਗਾਲੀ (ਕੰਨੜ), ਨੀਰਪੂਲ (ਤਾਮਿਲ), ਵਿੰਚਕਾ (ਮਰਾਠੀ), ਦਿਵਾਲੀਆ (ਹਿੰਦੀ), ਨਾਰੀਯੇਲੀ ਭਾਜੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਝੋਰਦਾਨ / ਉੜੀਦਾਨ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਕੈਨਬਿਸ ਸਟਾਈਵਾ

  ਕੈਨਬਿਸ ਸਟਾਈਵਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਕੈਨਬਿਸ ਸਟਾਈਵਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਹ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫਾਈਬਰ, ਬੀਜ ਦਾ ਤੇਲ, ਭੋਜਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੂੜ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਗੰਜਾ / ਭੰਗ (ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ), ਭੰਗੀ / ਗੰਜਾ (ਕੰਨੜ), ਭੰਗ (ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ), ਅਲਾਤਮ / ਅਨੰਤ ਮੂਲੀ (ਤਾਮਿਲ), ਭੰਗੀਆਕੂ / ਗੰਜਾ ਚੇਤੂ (ਤੇਲਗੂ)
 • ਕੋਰੋਨੋਪਸ ਡੀਡਾਮਸ

  ਕੋਰੋਨੋਪਸ ਡੀਡਾਮਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਕੋਰੋਨੋਪਸ ਡੀਡਾਮਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਸਲਾਨਾ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਤੰਦਾਂ, ਡੂੰਘੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਖੇਤਰ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਭਾਨੀਆ ਬੂਟੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਜੰਗਲੀ ਵਾਲਾ / ਪੀਤਪਪਡਾ (ਹਿੰਦੀ), ਗੱਬੂ ਕੋਤੰਬਰੀ (ਕੰਨੜ), ਗਜੋਰ ਪੱਤਾ / ਬਕੋਸ (ਬੰਗਾਲੀ), ਵਿਸਵਾਮੰਗਲੀ (ਤੇਲਗੂ)
 • ਚਿਨੋਪੋਡੀਅਮ ਐਲਬਮ

  ਚਿਨੋਪੋਡੀਅਮ ਐਲਬਮ

  ਵੇਰਵਾ: ਚਿਨੋਪੋਡੀਅਮ ਐਲਬਮ ਇੱਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਠੂਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਨੀਅਸ ਨੇ 1753 ਵਿੱਚ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਓਸੇਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਉਜਾੜ ਭੂਮੀਆਂ (ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿਚ) ਤੇ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਲੈਂਬਸ ਕੁਆਰਟਰਸ, ਮੈਲਡੇ, ਫੈਟ ਹੈਨ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੂਜ਼ਫੁੱਟ ਸਖਾਨਕ ਨਾਮ – ਬਠੂਆ / ਬਾਠੂ (ਹਿੰਦੀ), ਬਥਵੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਚੱਕਰਵਾਤ (ਮਰਾਠੀ), ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕਿਰਾਈ (ਤਾਮਿਲ), ਵਾਸਤੂਕਮ / ਪੱਪੁਕੁਰਾ (ਤੇਲਗੂ), ਬੈਥੋ ਸਕ / ਲਾਲ ਭੂਟਕਾ (ਬੰਗਾਲੀ), ਬਾਠੂ (ਪੰਜਾਬੀ)
 • ਡਟੂਰਾ ਮੇਟੈਲ

  ਡਟੂਰਾ ਮੇਟੈਲ

  ਵੇਰਵਾ: ਡਟੂਰਾ ਮੇਟੈਲ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਰਗੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਧਤੁਰਾ ਗੀਡਾ (ਕੰਨੜ), ਧੋਤਰਾ (ਮਰਾਠੀ), ਧਤੂਰਾ (ਹਿੰਦੀ), ਉਮਤਨ (ਤਾਮਿਲ), ਏਰੀ-ਉਮਿਤਾ / ਤੇਲਾ-ਉਮਮੇਠਾ (ਤੇਲਗੂ) ਧਤੂਰਾ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਧੁਤੋਰਾ (ਬੰਗਾਲੀ), ਧਤੂਰਾ (ਪੰਜਾਬੀ)
 • ਡਾਇਜੇਰਾ ਅਰਵੇਸਿਸ

