Weed-Identification Calaris Xtra Tamil – Weed Management
Your address will show here +12 34 56 78
உங்களுடைய களைப் பயிர்களைக் கண்டு பிடியுங்கள் !


 • அக்ராச்னே ராசிமோசா

  அக்ராச்னே ராசிமோசா

  விளக்கம்: அக்ராச்னே ராசிமோசா என்ற களைப்பயிரினம் ஆசியன், ஆஃப்ரிக்கன் மற்றும் ஆஸ்திரேலியன் நாடுகளில் புல் வகை குடும்பத்தில் காணப்படுகிறது. இந்தக் களையினம் பொதுவாகவே கூஸ் புல் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : சோனேமாவு (கன்னடம்), சாரே வாலி காஸ் (இந்தி) நதின் (பஞ்சாபி)
 • பிராச்சியாரியா ஈருசிஃபார்மிஸ்

  பிராச்சியாரியா ஈருசிஃபார்மிஸ்

  விளக்கம்: பிராச்சியாரியா ஈருசிஃபார்மிஸ் என்பது ஒரு நச்சுத்தன்மையுடைய களையாகும். இது ஆஃப்ரிக்கா, அமேரிக்கா, ஆசியா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஐரோப்பாவின் சில பகுதிகளின் வெப்ப மண்டலம் மற்றும் துணை வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் விவசாய பயிர்களை நாசம் செய்கின்றன. இது ஒரு வருடாந்திர புல் ஆகும். இதன் சிகப்பு-பர்பள் நிற இலையோரங்கள் மற்றும் இலை உறைகளை வைத்து மிக எளிதாக அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும். பிராந்தியப் பெயர் : ஹாஞ்ச்சி ஹரக் ஹுல்லு (கன்னடம்), டோமாகாலு கட்டி (தெலுகு), பால புல் (தமிழ்), ஷிம்பி (மராத்தி), கலியூ (குஜராத்தி), நதின் (பஞ்சாபி), பாரா காஸ் (பெங்காலி), க்ரேப் காஷ் / பாரா காஷ் (இந்தி)
 • பிராச்சியாரியா ரெப்டன்ஸ்

  பிராச்சியாரியா ரெப்டன்ஸ்

  விளக்கம்: பிராச்சியாரியா ரெப்டன்ஸ் என்பது மிகச்சிறிய வருடாந்திர களையாகும். இது ஆசியா, ஆஃப்ரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, தென் ஐரோப்பா, அமேரிக்கா, இந்தியா மற்றும் பல தீவுகள் ஆகியவற்றின் வெப்பமண்டல மற்றும் துணை வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. இது நிலையான அல்லது வருடாந்திர புல் ஆகும். இது அதிக கிளைகளை உடையது. கொடிபோல படரக்கூடியது. கிளைகள் மேல் நோக்கியும் வேர்கள் பக்கவாட்டிலும் படர்ந்து வளரக்கூடியது. இந்த களை ஆஃப்ரிக்காவில் உருவானது மற்றும் மத்திய கிழக்கு பகுதி, இந்திய மற்றும் தென் கிழக்கு ஆசியாவின் துணை கண்டங்கள், சீனா, பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனீசியா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பசிபிக் தீவுகள் என எங்கும் பரவியுள்ளது. பிராந்தியப் பெயர் : போரே ஹுல்லு (கன்னடம்), நண்டுகால் புல் (தமிழ்), நதின் (பஞ்சாபி), வாஹ்நாக்கி (மராத்தி), கலியூ (குஜராத்தி), க்ரேப் காஷ் / பாரா காஷ் (இந்தி), பாரா காஸ் (பெங்காலி), எடுருவகுல கட்டி (தெலுகு)
 • பிராச்சியாரியா ரமோசா

  பிராச்சியாரியா ரமோசா

  விளக்கம்: பிராச்சியாரியா ரமோசா தூய்மையான வயல்வெளிகளில் காணப்படுகின்றன. இவைகள் அரிசி மற்றும் சில சிறுதானிய வயல்களில் பெரும்பாலும் காணப்படுகின்றன. இவை விவசாய – சுற்றுசூழலின் முக்கியப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. இது அடர்த்தியானது, கிளைகளைக் கொண்டது, பின்னலாக வளரக்கூடியது அல்லது மென்மையாக ஆழமாக வளரக்கூடியது. பிராந்தியப் பெயர் : பென்னே அக்கி ஹுல்லு (கன்னடம்), அன்ட கொரா (தெலுகு), நதின் (பஞ்சாபி), நண்டுகால் புல் (தமிழ்), வாஹ்நாக்கி (மராத்தி), கலியூ (குஜராத்தி), க்ரேப் காஷ் / பாரா காஷ் (இந்தி), செசூர் (பெங்காலி)
 • டாக்டைலாக்டெனியம் ஏகிப்டியம்

  டாக்டைலாக்டெனியம் ஏகிப்டியம்

  விளக்கம்: டாக்டைலாக்டெனியம் ஏகிப்டியம் என்பது போசியா குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது ஆகும். இது ஆஃப்ரிக்காவைச் சேர்ந்தது ஆனாலும் நாடு தழுவியது. இந்த தாவரம் பெரும்பாலும் ஈரமான, அதிக மண் நிரம்பிய இடங்களில் வளரக்கூடியது. இது மெதுவானதாக மற்றும் வலிமையானதாகவும் இருக்கிறது. வருடம் முழுவதும் பரவிக்கொண்டிருக்கக் கூடியதாகவும் இருக்கிறது. இது ஒயரைப் போல வளைந்த கிளைகளை மற்றும் கீழ்பகுதியில் வேர்களைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : கொனனா தலே ஹுல்லு (கன்னடம்), நக்ஷத்ரா கட்டி/கனுகா கட்டி (தெலுகு), காக்கா கால் புல் (தமிழ்), ஹர்கீன்/மக்டா (பஞ்சாபி), மக்டா/சவாய் (இந்தி), சோக்கடியு (குஜராத்தி),மகோர் ஜெய்ல் (பெங்காலி)
 • டிஜிடாரியா சங்குய்னாலிஸ்

  டிஜிடாரியா சங்குய்னாலிஸ்

  விளக்கம்: டிஜிடாரியா சங்குய்னாலிஸ் என்பது மிகவும் பிரபலமான களையினத்தில் டிஜிடாரியா என்ற பெயரில் கிடைப்பது ஆகும் மற்றும் இது உலகம் முழுவதும் பொதுவான களைப்பயிராக காணக்கிடைக்கிறது. இது கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக பயன்படுகின்றது மற்றும் இதன் விதைகள் உண்ணக்கூடியது மற்றும் இதனை ஜெர்மனியில் தானியமாகவும் பயன்படுத்துகிறார்கள். குறிப்பாக போலந்து நாட்டில் இதனை பயிரிட்டு கொள்கிறார்கள். அதனால். பிராந்தியப் பெயர் : ஹொம்பல்லெ ஹுல்லு (கன்னடம்), அரிசி புல் (தமிழ்), டொகரி (பெங்காலி), வாஹ்நாக்கி (மராத்தி), புர்ஷ் காஸ்/சின்னியாரி (இந்தி), நதின் (பஞ்சாபி), ஆரோடாரோ (குஜராத்தி), சிப்பாரா கட்டி (தெலுகு)
 • தினேப்ரா அரபிகா

  தினேப்ரா அரபிகா

  விளக்கம்: தினேப்ரா அரபிகா சிதறலாக முளைக்கும் வருடாந்திர புல் ஆகும். இது ஒரு மீட்டர் உயரத்தில் ஈரமான மற்றும் குளிர்ச்சியான அல்லது உலர்ந்த பகுதிகளான செனேகல் மற்றும் நைஜீரியா ஆகிய பகுதிகளில் மற்றும் ஆஃப்ரிக்காவின் உஷ்ண பிரதேசங்கள் மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளின் வழியாக எகிப்து மற்றும் ஈராக்கிலிருந்து இந்தியா வரைக்கும் பரந்து வளர்கிறது. இந்த புல்லானது அனைத்து விவசாய நிலங்களிலும் முளைக்கும் பொதுவான களையாகும். பிராந்தியப் பெயர் : நாரி பாலடா ஹுல்லு (கன்னடம்), கொன்கா நக்கா/குண்டா நக்காகட்டி (தெலுகு), இஞ்சி புல் (தமிழ்), லொன்யா (மராத்தி), கராயு (இந்தி), நதின் (பஞ்சாபி), கராயு (குஜராத்தி), ஜல்கெதே (பெங்காலி)
 • எகினோக்லோயா கொலோனா