  ਡਾਇਜੇਰਾ ਅਰਵੇਸਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਡਾਇਜੇਰਾ ਅਰਵੇਸਿਸ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਅਰੋਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੂਯੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਸੰਕਰੀ ਰੇਖਿਅ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਅੰਡਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਰਧਗੋਲਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਲ ਬਣਨ ਤੇ ਹਰੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਗੋਰਾਚੀ ਪਾਲਆ (ਕੰਨੜ), ਚੇਂਚਲਕੁਰਾ (ਤੇਲਗੂ), ਥੋਯਾਕੀਰਈ (ਤਾਮਿਲ), ਕੁੰਜਾਰੂ (ਮਰਾਠੀ), ਲਹਸੁਆ / ਕੁੰਹਾਰੂ (ਹਿੰਦੀ), ਕੰਜਾਰੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਲਤਾ ਮਹਾਵਰਿਆ / ਲਤਾ ਮਾਹੂਰੀ (ਬੰਗਾਲੀ), ਲਹਸੁਆ (ਪੰਜਾਬੀ)
 • ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਜੇਨਿਕਯੁਲੇਟਾ

  ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਜੇਨਿਕਯੁਲੇਟਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਜੇਨਿਕਯੁਲੇਟਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਹਲ ਗੌਰੀ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਨਾਨਾਬਾਲਾ (ਤੇਲਗੂ), ਬਾਰੋ ਕੌਰਨੀ (ਬੰਗਾਲੀ), ਕਟੂਰਕ ਕੱਲੀ (ਤਾਮਿਲ), ਮੋਠੀ ਦੂਧੀ (ਮਰਾਠੀ), ਦੁਧੇਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਬਡੀ ਦੁਧੇਲੀ (ਹਿੰਦੀ), ਮੋਟੀ ਦੁਧੇਲੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ)
 • ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਹਾਈਪਰਿਸੀਫੋਲਿਆ

  ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਹਾਈਪਰਿਸੀਫੋਲਿਆ

  ਵੇਰਵਾ: ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਹਾਈਪਰਿਸੀਫੋਲਿਆ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਸਬ ਖੰਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਕਸਰ ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਇੰਡੀਕਾ ਲਾਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬੁਰੂੰਡੀ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਹਾਲ ਗੋਡੀ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਦੁਧੀ (ਮਰਾਠੀ), ਦੁਧੇਲੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਚਿੰਨਮਣ ਪਚਰਸੀ (ਤਾਮਿਲ), ਛੋਟੀ ਦੁਧੇਲੀ (ਹਿੰਦੀ), ਦੂਧੇਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਮਾਨਸਾਸੀ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਨੈਫੇਲੀਅਮ ਪਰਪਰਿਅਮ

  ਨੈਫੇਲੀਅਮ ਪਰਪਰਿਅਮ

  ਵੇਰਵਾ ਨੈਫੇਲੀਅਮ ਪਰਪਰਿਅਮ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰਮ ਖੰਡ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੇਟੇਂਡ ਲੇਡੀ ਇਲਲੀਆਂ ਲਈ ਕਡਵਿਡ੍ਰਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਧ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਸਤਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਇਪੋਮੀਆ ਐਕਵੇਟਿਕਾ

  ਇਪੋਮੀਆ ਐਕਵੇਟਿਕਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਇਪੋਮੀਆ ਐਕਵੇਟਿਕਾ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਜਲ-ਰਵਾਇਤੀ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਰਮ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਬੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੀਅ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬਰਮੀਜ਼, ਥਾਈ, ਲਾਓ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਲਾਏ, ਵੀਯੇਤਨਾਮੀਜ਼, ਫਿਲਿਪੀਨੋ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਕੰਪੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਥਾਟਿਣਕਡਾ / ਥੁਟਿ ਕੁਰਾ (ਤੇਲਗੂ), ਬੇਲ (ਪੰਜਾਬੀ), ਕਲਮੀ (ਹਿੰਦੀ), ਨੀਚੀ ਭਾਜੀ / ਖੰਡ ਕੋਲੀ (ਮਰਾਠੀ), ਨਾਰੋ / ਕਾਲਾਦਾਨਾ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਕੋਲਮੀ ਸਾਕ (ਬੰਗਾਲੀ)