  எகினோக்லோயா கொலோனா

  விளக்கம்: எகினோக்லோயா கொலோனா ஒரு வருடாந்திர புல் ஆகும். இது 60க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கோடைகாலப் பயிர்கள் மற்றும் காய்கறி வயல்களில் அதிக பாதிப்பை உண்டாக்கும். புல் வகை களையாக அறியப்படுகிறது. வெஸ்ட்இண்டீசில் இந்தத் தகவல் முதன்முதலில் கியூபாவில் 1814ம் பிரசுரிக்கப்பட்டது. இது ஒருவகை காட்டுப்புல் வகையாகும். ஆசியாவின் உஷ்ணப்பிரதேசங்களிலிருந்து உருவாகி பரவுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : காடுஹரக்கா (கன்னடம்), ஒத்தகாடி/டோங்க வரி (தெலுகு), சமோ (குஜராத்தி), குதுரைவாலி (தமிழ்), பாகட் (மராத்தி), சமக்/சாவன் (இந்தி), ஸ்வன்கி (பஞ்சாபி), பஹாடிஷாமா/கீதேஷாமா (பெங்காலி)
 • எகினோக்லோயா சிரஸ் கல்லி

  எகினோக்லோயா சிரஸ் கல்லி

  விளக்கம்: எகினோக்லோயா சிரஸ் கல்லி ஆசியாவின் உஷ்ணப்பிரதேசங்களில் தோன்றியது. இதற்கு முன்னால் இது துளுக்கா புல்வகையைச் சேர்ந்ததாக இருந்தது. உலகம் முழுவதும் இதனை மிகச் சிறப்பான மருத்துவ குணமுள்ள களையாக கருதுகின்றனர் காரணம் இதனுடைய ஆகச்சிறந்த தாவரவியல் மற்றும் மிகச் சிறப்பான சூழலியல் அம்சங்கள் ஆகும். இது பல நாடுகளில் பல பரவலாகக் காணப்படுகிறது. இது பெரும்பாலான பயிர்களில் களையாக முளைத்து பாதிப்புகளை உண்டாக்குகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : சிம்பகானா ஹுல்லு (கன்னடம்), பெட்டாவிண்டு (தெலுகு), கவத் (மராத்தி), நெல்மெரட்டி (தமிழ்), சமக் (இந்தி), சமோ (குஜராத்தி), ஸ்வங்க் (பஞ்சாபி), சவா/ஸ்வங்க் (இந்தி), தேசி ஷாமா (பெங்காலி)
 • இலுயுசைன் இண்டிகா

  இலுயுசைன் இண்டிகா

  விளக்கம்: இலுயுசைன் இண்டிகா என்பது இந்தியன் கூஸ் புல், யார்டு புல், கூஸ் புல், ஒயர் புல் அல்லது காக்கைக்கால் புல் ஆகியன போசியா புல் குடும்பத்திலுள்ள வகைகள் ஆகும். இதுவொரு சிறிய வருடாந்திர புல் ஆகும். இது ஆண்டு முழுவதும் உஷ்ணமான பகுதிகளில் பரவிகொண்டிருக்கிறது. உலகம் முழுவதும் 50 டிகிரிகள் அட்சரேகைப் பகுதிகளில் வளர்கின்றன. இது பல இடங்களில் மருத்துவ குணமுடைய புல்லாகவும் கருதப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : ஹக்கி காலினா (கன்னடம்), திப்பா ராகி (தெலுகு, தமிழ்), றன்னா சானி (மராத்தி), சொக்காலியு (குஜராத்தி), கொடோ (இந்தி), பின்னா சாலா/சாப்ரா காஸ் (பெங்காலி)
 • எராகுரோஸ்டிஸ் டெனெல்லா

  எராகுரோஸ்டிஸ் டெனெல்லா

  விளக்கம்: எராகுரோஸ்டிஸ் டெனெல்லா என்பது ஒரு சிறிய அடர்த்தியான கொத்தாய் வளர்கின்ற வருடாந்திர புல் ஆகும். இது பல வகையான அளவுகளில் வருகிறது. இது 50 செமீ உயரத்தை தாண்டி வளர்வதில்லை. ஒரு மென்மையான கொத்தாக வளர்கின்ற வருடாந்திர புல். பெரும்பாலும் கழிவுப் பொருட்கள் உள்ள இடங்களில், சாலையோரங்களில் மற்றும் விவசாய நிலங்களிலும் வளர்கின்றன. இது பெரும்பாலும் செனகலிலிருந்து மேற்கு கேமரூன்ஸ் மற்றும் ஆஃப்ரிக்கா மற்றும் ஆசியாவின் வெப்ப மண்டலப் பிரதேசங்களில் வளர்கின்றன. பிராந்தியப் பெயர் : சின்னாகாரிக்கா கட்டி (தெலுகு), சிமான் சாரா (மராத்தி), கபூத்தர் தானா, சிடியாதானா (இந்தி), பும்சி (குஜராத்தி), சதாஃபுல்கா (பெங்காலி), கபூத்தர் தானா (பஞ்சாபி)
 • லெப்டோச்லோயா சின்னேன்சிஸ்

  லெப்டோச்லோயா சின்னேன்சிஸ்

  விளக்கம்: லெப்டோச்லோயா சின்னேன்சிஸ் என்பது ஒரு பொதுவான அரிசி களையாகும் மற்றும். இது ஆஸ்திரேலியாவில் பரவலாக காணப்படுவதில்லை. ஆனால் இது நியூ சவுத்வாலஸ், குயின்ஸ்லாந்து-இந்தியா ஆகியப் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. இந்த வெளிநாட்டுக் களை எதிர்பாராத விதமாக இதன் விதைகள் ஐரோப்பா அல்லாத நாடுகளிலிருந்து குறிப்பாக பல துணை வெப்பமண்டலப் பகுதிகளான தென்கிழக்கு ஆசியா, இலங்கை, இந்தியா, சீனா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென் ஆஃப்ரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுகிறது. இது மிகவும் வலிமையான கொத்துகள் உள்ள வருடாந்திர புல் ஆகும். இது நீரில் மற்றும் நீரிலும் நிலத்திலும் போன்ற சுற்றுச்சூழலில் அதிகம் வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : புச்சிக்கா புல்லாலகட்டி (தெலுகு), ஃபூல் ஜாடு (இந்தி/பஞ்சாபி), சோர் கண்டா (பெங்காலி), சீலைப்புல் (தமிழ்)
 • ராட்போயில்லியா கோச்சின்சைனேன்சிஸ்

  ராட்போயில்லியா கோச்சின்சைனேன்சிஸ்

  விளக்கம்: ராட்போயில்லியா கோச்சின்சைனேன்சிஸ் என்பது ஒரு பூர்வீகம் ஏதுமில்லாத, உஷ்ண சீதோஷ்ண நிலையில் வளரும், வருடாந்திர புல் ஆகும். இது மியாமி, ஃபுளோரிடா ஆகிய இடங்களில் 1920ம் ஆண்டில் அறிமுகமானது. இது மிதமான விஷத்தன்மையுள்ள களையாகும். இது உழுதில் பொழுதில் காணப்படும் களையாகும். பயிர்கள் வளரும் நிலையில் அத்துடன் போட்டிப்போட்டு வளரக்கூடியது. மேலும் மேய்ச்சல் நிலம் மற்றும் சாலையோரங்களில் இருக்கக்கூடியது. இந்த களை அமெரிக்கா, ஆஃப்ரிக்கா, ஆசியா மற்றும் ஒசினியா ஆகிய நாடுகள் உட்பட சுமார் 30க்கும் மேற்பட்ட உஷ்ணப் பிரதேசங்களில் காணப்படுகிறது. இது ஈரப்பதமான மற்றும் அதிக கடினமான மண்ணில் முளைத்து வளர்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : முல்லு சாஜே (கன்னடம்), கொண்டா பூனுக்கு (தெலுகு), சுனைபுல் (தமிழ்), பாரு (இந்தி), ஃபாக்காஸ் (பெங்காலி)
 • செட்டாரியா விரிடிஸ்

  செட்டாரியா விரிடிஸ்

  விளக்கம்: செட்டாரியா விரிடிஸ் என்பது ஒரு இயுராசியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்டது. ஆனால் தற்பொழுது பல கண்டங்களில் ஒரு வகையான மூலிகைப் பொருளாக அறியப்படுகிறது. இதுவொரு கடினமான புல் ஆகும். இது பலவகையான நகர்ப்புற விவசாய நிலங்களில் காணப்படுகிறது மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட புல் இனமாகும். இது பெரும்பாலும் காலியான இடங்களில், சாலையோரங்களில், ரயில் பாதைகளில், புல்வெளிகளில் மற்றும் வயல்களின் ஓரங்களில் ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது. இதுவொரு காட்டுப்பயிராகும் மற்றும் குதிரைவாலி சிறுதானியமாகும். பிராந்தியப் பெயர் : ஹனாஜி (கன்னடம்), சிகிரிண்டாகட்டி (தெலுகு), திணை (தமிழ்), சிக்டா (மராத்தி), குட்டாகாஸ் (பஞ்சாபி), குடாராகிராஸ் (குஜராத்தி), காண்ட்டேவாலி காஸ்/சிப்பக்னேவாலாகுட்டா (இந்தி), கஹோன் (பெங்காலி)
 • அகாலிபா இண்டிகா

  அகாலிபா இண்டிகா

  விளக்கம்: அகாலிபா இண்டிகா என்பது ஒரு மூலிகைச் செடியாகும். இது வருடாந்திர களையாகும். இது கேட்கின் போன்ற பூக்களைக் கொண்டது மற்றும் இதன் மிகச் சிறிய பூக்களைச் சுற்றிலும் கப் போன்ற வடிவமுடைய இதழ்களை உடையது. இதன் வேர்களுக்காகவே இது பிரசித்தம் பெற்றது. இதன் வேர்களைத் தேடி வளர்ப்பு பூனைகள் வருவதுண்டு மற்றும் இதன் மருத்துவ குண பயன்பாடுகளுக்காக இது பிரசித்தம். இது உஷ்ணப் பிரதேசங்கள் அனைத்திலும் காணப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : குப்பி கிடா (கன்னடம்), குப்பிசெட்டு/முரிபிண்டி ஆக்கு (தெலுகு), குப்பைமேனி (தமிழ்), குப்பி (மராத்தி), புல்கியா (குஜராத்தி), புல்கியா (இந்தி), முக்தாஜூரி/ஸ்வாட் பசந்தா (பெங்காலி)
 • அச்சிராந்தெஸ் அஸ்பெரா

  அச்சிராந்தெஸ் அஸ்பெரா

  விளக்கம்: அச்சிராந்தெஸ் அஸ்பெரா என்ற ஒரு வகைத் தாவரம் அமரந்தாசியா குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இது உலகம் முழுவதுமுள்ள உஷ்ணப்பிரதேசங்களில் காணப்படுகிறது. இது எல்லோரும் அறிந்த நிலையில் எல்லா இடங்களிலும் ஒரு பொதுவான களையாக காணப்படுகிறது. பல இடங்களில் இது பயனுள்ள ஒருவகைச் செடியாகப் பயன்படுகிறது. குறிப்பாக பசிபிக் தீவுகளில் சுற்றுச்சூழலில் காணப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : உத்ரானி (கன்னடம்), நாய் உருவி (தமிழ்), அகாடா (மராத்தி), லத்ஜிரா (இந்தி), அந்தேதோ (குஜராத்தி), அபங் (பெங்காலி), உத்ரானி (தெலுகு), சிர்சித்தா (பஞ்சாபி)
 • அம்பெலாமஸ் அல்பிடஸ்

  அம்பெலாமஸ் அல்பிடஸ்

  விளக்கம்: அம்பெலாமஸ் அல்பிடஸ் என்பது எப்பொழுதும் காணப்படும் ஒரு களையாகும். இதன் பூர்வீகம் கிழக்கு மற்றும் மத்திய யூ.எஸ். ஸ்டேட்ஸ், ஒண்டாரியோ – இந்தியா ஆகும். இது இராணி பட்டாம்பூச்சிகளுக்கு உணவாக இருக்கிறது மற்றும் இதன் பால்கட்டிய களைகள் டஸ்ஸாக் கம்பளி லார்வாக்களுக்கு உணவாக இருக்கிறது. இதனைத் தொட்டால் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகும் மற்றும் இதனை சாப்பிட்டு விட்டால் இதயம் நின்று போகும். இது கால்நடைகளுக்கு மிகவும் ஆபத்தானதாக இருக்கும். பிராந்தியப் பெயர் : சம்பரா காட்டி (கன்னடம்), தெலாகுச் (பெங்காலி)
 • அல்டெர்னாந்தேரா செஸ்சிலிஸ்

  அல்டெர்னாந்தேரா செஸ்சிலிஸ்

  விளக்கம்: அல்டெர்னாந்தேரா செஸ்சிலிஸ் என்பது பல பொதுவான பெயர்களால் அறியப்படுகிறது. செஸ்சிலிஸ் ஜாய் – வீட் மற்றும் ட்வார்ஃப் காப்பர்லீஃப் என்பன. இது இலங்கை மற்றும் ஆசியாவின் சில நாடுகளிலும் சமையலுக்கு பயன்படுகிறது. இந்தப் பயிர் உலகின் உஷ்ண மற்றும் துணை உஷ்ணப்பிரதேசங்களில் காணப்படுகிறது. இதன் பூர்வீகம் மத்திய மற்றும் . பிராந்தியப் பெயர் : ஹோன்னா கோன்னா சொப்பு (கன்னடம்), பொன்னா கண்டி அக்கு (தெலுகு), முள் பொன்னாங்கன்னி (தமிழ்), ரெஷ்ம்கடா (மராத்தி), குடை சாக் (இந்தி), பானி வாலி புட்டி (பஞ்சாபி), ஃபுலுயு (குஜராத்தி), மலோன்ச்சா சாக் (பெங்காலி),
 • அல்டெர்னாந்தேரா ஃபிலோஎக்ஸ்ராய்ட்ஸ்

  அல்டெர்னாந்தேரா ஃபிலோஎக்ஸ்ராய்ட்ஸ்

  விளக்கம்: அல்டெர்னாந்தேரா ஃபிலோஎக்ஸ்ராய்ட்ஸ் ஒரு பூர்வீக இனக் களையாகும். இது உஷ்ணமான பகுதிகளான தென் அமெரிக்கா, இதில் அர்ஜென்டினா, பிரேசில், பராகுவே மற்றும் உருகுவே ஆகியனவும் அடங்கியப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. முன்னதாக இது தென் அமெரிக்காவின் பிரனா ஆற்றுப் பகுதியில் பெரும்பாலும் காணப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பின்னர் சுமார் 30 நாடுகளுக்கு பரவியுள்ளது, குறிப்பாக யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ், நியூசிலாந்து, சீனா, இந்தியா மற்றும் பல நாடுகள். பிராந்தியப் பெயர் : மிர்ஜூ முல்லு (கன்னடம்), முள் பொன்னாங்கன்னி (தமிழ்), குடை சாக் (இந்தி), பானி வாலி புட்டி (பஞ்சாபி), காக்கி/ஃபுலுயு (குஜராத்தி), மலோன்ச்சா சாக் (பெங்காலி),
 • அமராந்தாஸ் விரிடிஸ்

  அமராந்தாஸ் விரிடிஸ்

  விளக்கம்: அமராந்தாஸ் விரிடிஸ் என்பது ஒரு வருடாந்திர களைப் பயிராகும். இது இளம்பச்சை நிறத்தில் நீளமாக மேல் நோக்கி வளரக்கூடிய ஒரு களையாகும். இதன் கிளைகளின் நுனிகளில் சில கிளைகளுடன் கூடிய பேனிக்கல் உண்டு மற்றும் சிறிய பச்சை நிற பூக்களும் உண்டு. சில நாடுகளில் இதனை உணவாகவும் பயன்படுத்துகின்றனர். இது வைரசை மற்றும் கேன்சரைத் தடுக்கும் குணநலன்களை கொண்டதாக இருக்கிறது மற்றும் இது வலிநிவாரணியாகவும் பயன்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : கிரே சொப்பு (கன்னடம்), சிலகாதொட்டகுரா (தெலுகு), ஜங்லி சோலை (இந்தி), குப்பை கீரை (தமிழ்), மத்/தண்டுல்ஜா (மராத்தி), ஜங்லி சோலை (பஞ்சாபி), தண்டால்ஜோ (குஜராத்தி), கண்டா நோட் (பெங்காலி)
 • அமராந்தஸ் ஸ்பைனோசஸ்