 • ਇਪੋਮਿਆ ਨੀਲ

  ਇਪੋਮਿਆ ਨੀਲ

  ਵੇਰਵਾ: ਇਪੋਮਿਆ ਨੀਲ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੌਦੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਪਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦੇ ਵਜੋਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਗ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰ ਚੜਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਫੁੱਲ ਕਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਲੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਸਾੰਗੂਪੁ (ਤਮਿਲ), ਨਿਕਾਲਾਮੀ (ਮਰਾਠੀ), ਨਿਕਾਲਾਮੀ (ਹਿੰਦੀ), ਕਾਲਾ ਦਾਣ ਬੇਲ (ਪੰਜਾਬੀ), ਕੋਲੀਬਿਟਟੂਲੁ (ਤੇਲੁਗੂ), ਨਾਰੋ / ਕਾਲਾਦਾਨਾ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਨਿਕੋਲਮੋ ਸ਼ਾਕ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਇਪੋਮਿਆ ਪੇਸ ਟਾਈਗਰਿਡਿਸ

  ਇਪੋਮਿਆ ਪੇਸ ਟਾਈਗਰਿਡਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਇਪੋਮਿਆ ਪੇਸ ਟਾਈਗਰਿਡਿਸ ਇੱਕ ਰੋਏਂਦਾਰ ਵੇਲ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਡਬਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਹ ਰੂਪੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4000 ਫੁਟ ਦੀ ਉਂਚਾਈ ਤੇ, ਤਟੀਅ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਕਰ 750-900 ਮੀਟਰ ਉਂਚਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਇਸਦੀ ਪਤਿਆਂ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 9-19 ਪਰਲਿਕਾਏਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਹੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਂਜ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੂਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਚਿਕੁਨੂਵੁ/ਮੇਕਾਮਾਡੁਗੂ (ਤੇਲੁਗੁ), ਵਾਧਪਦੀ (ਮਰਾਠੀ), ਬੇਲ (ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ), ਨਾਰੋ / ਕਾਲਾਦਾਨਾ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਅੰਗੂਲੀ ਲੋਟਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਇਪੋਮਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲੋਬਾ

  ਇਪੋਮਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲੋਬਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਇਪੋਮਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲੋਬਾ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡੇ ਪੈਮਾਣੇ ਤੇ ਫੈਲ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਿਅ ਨਦੀਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ, ਲਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਣੇ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਲਤਾ ਵਰਗੇ ਡੰਠਲ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਪਰਲਿਕਾਏਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਇਵਾਲੀ ਭੋਵਰੀ (ਮਰਾਠੀ), ਬੇਲ (ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ), ਨਾਰੋ/ਕਲੰਦਨਾ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਘੋਂਟੀ ਕੋਲਮੀ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਲਯੂਕਸ ਐਸਪੇਰਾ

  ਲਯੂਕਸ ਐਸਪੇਰਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਲਯੂਕਸ ਐਸਪੇਰਾ ਲਯੂਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਲੈਮਿਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਗਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਥੁੰਬੇ ਜਾਂ ਥੁੰਬਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਥੁੰਬੀ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਥੁੰਮੀ (ਤੇਲਗੂ), ਥੁੰਬਾਈ (ਤਾਮਿਲ), ਤਾਂਬਾ (ਮਰਾਠੀ), ਕੂਬੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਸਵਤਾ ਦ੍ਰੋਨ / ਧੁਲਫੀ / ਦਾਨ ਕਲਸ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਲਯੂਕਸ ਮਾਰਟਿਨਿਸੈਂਸਿਸ