  அமராந்தஸ் ஸ்பைனோசஸ்

  விளக்கம்: அமராந்தஸ் ஸ்பைனோசஸ் பொதுவாகவே ஸ்பைனி அமராந்த், ஸ்பைனி பிக்வீட், பிரிக்லி அமராந்த் அல்லது தார்னி அமராந்த் என்று அழைப்பர். மேலும் இது அமெரிக்காவின் உஷ்ணப்பிரதேசத்தில் காணப்படுகிறது. ஆனால் இது பெரும்பாலான கண்டங்களில் எல்லோரும் அறிந்த ஒரு வகை களையாக அறியப்படுகிறது மற்றும் சில சமயம் இது விஷத்தன்மையுள்ளதாகவும் இருக்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : ராஜகிரி சொப்பு (கன்னடம்), எர்ராமுல்லுகொரண்ட்டா (தெலுகு), முள் கீரை (தமிழ்), கடேமாத் (மராத்தி), ஜங்லி சோலை (இந்தி), ஜங்லி சோலை (பஞ்சாபி), தண்டால்ஜோ (குஜராத்தி), பொன்னோட்டே சாக் (பெங்காலி)
 • அர்கேமோனே மெக்சிகானா

  அர்கேமோனே மெக்சிகானா

  விளக்கம்: அர்கேமோனே மெக்சிகானா என்பது மிகவும் கடினமான பயோனீர் தாவரமாகும். இது கடுமையான வறட்சி மற்றும் மோசமான மண்ணிலும் முளைக்கும் மற்றும் புதிய சாலையோரங்களில் அல்லது விளிம்புகளில் வளரக்கூடியது. இதில் வெளிர் மஞ்சள் பால் வடியும். விலங்குகள் இதனை மேய்ந்தால் விஷத்தன்மையுடையது. ஆனால் இதனை பல மக்கள் மருந்தாகவும் பயன்படுத்துகின்றனர். பெரும்பாலும் கிராமத்தில் குறிப்பாக யுஎஸ்சின் மேற்குப்பகுதி மற்றும் மெக்சிகோ மற்றும் இந்தியாவின் பலப் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : ததுராகிடா (கன்னடம்), பிரம்மதண்டி (தெலுகு), குருக்கு (தமிழ்), பிவாலா தோத்ரா (மராத்தி), சத்யானசி (பஞ்சாபி), ஜடாஃபூல் (பெங்காலி), கடெலி/சத்யனாசி (இந்தி), தருஜ/ சத்யனாசி (குஜராத்தி)
 • போயர்ஹவியா எரெக்டா

  போயர்ஹவியா எரெக்டா

  விளக்கம்: போயர்ஹவியா எரெக்டா என்பது யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ், மெக்சிகோ, மத்திய அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா ஆகிய இடங்களைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டது. ஆனால் இப்பொழுது உஷ்ணப் பிரதேசம் மற்றும் துணை உஷ்ணப் பிரதேசத்தில் பரவலாக காணப்படுகிறது. ஆப்ரிக்காவில் இதன் பரவுதல் மேற்கு ஆப்ரிக்கா, கிழக்குப் பக்கமாக சோமாலியா மற்றும் தென் ஆப்ரிக்காவின் கீழ்பகுதி, ஆசியா மற்றும் இந்தியா, ஜாவா, மலேசியா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : முக்குரட்டை (தமிழ்), பந்தாரி புன்னர்னாவா (மராத்தி), ஸ்வேதா (இந்தி), பஹாரி புனர்னாபா (பெங்காலி)
 • காஸியா டோரா

  காஸியா டோரா

  விளக்கம்: காஸியா டோரா ஒரு மருத்துவத் தன்மையுள்ள மூலிகையாகும். இந்தத்தாவரம் 30-90 செமி உயரம் வளரும் மற்றும் இறகுபோல இலைகளைக் கொண்ட செடியாகும். இதன் இலைகள் பெரும்பாலும் மூன்று எதிர்ஜோடிகளைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. இலை முட்டை வடிவத்தில் முனையில் வட்டமாக இருக்கக்கூடியது. இதன் இலைகள் நீளமானது. இதன் பிராந்தியப் பெயர் : நாயிஷெங்கா (கன்னடம்), பெட்டா கசிண்டா (தெலுகு), தக்ரை (தமிழ்), தரோடா (மராத்தி), ஜங்கலி தால் (இந்தி), தால் வாலி புட்டி (பஞ்சாபி), குன்வாதியோ (குஜராத்தி), சகுந்தா (பெங்காலி)
 • கதாராந்தஸ் புஸிலஸ்

  கதாராந்தஸ் புஸிலஸ்

  விளக்கம்: கதாராந்தஸ் புஸிலஸ் என்பது ஒரு சிறிய பஞ்சுசெடி, சிறிதாக முளைக்கும் வருடாந்திர மூலிகை. இந்தியாவைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டது. இதில் பல சதுரவடிவ கிளைகளைக் கொண்டது. இது அடியிலிருந்து முளைக்கக்கூடியது. இலைகள் எதிரும் புதிருமாக முளைக்கின்றன. கத்திவடிவம் கொண்டு அடர்த்தியான ஓரங்களைக் கொண்டது. இலையில் அடிப்பக்கம் குறுகலாகி ஒரு முனையில் கூடுகிறது. மொத்த தாவரத்திலும் பால் நிரம்பியிருக்கிறது. சிறிய வெள்ளை, பஞ்சு போன்ற பூக்கள் தனியாக அல்லது கொத்தாக இலையின் மேல் பகுதியில் பூக்கின்றன. பிராந்தியப் பெயர் : அக்னி-சிக்கா (தெலுகு), சந்க்காபுளி/மிளகாய் பூடு (தமிழ்), சங்கபி (மராத்தி), ஜடாபுலி (இந்தி), நயந்தாரா (பெங்காலி)
 • செலோசியா அர்ஜெண்டீயா

  செலோசியா அர்ஜெண்டீயா

  விளக்கம்: செலோசியா அர்ஜெண்டீயா உரோமங்களற்ற நீண்டு வளரும் நேர்கோட்டில் அல்லது ஈட்டிவடிவிலான இலைகளைக் கொண்ட வருடாந்திர செடியாகும். இதன் பூக்கள் பொதுவான வெள்ளையாக அல்லது அதன் ஓரங்களில் பிங்க் நிறம் கொண்டது. இந்தத்தாவரங்கள் அனைத்தும் உஷ்ணப் பிரதேசத்தை பூர்வீகமாகக் கொண்டவை. இவை முழுச் சூரிய ஒளியில் சிறப்பாக வளரக்கூடியது மற்றும் இது நீரற்றப் பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படுகிறது. இதன் பூமொட்டுக்கள் சுமார் 8 வாரங்களுக்கு நீடிக்கக்கூடியது மற்றும் காய்ந்த பூக்களை உதிர்த்துவிடும் நிலையில் அவை மேலும் வேகமாக வளர்ச்சியைக் காண்கின்றன. பிராந்தியப் பெயர் : குக்கா (கன்னடம்), கொடிகுட்டுடாக்கு/குனுகு (தெலுகு), சஃபேத் மரக் (இந்தி), பன்னைகீரை (தமிழ்), குருடு/கோம்டா(மராத்தி), லம்பாடு (குஜராத்தி), மொரோக்ஜூட்டி (பெங்காலி)
 • கிளியோமி கைனாந்த்ரா

  கிளியோமி கைனாந்த்ரா

  விளக்கம்: கிளியோமி கைனாந்த்ரா என்பது பச்சைக் காய்கறிகள் இனத்தின் கீழ் வருவதாகும். இதுவொரு வருடாந்திர காட்டுப்பூ. இது ஆபிரிக்காவை பூர்வீகமாகக் கொண்டது ஆனால் உலகம் முழுவதிலும் உஷ்ணபிரதேசங்கள் மற்றும் துணை உஷ்ணபிரதேசங்களில் பரவலாக காணப்படுகிறது. இது மேல்நோக்கி நேராக கிளைகள் விட்டு வளரும் தாவரமாகும். இதனுடைய இலைகள் அடர்த்தியில்லாதது மற்றும் ஒவ்வொன்றும் 3-5 முட்டை வடிவிலான இலைகளை கொண்டது. இதன் பூக்கள் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். பிராந்தியப் பெயர் : டிலோனி (கன்னடம்), வொமிடா/தெல்லா வாமிடா/வேலகுரு (தெலுகு), நாய் வளை (தமிழ்), பந்தாரி டில்வான் (மராத்தி), ஹூர் ஹூர் (இந்தி), தில்வானி/தில்மனி (குஜராத்தி), ஸ்வெட் ஹூட் ஹூடே (பெங்காலி)
 • கிளியோமே விஸ்கோஸா