  ਲਯੂਕਸ ਮਾਰਟਿਨਿਸੈਂਸਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਲਯੂਕਸ ਮਾਰਟਿਨਿਸੈਂਸਿਸ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਖਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸ਼ਾਖਿਤ ਤਣੇ ਕਾਫੀ ਰੋਏਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡਾਕਾਰ ਭਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਤਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੰਡਿਆ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਏਦਾਰ ਰੋਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਤੁੰਬੀ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਪੇਰੁਮਤੁਮਬਇ (ਤਾਮਿਲ), ਕੂਬੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਸਵਤਾ ਦ੍ਰੋਨ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਮਿਟ੍ਰਾਕਾਰਪਸ ਵਿਲੋਸਸ

  ਮਿਟ੍ਰਾਕਾਰਪਸ ਵਿਲੋਸਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਮਿਟ੍ਰਾਕਾਰਪਸ ਵਿਲੋਸਸ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਖਡੀ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਪਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਛੋਟੇ, ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਆਵਰਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ
 • ਆੱਕਸਾਲੀਸ ਕੌਰਨਿਕਯੁਲੇਟਾ

  ਆੱਕਸਾਲੀਸ ਕੌਰਨਿਕਯੁਲੇਟਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਆੱਕਸਾਲੀਸ ਕੌਰਨਿਕਯੁਲੇਟਾ, ਭਾਵ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਵੁੱਡਸੋਰੈਲ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਘੱਟ ਉੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਨਿਅਸ ਦੁਆਰਾ 1753 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1500 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਅਮਰੂਲ / ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਘਾਸ / ਚੂਕਾ (ਹਿੰਦੀ), ਖੱਟੀ ਬੂਟੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਉੱਪਿਨਾ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਪਾਲੀਆਕੀਰੀ (ਤਾਮਿਲ), ਅਮਰੂਲਸ਼ਾਕ (ਬੰਗਾਲੀ), ਅਮਰੂਲ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਨੂਨਿਆ ਘਾਸ਼ (ਬੰਗਾਲੀ), ਅੰਬੂਟੀ (ਮਰਾਠੀ), ਪੁਲੀਚਿੰਟਾ / ਅੰਬੋਟਿਕੁਰਾ (ਤੇਲਗੂ)
 • ਪਾਰਥੀਨੀਅਮ ਹਿਸਟੇਰੋਫੋਰਸ

  ਪਾਰਥੀਨੀਅਮ ਹਿਸਟੇਰੋਫੋਰਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਪਾਰਥੀਨੀਅਮ ਹਿਸਟੇਰੋਫੋਰਸ ਉਜਾੜ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚਹਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਤਰਿਣ ਹੈ। ਇਕ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ (ਦੂਜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ) ਰਸਾਇਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਐਲਰਜੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ (ਕੰਨੜ), ਵਯਾਰੀਭਾਮਾ (ਤੇਲੁਗੂ), ਵਿਸ਼ਪੂੰਦੁ (ਤਮਿਲ), ਗਾਜਰ ਗਵਤ (ਮਰਾਠੀ), ਗਾਜਰ ਘਾਸ (ਬੰਗਾਲੀ) ਗਾਜਰ ਘਾਸ (ਹਿੰਦੀ), ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਘਾਸ (ਪੰਜਾਬੀ), ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਘਾਸ (ਗੁਜਰਾਤੀ)
 • ਫਿਲੈਂਥਸ ਨਿਰੂਰੀ

  ਫਿਲੈਂਥਸ ਨਿਰੂਰੀ

  ਵੇਰਵਾ: ਫਿਲੇਨਲਥਸ ਨਿਰੂਰੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲਾਏ ਖੰਡੀ ਗਰਮ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੇਲ ਆਫ ਦਿ ਵਿੰਡ, ਸਟੋਨਬ੍ਰੇਕਰ, ਜਾਂ ਸੀਢ-ਅੰਡਰ-ਲੀਫ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਜਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲੈਂਥੇਸੀ ਦੀ ਫਿਲੈਂਥਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਨੇਲੀ ਗੀਡਾ (ਕੰਨੜ), ਨੇਲਾਉਸਰੀ (ਤੇਲਗੂ), ਕਿਲੇਨੇਲੀ (ਤਾਮਿਲ), ਭੂਈਵਾਲੀ (ਮਰਾਠੀ), ਹਜ਼ਰਦਾਨਾ (ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ), ਭੋਯ ਅਮਾਲੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਵੂਈ ਅਮਲਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਫਾਇਸੈਲਿਸ ਮਿਨਿਮਾ