  கிளியோமே விஸ்கோஸா

  விளக்கம்: கிளியோமே விஸ்கோஸா பொதுவாக மழைக்காலங்களில் காணப்படும். இதன் இலைச்சாற்றை ஆய்வு செய்ததில் அது சேமித்து வைக்கப்படும் விதைகளுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பது மற்றும் காராமணி விதைகளில் அந்துப்பூச்சிகளை வரவிடாமல் தடுத்துப் பாதுகாக்கிறது. இந்த விதிகளை உடலில் வெளிப்புற காயங்களுக்கு மற்றும் புண்களின் மீது பயன்படுத்தலாம். இதன் விதைகள் அன்தல்மிண்டிக் மற்றும் கார்மினேட்டிவ் தன்மைகளைக் கொண்டது. இதன் பூக்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : நாயி பாலா (கன்னடம்), குக்கவொமிண்டா/குகாவாலு (தெலுகு), நாய் கடுகு (தமிழ்), பிவாலா டில்வான் (மராத்தி), ஹூர் ஹூர் (இந்தி), தில்வானி/தில்மனி (குஜராத்தி), பான்சொஸ்சி (பெங்காலி)
 • காம்மலினா பென்காலென்சிஸ்

  காம்மலினா பென்காலென்சிஸ்

  விளக்கம்: காம்மலினா பென்காலென்சிஸ் என்பது ஒரு நிரந்தரமான மூலிகையாகும். இதன் பூர்வீகம் ஆசியா மற்றும் ஆபிரிக்காவின் உஷ்ணபிரதேசங்கள் ஆகும். இது தன் பூர்வீக நிலங்களையும் தாண்டி பரவலாக பரவி உள்ளது. குறிப்பாக புதிய உஷ்ணப்ரதேசங்களான ஹாவாய், வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் வட அமெரிக்காவின் இரண்டு கரைப்பகுதிகள். இதன் பூக்கும் பருவம் வசந்த காலம் முதல் இலையுதிர்காலம் வரைக்கும். பூமத்திய ரேகைக்கு அருகிலுள்ள துணை உஷ்ணப்ரதேசத்தில் நீடிக்கிறது. இது பெரும்பாலும் கலவையான மண்ணில் முளைக்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : ஜிகாலி/ஹிட்டாகனி (கன்னடம்), வென்னதேவிகுரா/யன்னாதிரி (தெலுகு), கனுவா (பஞ்சாபி), கனங்கொலை (தமிழ்), கெனா (மராத்தி), போகண்டா (குஜராத்தி), போகானா/கன்கவ்வா (இந்தி), கேலோ காஸ் (பெங்காலி)
 • காம்மலினா கம்முனிஸ்

  காம்மலினா கம்முனிஸ்

  விளக்கம்: காம்மலினா கம்முனிஸ் என்பது ஒரு மருத்துவ குணமுள்ள வருடாந்திரப் பயிராகும். இது டேய்பிளவர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. காரணம் இதன் பூ ஒரேயொரு நாளுக்கு மட்டுமே பூத்து இருக்கக் கூடியது. இதன் பூர்வீகம் கிழக்கு ஆசியா மற்றும் தென் கிழக்கு ஆசியாவின் வடக்குப் பகுதிகள் ஆகும். சீனாவில் இந்தத் தாவரத்தை யாசிகாவோ என்று அழைக்கிறார்கள். பிராந்தியப் பெயர் : ஜிகாலி/ஹிட்டாகனி (கன்னடம்), கெனா (மராத்தி), கனுவா (பஞ்சாபி), பொகானி/கன்குவா (இந்தி), போகண்டி (குஜராத்தி), கன்சிரா (பெங்காலி)
 • காம்மலினா டிஃப்புஸா

  காம்மலினா டிஃப்புஸா

  விளக்கம்: காம்மலினா டிஃப்புஸா வசந்த காலத்தில் பூக்கிறது மற்றும் இலையுதிர் காலம் வரைக்கும் இருக்கிறது மற்றும் இது மோசமான பருவநிலையிலும் இயல்பான செயலாக ஈரமான இடங்கள் மற்றும் காடுகளிலும் இருக்கிறது. சீனாவில் இதனை காய்ச்சலுக்கான மற்றும் சிறுநீர் பிரச்சினைகளின் சிகிச்சைக்குப் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த தாவரத்தின் இலைகளிலிருந்து நீல நிறம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. இது துணிகளுக்கு சாயம் பூச பயன்படுகிறது. ஒரேயொரு எழுத்துப் பதிவில் மட்டும் புதிய குய்னாவில் இதை உணவாகவும் பயன்படுத்துவதாக பதிவாகி உள்ளது. பிராந்தியப் பெயர் : ஹிட்டாகனி (கன்னடம்), கெனா (மராத்தி), போகண்டா (குஜராத்தி), பொகானி/கன்குவா (இந்தி), கனுவா (பஞ்சாபி), தோல்சிரா/மனைன்னா/கன்னைலாலா (பெங்காலி)
 • கோர்கோரஸ் அலிடோரியஸ்

  கோர்கோரஸ் அலிடோரியஸ்

  விளக்கம்: கோர்கோரஸ் அலிடோரியஸ் என்பதன் பூர்வீகம் ஆபிரிக்காவா அல்லது ஆசியாவா என்பது தெளிவாக இல்லை. சில ஆவணங்களில் இது இந்தோ-பர்மீஸ் பகுதியிலிருந்து வந்திருக்கலாம் என்று அல்லது இந்தியாவிலிருந்து இன்னும் பல களை இனங்களுடன் வளர்ந்து பரவியிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. இதன் பூர்வீகம் எங்கிருந்தாலும் சரி, இது நீண்ட காலமாக இந்த இரண்டு கண்டங்களிலும் காணப்பட்டு வருகின்றது. இது பெரும்பாலும் காட்டுப்பகுதிகளில் அல்லது ஆபிரிக்காவின் உஷ்ணபிரதேசத்தில் காணப்படுகிறது எனலாம். பிராந்தியப் பெயர் : காட் சுன்சாலி (கன்னடம்), பெரம்/புன்னாக்கு (தமிழ்/தெலுகு), மோத்தி சுஞ்ச் (மராத்தி), ஜங்கலி ஜூட் (இந்தி), சுஞ்ச்/ராஜ்காரி (குஜராத்தி), புங்கி பட் (பெங்காலி), ஜங்கலி சன் (பஞ்சாபி)
 • கோர்கோரஸ் ஒலிடோரியஸ்

  கோர்கோரஸ் ஒலிடோரியஸ்

  விளக்கம்: கோர்கோரஸ் ஒலிடோரியஸ் என்பது பயன்படுத்தா நிலங்களில் காணப்படும் ஒரு பொதுவான வருடாந்திர களையாகும். கடல் மட்டத்திலிருந்து 2000 மீ உயரத்தில் சமவெளியில் மற்றும் மலைப்பாங்கான இடங்களில் இந்தியாவில் காணப்படுகிறது. இது மேல்நோக்கி வளரக்கூடிய மிகச்சிறிய மூலிகை. அதிக தண்டு மற்றும் கிளைகள் இல்லாதது. முட்டை வடிவில், குறுகிய, பச்சையான இலைகளின் ஓரங்களில் முள்போல் அமைப்பு கொண்டது. மஞ்சள் பூக்கள் 1-3 எண்ணிக்கையில் கொத்தாக இருக்கும். மிகக் குட்டையான தண்டு, மிகச் சிறிய உயரம் மற்றும் எதிரும் புதிருமான இலைகளைக் கொண்டது. பிராந்தியப் பெயர் : துண்டு பட்டி (கன்னடம்), ஜனுமு (தெலுகு), கட்டுடுட்டி (தமிழ்), சிக்டா (மராத்தி), ஜங்கலி ஜூட் (இந்தி), ஜங்கலி சன் (பஞ்சாபி), சுஞ்ச்/ராஜ்காரி (குஜராத்தி), புங்கி பட்/கல் சிரா (பெங்காலி)
 • கோர்கோரஸ் அக்கியூடாங்குலஸ்

  கோர்கோரஸ் அக்கியூடாங்குலஸ்

  விளக்கம்: கோர்கோரஸ் அக்கியூடாங்குலஸ் என்பது ஒரு வருடாந்திர மூலிகையாகும். தண்டின் ஒரு பகுதி ரோமம்போல் வளர்ந்திருக்கும். இலைகள் முட்டை வடிவில் அகலமாக இருக்கும். இலையின் ஓரங்கள் முள் போல வடிவமிருக்கும். சிலவற்றில் அடியில் ஒரு ஜோடி முள் இருக்கும், அடிப்பாகம் உருண்டையாக இருக்கும் அல்லது குறுகலாக, சிதறலான முள்போன்று முளைத்திருக்கும், குறிப்பாக இலை நரம்புகளின் மேல் மற்றும் மையத்தண்டின் மேல். பிராந்தியப் பெயர் : சுன்சாலி சொப்பு (கன்னடம்), பெரட்டி (தமிழ், தெலுகு), கடு சுஞ்ச் (மராத்தி), ஜங்கலி ஜூட் (இந்தி), சுஞ்ச்/ராஜ்காரி (குஜராத்தி), நல்டா பட் (பெங்காலி), ஜங்கலி சன்/ ஜங்கலி ஜூட் (பஞ்சாபி)
 • சைனானோடிஸ் அக்சிலாரிஸ்

  சைனானோடிஸ் அக்சிலாரிஸ்

  விளக்கம்: சைனானோடிஸ் அக்சிலாரிஸ் என்ற இனம் ஒரு நிரந்தரமான தாவரமாகும். இது கம்மெலினாசியா குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இதன் பூர்வீகம் இந்திய துணைக்கண்டம், சீனாவின் தென்பகுதி, தென் கிழக்கு ஆசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் வடக்குப்பகுதிகள் ஆகியன. இது மழைக்கால காடுகளில் வளர்கிறது. காடுகள் மற்றும் காடுகளடர்ந்த புல்நிலம் ஆகியவற்றில் வளர்கிறது. இந்தியாவில் இது மருத்துவ தாவரமாக மற்றும் பன்றிகளுக்கு உணவாகவும் இருக்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : இகாலி (கன்னடம்), நீர்புல் (தமிழ்), விஞ்ச்கா (மராத்தி), திவாலியா (இந்தி), நரியெலி பாஜி (குஜராத்தி), ஜோராதன்/உரிடன் (பெங்காலி)
 • கன்னாபிஸ் சாடிவா

  கன்னாபிஸ் சாடிவா

  விளக்கம்: கன்னாபிஸ் சாடிவா என்பது ஒரு வருடாந்திர மருத்துவ குணமுள்ள பூக்கும் தாவரம் ஆகும். இதன் பூர்வீகம் கிழக்கு ஆசியா ஆனால் இப்பொழுது பரந்துப்பட்ட விவசாயத்தின் காரணமாக பரவலாகக் காணப்படுகிறது. இது மிகவும் பரவலான முறையில் பயிரிடப்பட்டுள்ளதாக வரலாற்றுக் குறிப்புகள் உள்ளன. தொழிற்சாலைகளுக்கு நூலிழையாக, விதைகளில் எண்ணெய், உணவாக, மறு உருவாக்கமாக, மதரீதியாக மற்றும் பக்தி விஷயங்களுக்காக மற்றும் மருந்தாக என பலவாறாக பயன்படுகிறது. இந்தத் தாவரத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் அதன் பயன் கருதி பயிரிடப்பட்டு வருகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : காஞ்சா/பாங் (இந்தி, பஞ்சாபி, பெங்காலி), பாங்கி/காஞ்சா (கன்னடா), பாங் (மராத்தி, குஜராத்தி) அலடம்/அனந்தா முலி (தமிழ்), பாங்கியாக்கு/காஞ்சா செட்டு (தெலுகு)
 • கொரோனோபஸ் டிடிமஸ்

  கொரோனோபஸ் டிடிமஸ்

  விளக்கம்: கொரோனோபஸ் டிடிமஸ் பொதுவாக குறைவாக பரவுகின்ற மருத்துவ குணமுள்ள வருடாந்திர தாவரமாகும். இது அதிக நீளமான கிளைகளை உடையது. ஆழமாகச் சுருண்டு இருக்கும் இலைகள் மற்றும் சிறிய வெள்ளைப் பூக்களைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. இதில் கடுமையான வாசனை உண்டு. குறிப்பாக இதனை கசக்கும் போது கார்டன் கிரஸ் போன்ற வாசனை கிடைக்கும். இது மத்தியதரை கடல் பகுதியை பூர்வீகமாகக் கொண்டதாக இருக்கலாம். ஆனால் இன்று உலகம் முழுவதும் பரவலாகக் காணப்படும் இனங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : பானியா புஐ (பஞ்சாபி), ஜங்லி ஹலா/பிட்பாரா (இந்தி), கப்பு கொதாம்பரி (கன்னடம்), கரோர் பட்டா/பகாஸ் (பெங்காலி), விஷாமுங்லி (தெலுகு)
 • செனோபோடியம் ஆல்பம்

  செனோபோடியம் ஆல்பம்

  விளக்கம்: செனோபோடியம் ஆல்பம் என்ற வருடாந்திர களைப்பயிர் மிகவும் வேகமாக வளரக்கூடியது மற்றும் அதிகப்படியாக பயிரிடவும் படுகிறது. மேலும் இதனை வட இந்தியாவில் பதுவா என்ற பெயரில் உணவாகவும் உண்ணுகிறார்கள். இதன் பூர்வீகம் என்னவென்று தெரியவில்லை. ஆனால் இன்று உலகம் முழுவதும் பரவலாகக் காணப்படுகிறது மற்றும் ஐரோப்பாவின் லின்னாயசில் இந்த வகைத் தாவரம் குறித்து 1753 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது இயற்கையாகவே ஆபிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, வட அமெரிக்கா, ஓசியானா மற்றும் இப்பொழுது எல்லா நாடுகளிலும் காணக்கிடைக்கிறது (அண்டார்டிக்காவில் கூட). இது பெரும்பாலும் நைட்ரஜன் அதிகமுள்ள பயன்படுத்தாத நிலங்களில் அதிகம் காணப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : பாதுவா பாதோ (இந்தி), பதாவோ (குஜராத்தி), சக்ரவர்த்தி சொப்பு (கன்னடம்), சக்வாட் (மராத்தி), சக்ரவர்த்தி கீரை (தமிழ்), வஷ்துகம்/பப்புகுரா (தெலுகு), பெத்தோ ஷாக்/லால் பதுக்கா (பெங்காலி), பாத்து (பஞ்சாபி)
 • தத்துரா மிடல்

  தத்துரா மிடல்

  விளக்கம்: தத்துரா மிடல் என்பது ஒரு புதர் போல வளரும் தன்மை உடைய வருடாந்திர அல்லது நிரந்தரமான மூலிகை ஆகும். இது பெரும்பாலும் உலகின் உஷ்ணமான பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக இந்தியா மற்றும் உலகம் முழுவதிலும் இதனை இரசாயண மற்றும் அலங்காரப் பயன்பாடுகளுக்காக அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். பிராந்தியப் பெயர் : ததுரா கிடா (கன்னடம்), தோத்ரா (மராத்தி), ததுரா (இந்தி), உமத்தன் (தமிழ்), எர்ர்ரி-உம்மிடா/டெல்லாவும்மெத்தா (தெலுகு), ததுரா (குஜராத்தி), துதோரா (பெங்காலி), ததுரா (பஞ்சாபி)
 • திகேரா அர்வென்சிஸ்

  திகேரா அர்வென்சிஸ்

  விளக்கம்: திகேரா அர்வென்சிஸ் என்பது ஒரு எளிமையான அல்லது தாவரத்தின் அடித்தளத்திலிருந்து ஏறுமுகத்தில் கிளைகளைக் கொண்ட தாவரம். இதன் தண்டுகளில் உரோமங்கள் அல்லது மிகக் குறைவாக முள் போன்றவைகள் இருப்பதுண்டு மற்றும் அதன் முனைகள் மங்கி இருப்பதுண்டு. இலையானது குறுகி நீண்டு இருக்கிறது மற்றும் முட்டை வடிவில் அல்லது மிகச்சிலதுகளில் சுருங்கி காணப்படுகிறது. பூக்களின் மேல் ரோமங்கள் போலிருக்கும். வெள்ளை நிறத்தில் அல்லது பிங்க் அல்லது கார்மைன் அல்லது சிகப்பு வண்ணத்தில் இருக்கும். வழக்கமாக பச்சையும் வெள்ளையும் கலந்த நிறத்தில் காய்கள் வருவது உண்டு. பிராந்தியப் பெயர் : கொராச்சி பல்யா (கன்னடம்), சென்சால்கூரா (தெலுகு), தொய்யாகீரை (தமிழ்), குஜ்ஜாறு (குஜராத்தி), லஹசுவா/குஜ்ஜாறு (இந்தி), கஞ்ஜாரோ (குஜராத்தி), லதா மஹாவரியா/லதா மஹூரி (பெங்காலி), லஹசுயா (பஞ்சாபி)
 • இயூபோர்பியா ஜெனிகுலடா