  ਫਾਇਸੈਲਿਸ ਮਿਨਿਮਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਫਾਇਸੈਲਿਸ ਮਿਨਿਮਾ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਨਰਮ (ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਿਲੀ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜੀ ਆਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੰਕੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਪੀਲੇ ਫਲ ਆਣਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਸਨਾ ਗੁਪਾਤੇ ਗੀਡਾ (ਕੰਨੜ), ਬੁੱਧਾ ਭੁਸਾਦਾ (ਤੇਲਗੂ), ਕੂਪੰਟੀ (ਤਾਮਿਲ), ਰਨ ਪੋਪਟੀ (ਮਰਾਠੀ), ਚੁਰਪੋਟਾ (ਹਿੰਦੀ), ਪੋਪਟੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਭਾਂਬੋਡੇਨ (ਪੰਜਾਬੀ), ਥੱਸਕਾ / ਧੂਲੀ ਮੌੜਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਫਿਲੈਂਥਸ ਮੈਡੇਰਸਪੇਟੇਂਸਿਸ

  ਫਿਲੈਂਥਸ ਮੈਡੇਰਸਪੇਟੇਂਸਿਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਫਿਲੈਂਥਸ ਮੈਡੇਰਸਪੇਟੇਂਸਿਸ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ-ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲਾ, ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਣੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੱਕੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਯੂਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਅੱਡੂ ਨੇਲੀ ਹੁੱਲੂ (ਕੰਨੜ), ਨੇਲਾਉਸਿਰੀ (ਤੇਲਗੂ), ਮੇਲਨੇਲੀ (ਤਾਮਿਲ), ਭੂਈਵਾਲੀ (ਮਰਾਠੀ), ਭਯ ਅਮਾਲੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਹਜਾਰ ਮੋਨੀ (ਬੰਗਾਲੀ), ਬੜਾ ਹਜਾਰ ਦਾਨਾ / ਹਜਾਰਮਣੀ (ਹਿੰਦੀ), ਡਾਨੇ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ (ਪੰਜਾਬੀ)
 • ਪੋਟਯੁਰਲਾਕਾ ਓਲੇਰਾਸੀ

  ਪੋਟਯੁਰਲਾਕਾ ਓਲੇਰਾਸੀ

  ਵੇਰਵਾ: ਪੋਟਯੁਰਲਾਕਾ ਓਲੇਰਾਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਸਲੇਨ ਦੇ ਨਿਰਮਲ, ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਤਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਹੇਠਾਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਤਣੇ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਜਾਂ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਣੇ ਦੇ ਜੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੂਰਣ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1672 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਸੈਚੁਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਸਨਾ ਗੋਲੀ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਪੱਪੂ ਕੁਰਾ / ਪਿੱਚੀ ਮੀਰਾਪਾ (ਤੇਲਗੂ), ਪੱਰੁਪੂ ਕਿਰਾਈ (ਤਾਮਿਲ), ਘੋਲ (ਮਰਾਠੀ), ਛੋਟੀ ਸੰਤ (ਹਿੰਦੀ), ਸੰਤੀ (ਪੰਜਾਬੀ), ਲੂਨੀ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਨੂਨਿਆ ਸਾਕ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਸੋਲੇਨਮ ਨਾਇਗ੍ਰਮ