  இயூபோர்பியா ஜெனிகுலடா

  விளக்கம்: இயூபோர்பியா ஜெனிகுலடா என்ற தாவரம் அமெரிக்காவின் உஷ்ணப்பிரதேசம் மற்றும் துணை உஷ்ணப்பிரதேசத்தை பூர்வீகமாகக் கொண்டது. ஆனால் இப்பொழுது உலகம் முழுவதும் எங்கும் காணப்படுகிறது. பல களைக்கொல்லிகளால் இதைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. அதனால் இது உலகம் முழுவதும் மிக வேகமாகப் பரவிவிட்டது. இந்தத் தாவரம் தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் அலங்காரத் தாவரமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்தில் களையாக உள்ளது. இது பெரும்பாலும் பருத்தி வயல்களில் மற்றும் விவசாய நிலங்களில் காணப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : ஹால் கவுரி சொப்பு (கன்னடம்), நானாபால (தெலுகு), பாரோ கொர்னி (பெங்காலி), கட்டுடாக் கல்லி (தமிழ்), மோத்தி துத்தி (மராத்தி), துதேலி (பஞ்சாபி), படிதுதேலி (இந்தி), மொத்திதுதேலி (குஜராத்தி)
 • இயூபோர்பியா ஹைபரிசிஃபோலியா

  இயூபோர்பியா ஹைபரிசிஃபோலியா

  விளக்கம்: இயூபோர்பியா ஹைபரிசிஃபோலியா என்ற தாவரம் அமெரிக்காவின் உஷ்ணபிரதேசம் துணை உஷ்ணப்பிரதேசத்தை பூர்வீகமாகக் கொண்டது மற்றும் இப்பொழுது ஆபிரிக்கா மற்றும் இந்தியா போன்ற உஷ்ண நாடுகளில் பரவியுள்ளது. ஆபிரிக்காவின் உஷ்ணபிரதேசங்கள் இதனை இயூபோர்பியா இண்டிகா லாம் என்ற பயிருடன் குழப்பிக் கொள்கிறார்கள். இது மேற்கு ஆபிரிக்கா, புருந்தி மற்றும் மொரிஷியசில் கண்டிப்பாக உள்ளது. பிராந்தியப் பெயர் : ஹால் கவுடி சொப்பு (கன்னடம்), துதி (மராத்தி), துதேலி (குஜராத்தி), சின்னம்மன் பாச்சரிசி (தமிழ்), சொட்டிதுதேலி (இந்தி), துதேலி (பஞ்சாபி) மனசசி (பெங்காலி)
 • கனபாலியம் புர்புரேயம்

  கனபாலியம் புர்புரேயம்

  விளக்கம்: கனபாலியம் புர்புரேயம் என்பது பரவலாகவே மற்றும் பொதுவாகவே உஷ்ணப்பிரதேசங்களில் காணப்படுகிறது. மேலும் இது உலகின் டிராப்பிக்கல் மலைப்பிரதேசங்களில் மற்றும் துணை உஷ்ணப்பிரதேசங்களில் காணப்படுகிறது. கட்வீட் என்ற வகை களைகள் அமெரிக்காவின் வண்ணமயமான லேடி வெட்டுக்கிளிகளுக்கு உணவாக இருக்கிறது. இதிலிருந்து எடுக்கப்படும் சாறு தனியாக மற்றும் பிறவற்றுடன் கலவையாக சோதித்தலில் பல மருத்துவ குணங்கள் உள்ளதால் அவை பலவகையான மருத்துவத் தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிராந்தியப் பெயர் : கிடைக்கவில்லை
 • இபோமோயியா அகுவாடிகா

  இபோமோயியா அகுவாடிகா

  விளக்கம்: இபோமோயியா அகுவாடிகா என்பது ஒரு பகுதியாக – நீர்த்தாவரமாக உஷ்ணபிரதேசங்களில் வளர்கின்ற காய்கறி வகையில் சேர்வதாகவும் இருக்கிறது. இதன் மென்மையான தண்டுகள் சமையலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் இதன் பூர்வீகம் என்னவென்று தெரியவில்லை. இது பெரும்பாலும் கிழக்கு, தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. இது தண்ணீரில் தானாகவே முளைக்கக்கூடியது மற்றும் அதிக பராமரிப்புக்கு அவசியமில்லை. இது இந்தோனேசியா, பர்மீஸ், தாய்லாந்து, லாவ், கம்போடியா, மலேசியா, வியட்நாம், பிலிப்பினோ மற்றும் சீனா ஆகிய உணவுகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது, குறிப்பாக கம்புங் (கிராமம்) பகுதிகளில். பிராந்தியப் பெயர் : தாண்டி காடா/தூட்டி கூரா (தெலுகு), பெல் (பஞ்சாபி), கலாமி (இந்தி), நலிச்சி பாஜி/காண்ட்கொலி (மராத்தி), நரோ/காலாதானா (குஜராத்தி), கொல்மி சாக் (பெங்காலி),


 • இபோமோயியா நில்

  இபோமோயியா நில்

  விளக்கம்: இபோமோயியா நில் என்பது சீனாவிலிருந்து ஒரு மருத்துவ மூலிகையாக ஜப்பானுக்கு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் அறிமுகத்தை தொடர்ந்து பலப்பல வகையான கார்டன் வகைப்பாடுகள் வளர்க்கப்பட்டன மற்றும் நிர்வாகிக்கப்பட்டன. இவை பெரும்பாலும் அலங்காரங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டன. பல இடங்களில் இது ஒரு அலங்காரத்திற்கான தாவரமாகவே பயிரிடப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டன மற்றும் இந்தப் பூங்காக்களிலிருந்து பரவியவைகள் உலகம் முழுவதும் காணக்கிடைக்கின்றன. இதுவொரு வருடாந்திர தாவரமாகும் மற்றும் இது பலவகையான நிறங்களில் குறிப்பாக நீலம், பிங்க் அல்லது ரோஸ் மற்றும் பல சமயங்களில் வெள்ளை நிறக்கோடுகளை கொண்டதாகவும் இருக்கின்றன. பிராந்தியப் பெயர் : சங்குப்பூ (தமிழ்), நில்கலமி (மராத்தி), நில்கலமி (இந்தி), காலாதானா பேல் (பஞ்சாபி), கொல்லிவிட்டுலு (தெலுகு), நரோ/காலாதானா (குஜராத்தி), நில்கோமோ சாக் (பெங்காலி),
 • இபோமோயியா பெஸ்-டிகிரிடிஸ்

  இபோமோயியா பெஸ்-டிகிரிடிஸ்

  விளக்கம்: இபோமோயியா பெஸ்-டிகிரிடிஸ் என்பது மயிர்களடர்ந்த வைன் மற்றும் வருடாந்திரத் தாவரமாகும். இது பரவக்கூடிய அல்லது இரட்டிப்பாகக்கூடிய மூலிகை ஆகும். இதுவொரு வருடாந்திர மருத்துவ குணமுள்ள தாவரமாகும். இந்தியா முழுவதும் சமவெளிகள் முதல் கடற்கரைப் பகுதிகள் வரைக்கும் சுமார் 4000 அடிகள் வரைக்கும் வளரக்கூடியது, 750-900 மீ பெரும்பாலும் விவசாய நிலங்களில் வளர்கிறது. இதய வடிவமுள்ள இதன் இலைகளில் 9-19 மடிப்புகளை அதன் அடிப்பாகத்தில் காணலாம். டிரம்பெட் வடிவிலான இந்தப் பூக்களில் ஐந்து பாயிண்டுகள் உண்டு. இவை சிவப்பு, பிங்க் அல்லது வெள்ளை நிறங்களில் காணப்படும் மற்றும் இது மாலை 4 மணிக்குப் பின்னர் விரியும். மேலும் இதன் பூக்கும் பருவம் செப்டம்பர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களுக்கு இடையில் ஆகும். பிராந்தியப் பெயர் : சுகுனுவ்வு/மேகமதுகு (தெலுகு), வாஹபாடி (மராத்தி), பெல் (இந்தி, பஞ்சாபி), நரோ/காலாதானா (குஜராத்தி), அங்குலி லோடா (பெங்காலி)
 • இபோமோயியா டிரிலோபா