  ਸੋਲੇਨਮ ਨਾਇਗ੍ਰਮ

  ਵੇਰਵਾ: ਸੋਲੇਨਮ ਨਾਇਗ੍ਰਮ, ਯਾਨੀ ਬਲੈਕ ਨਾਈਟਸੈਡ ਜਾਂ ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਨਾਈਟਸੈਡ, ਸੋਲੇਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਯੂਰੇਸ਼ਿਆ ਮੂਲ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈ ਬੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਮਕੋਏ / ਪਿਲਾਕ / ਪਪੋਟਨ (ਹਿੰਦੀ), ਮਕੋਏ (ਪੰਜਾਬੀ), ਪਿਛੀ ਮੀਰਾਪਾ / ਕੰਚੀ ਪੋਂਡਾ / ਕਸਾਕਾ (ਤੇਲਗੂ), ਕੰਗਣੀ /ਲਘੁਕਾਵਲੀ (ਮਰਾਠੀ), ਮਨਟਕੱਲੀ (ਤਾਮਿਲ), ਕਰਿਕਾਚੀ ਗਿਡਾ (ਕੰਨੜ), ਮਕੋਹ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਬੋਨ ਬੇਗੁਨ / ਕਾਕਮਾਚੀ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਟ੍ਰਾਯਏਨਥੀਮਾ ਮੋਨੋਗਾਯਨਾ

  ਟ੍ਰਾਯਏਨਥੀਮਾ ਮੋਨੋਗਾਯਨਾ

  ਵੇਰਵਾ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਝੋਟੇਦਾਰ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ, ਅਸਮਾਨ, ਨੱਕਦਾਰ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਪੰਜ ਮੋੜ ਕਸਕੇਡ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਗੁੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਖ ਵਾਲੇ ਢਕਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰਸ ਪਰਸਲੇਨਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਦੋਡੱਡਾਗੋਲ ਪਲਾਯਾ (ਕੰਨੜ), ਸਾਵਲਏ / ਸਨਾਈ (ਤਾਮਿਲ), ਖਾਪੜਾ / ਵਿਸਖਪੜਾ (ਮਰਾਠੀ), ਸਤੋਡੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਗਦਬਨੀ (ਬੰਗਾਲੀ), ਬਿਸਖਪਡਾ / ਪੱਥਰਚਾਟਾ (ਹਿੰਦੀ/ਪੰਜਾਬੀ)
 • ਟ੍ਰਾਯਏਨਥੀਮਾ ਪੋਟਯੁਰਲਾਕੈਸਟ੍ਰਮ

  ਟ੍ਰਾਯਏਨਥੀਮਾ ਪੋਟਯੁਰਲਾਕੈਸਟ੍ਰਮ

  ਵੇਰਵਾ: ਟ੍ਰਾਯਏਨਥੀਮਾ ਪੋਟਯੁਰਲਾਕੈਸਟ੍ਰਮ ਆਈਸ ਪਲਾਂਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਜ਼ਰਟ ਹਾਰਸ ਪਰਸਲੇਨ, ਬਲੈਕ ਪਿਗਵੀਡ ਅਤੇ ਜਾਇੰਟ ਪਿਗਵੀਡ ਵਰਗੇ ਆਮ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਚਿਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਡੋਡਾ ਗੋਲੀ ਸੋਪੂ (ਕੰਨੜ), ਸਰਨਈ (ਤਾਮਿਲ), ਸਤੋਡੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਨਿਰੁਬਾਈਲਕੁ / ਅੰਬਾਟੀਮਾਡੂ (ਤੇਲਗੂ), ਪਾਂਧਰੀ ਘੇਤੁਲੀ (ਮਰਾਠੀ), ਪੁੰਨਨਰਬਾ ਸਾਕ / ਸ਼ਵੇਤ ਪੁਨਰਨਾਵਾ (ਬੰਗਾਲੀ), ਬਿਸਖਪੜਾ / ਪੱਥਰਚਾਟਾ (ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ)
 • ਟ੍ਰਾਈਡੈਕਸ ਪ੍ਰੌਕਮਬੇਨਸ

  ਟ੍ਰਾਈਡੈਕਸ ਪ੍ਰੌਕਮਬੇਨਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਟ੍ਰਾਈਡੈਕਸ ਪ੍ਰੌਕਮਬੇਨਸ ਗੁਲਬਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਬ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਬਿਸਾਲਿਆ ਕਰਣੀ / ਤਰਿਧਰਾ (ਬੰਗਾਲੀ), ਕਾਨਫੁਲੀ / ਬਾਰਹਮਾਸੀ (ਹਿੰਦੀ), ਵੇਟੱਕਾਯਾ ਪੁੰਡੂ (ਤਾਮਿਲ), ਏਕਡੰਡੀ (ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ), ਵਾਤਵਤੀ (ਕੰਨੜ)
 • ਜੈਨਥੀਅਮ ਸਟੋਮਾਰੀਅਮ

  ਜੈਨਥੀਅਮ ਸਟੋਮਾਰੀਅਮ

  ਵੇਰਵਾ: ਜੈਨਥੀਅਮ ਸਟੋਮਾਰੀਅਮ ਇੱਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੌਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤੇ, ਜੜਾਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਸਤਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਮੁਰੂਲੂ ਮੱਟੀ (ਕੰਨੜ), ਮਾਰੂਲਾਮਤੰਗੀ / ਗੱਦੀਚਮੰਤੀ (ਤੇਲਗੂ), ਗਦਰ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਮਾਰੂਲ ਓਮਟੱਈ / ਓਟੱਰਚੇਦੀ (ਤਾਮਿਲ), ਗੋਖਰੂ (ਮਰਾਠੀ), ਛੋਟਾ ਗੋਖਰੂ / ਛੋਟਾ ਧਤੂਰਾ (ਹਿੰਦੀ), ਖੁੱਟਾ (ਪੰਜਾਬੀ), ਸਿਆਲ ਕਾਟਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਸਾਇਪੇਰਸ ਰੋਟੰਡਸ

  ਸਾਇਪੇਰਸ ਰੋਟੰਡਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਸਾਇਪੇਰਸ ਰੋਟੰਡਸ ਇੱਕ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 140 ਸੈਮੀ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਸਾਇਪੇਰਸ ਐਸਕਯੁਲੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਨਟ ਗ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਨਟ ਸੇਜ ਇਸਦੇ ਕੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਨਸਪਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਜੇਕੂ (ਕੰਨੜ), ਭਦ੍ਰ-ਤੁੰਗ-ਮੂਸਤੇ / ਭਦ੍ਰਮੂਸਤੇ / ਗੰਦਾਲਾ (ਤੇਲਗੂ), ਕੋਰਾਈ ਕਿਜੰਗੂ (ਤਾਮਿਲ), ਮੋਠਾ / ਦਿਲਾ (ਹਿੰਦੀ), ਨਗਰਾਮੋਠਾ / ਲਾਵਲਾ (ਮਰਾਠੀ), ਗਾਂਠ ਵਾਲਾ ਮੂਰਕ (ਪੰਜਾਬੀ), ਚਿਡੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਵਹੱਦਲਾ ਘਾਸ / ਚਾਟਾ ਬੈਥੀ ਮੁਥਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਸਾਇਪੇਰਸ ਕਮਪ੍ਰੇਸਸ

  ਸਾਇਪੇਰਸ ਕਮਪ੍ਰੇਸਸ

  ਵੇਰਵਾ: ਸਾਇਪੇਰਸ ਕਮਪ੍ਰੇਸਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਝਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਪਰੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਜੇਕੂ (ਕੰਨੜ), ਕੋਟੱਕਕੋਰਈ (ਤਾਮਿਲ), ਛਿੰਦੋ (ਗੁਜਰਾਤੀ), ਨਗਰ ਮੋਠਾ / ਲਾਵਲਾ (ਮਰਾਠੀ), ਨਗਰ ਮੋਠਾ (ਹਿੰਦੀ), ਜੋਲ ਮੂਥਾ (ਬੰਗਾਲੀ)
 • ਫਿਮਬਰਿਸਟਾਈਲਿਸ ਮਿਲਿਸ਼ਿਏ

  ਫਿਮਬਰਿਸਟਾਈਲਿਸ ਮਿਲਿਸ਼ਿਏ

  ਵੇਰਵਾ: ਫਿਮਬਰਿਸਟਾਈਲਿਸ ਮਿਲਿਸ਼ਿਏ ਝਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਮਬਰਿ, ਫਿਮਬਰਿਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਫਰਿੰਜ-ਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੰਡੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਲੀ ਨਦੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਨਾਮ – ਮਨੀਕੋਰਾਈ (ਤਾਮਿਲ), ਲਾਵਹਾਲਾ (ਮਰਾਠੀ), ਹੂਈ / ਦਿਲੀ (ਹਿੰਦੀ), ਗੁਰਿਆ ਘਾਸ (ਬੰਗਾਲੀ)

COMING SOON