  இபோமோயியா டிரிலோபா

  விளக்கம்: இபோமோயியா டிரிலோபாவின் பூர்வீகம் என்பது அமெரிக்காவின் உஷ்ணபிரதேம் ஆகும். ஆனால் உலகம் முழுவதும் உஷ்ணபிரதேசங்களில் பரவி உள்ளது. இது எல்லோருக்கும் அறிமுகமான இனமாகும் மற்றும் மருத்துவ குணமுள்ள களையாகவும் இருக்கிறது. இது மிக வேகமாக வளரக்கூடியது, வின்னிங், வருடாந்திர மூலிகையாகும். இது நீண்ட மெல்லிய தண்டுகளை படர்கொடியைப் போல, இலைக்காம்புகள், இதய வடிவிலான இலைகள் என மாறுபட்டதாகும். இலைகள் சில நேரங்களில் அல்லது பெரும்பாலும் மூன்று மதிப்புகளைக் கொண்டதாக இருக்கின்றன. பிராந்தியப் பெயர் : இவாலி போவ்ரி (மராத்தி), பெல் (இந்தி, பஞ்சாபி), நரோ/காலாதானா (குஜராத்தி), கோண்ட்டி கோல்மி (பெங்காலி)
 • லியூகாஸ் அஸ்பெரா

  லியூகாஸ் அஸ்பெரா

  விளக்கம்: லியூகாஸ் அஸ்பெரா என்ற தாவர வகை லியூகாஸ் இனத்தை மற்றும் லமியசிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது ஆகும். இந்த வகை தாவரத்திற்கு அது அமைந்திருக்கும் அந்தந்தப் பகுதியின் அடிப்படையில் விதவிதமான பொதுவானப் பெயர்கள் உண்டு. இது பெரும்பாலும் தும்பே அல்லது தும்பை என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது. இந்தியா முழுவதும் காணப்படுகிறது. இது பல வழிகளில் மருத்துவத்திற்கும் விவசாயத்திலும் பயன்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : தும்பி சொப்பு (கன்னடா), தும்மி (தெலுகு), தும்பை (தமிழ்), தம்பா (மராத்தி), குபி (குஜராத்தி), ஸ்வடா டுரோன்/துல்ஃபி/தன்கலாஸ் (பெங்காலி)
 • லியூகாஸ் மார்டினிசென்சிஸ்

  லியூகாஸ் மார்டினிசென்சிஸ்

  விளக்கம்: லியூகாஸ் மார்டினிசென்சிஸ் என்பது ஒரு வருடாந்திர மூலிகை ஆகும். இதன் கிளையில்லாத தண்டுகள் மிக மெல்லிய மயிர்களைக் கொண்டது. இதன் இலைகள் எதிரும் புதிருமாக அமைந்திருக்கிறது. முட்டை வடிவானது, இலையின் ஓரங்களில் கரடுமுரடாக பற்களைப் போல அமைப்பு கொண்டது. மிகச்சிறிய வெள்ளை நிறப் பூக்கள் வட்டவடிவ கொத்தாக பூக்கக் கூடியது. தண்டில் இது பூத்திருக்கும் போது இதன் நீளமான புனல் போன்ற இதழ்கள் பூக்களின் கொத்தை ரோமம் போல் காட்சியளிக்கச் செய்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : தும்பி சொப்பு (கன்னடா), பெரும்தும்பை (தமிழ்), குபி (குஜராத்தி), ஸ்வெட்டுரோன் (பெங்காலி)
 • மித்ராகார்பஸ் வில்லோசஸ்

  மித்ராகார்பஸ் வில்லோசஸ்

  விளக்கம்: மித்ராகார்பஸ் வில்லோசஸ் என்பது ஒரு வருடாந்திர மூலிகை ஆகும். இது உயரமானது, அதிக கிளைகள் இல்லாதது. கிளைகளில் இதன் இளம் குருத்துகள் குட்டையாக சுருண்டு இருக்கிறது மற்றும் ரோமங்கள் அழுத்தப்பட்டு இருக்கின்றன மற்றும் பெரும்பாலும் நீண்டு பரந்து இருக்கிறது. பழையக்கிளைகள் காலப்போக்கில் உறிந்து விடுகின்றன. பல சமயங்களில் அடிப்பாகத்தில் மரம் போன்ற தோற்றத்தைக் கொண்டதாகவும் இருக்கின்றன. பிராந்தியப் பெயர் : கிடைக்கவில்லை
 • ஒக்சாலிஸ் கார்னிகுலடா

  ஒக்சாலிஸ் கார்னிகுலடா

  விளக்கம்: ஒக்சாலிஸ் கார்னிகுலடா என்ற இளஞ்சிவப்பு நிறத் தாவரம் அதிகம் காணக் கிடைப்பதில்லை. குறைவாகவே வளரக்கூடியது, மருத்துவ குணமுடையது. இந்த இனத்தாவரம் தென் கிழக்கு ஆசியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்டது. இது குறித்து முதன் முதலில் லின்னாயியசில் 1753 குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. இத்தாலியின் மாதிரிகளின் அடிப்படையில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. மேலும் இது இத்தாலியில் சுமார் 1500 க்கு முந்தைய காலகட்டங்களில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். தற்போது இது வேகமாக பரந்து வளர்ந்துள்ளது. இது பெரும்பாலும் பூங்காக்கள், விவசாய நிலங்கள், மற்றும் புல்வெளிகளில் காணப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : அம்ருல்/காட்டி முட்டி காஸ்/சுகா (இந்தி), கட்டி புட்டி (பஞ்சாபி), உப்பினா சொப்பு (கன்னடா), பலியாகிரி (தமிழ்), அம்ருல்ஷாக் (பெங்காலி), அம்ருல் (குஜராத்தி), நுனியாகாஸ் (பெங்காலி), அம்புதி (மராட்டி), புலிசிண்டா/அம்போடிகுரா (தெலுகு)
 • பார்தேனியம் ஹிஸ்டெரோபோரஸ்

  பார்தேனியம் ஹிஸ்டெரோபோரஸ்

  விளக்கம்: பார்தேனியம் ஹிஸ்டெரோபோரஸ் பெரும்பாலும் விளைச்சல் நிலம் அல்லாத பகுதிகளில் அதிகம் வளர்கிறது, குறிப்பாக சாலையோரங்களில். இது மேய்ச்சல் நிலங்கள் மற்றும் விவசாய நிலங்களைப் பாதிக்கிறது. இதனால் விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் பஞ்சம் உண்டாக்கும் களையாகவே அழைக்கப்படுகிறது. இது ஆரம்ப காலத்தில் கோதுமை பயிர் வயல்களில் மட்டுமே காணப்பட்டு வந்தது. இந்தத் தாவரம் அலோபதிக் ரசாயனங்களை உருவாக்குகிறது மற்றும் பயிர்களை மற்றும் மேய்ச்சல் தாவரங்களை முடக்குகிறது. இது ஒவ்வாமை மிக்கது அதனால் மனிதர்கள் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு தொற்றுகளை உண்டாக்குகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : காங்க்ரஸ் (கன்னடா), வைய்யாரிபாமா (தெலுகு), விஷப்பூண்டு (தமிழ்), காஜர் காவட் (மராத்தி), காஜர் காஸ் (பெங்காலி), காஜர் காஸ் (இந்தி), காங்கரஸ்காஸ் (பஞ்சாபி), காங்கரஸ்காஸ் (குஜராத்தி)
 • பைலாந்தஸ் நிருரி

  பைலாந்தஸ் நிருரி

  விளக்கம்: பைலாந்தஸ் நிருரி என்பது பரவலான ஒரு உஷ்ணபிரதேச தாவரமாகும் மற்றும் இது பெரும்பாலும் கடற்கரைப் பிரதேசங்களில் அதிகம் காணப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் காற்றின் சுழற்சி, ஸ்டோன்பிரேக்கர் அல்லது சீட் அண்டர் லீஃப் ஆகியப் பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் வேகமாகப் பரவக்கூடியது மற்றும் பைலந்தாசிய குடும்பத்தில் பைலந்தாஸ் இனைத்தைச் சேர்ந்தது. பிராந்தியப் பெயர் : நெல்லி கிடா (கன்னடா), நெலாவுசசி (தெலுகு), கீழாநெல்லி (தமிழ்), புய்யாவலி (மராத்தி), ஹஜர்தனா (இந்தி, பஞ்சாபி), பொய் அமலி (குஜராத்தி), வுய் ஆம்லா (பெங்காலி)
 • பைசாலிஸ் மினிமா

  பைசாலிஸ் மினிமா

  விளக்கம்: பைசாலிஸ் மினிமா உலகம் முழுவதும் காணப்படும் ஒரு வருடாந்திர மூலிகை ஆகும். இதன் இலைகள் மென்மையாக மற்றும் வழுவழுப்பாக இருக்கிறது (ரோமம் கொண்டது இல்லை). இதன் இலையோரங்கள் முற்றிலும் ஒழுங்கற்ற முனைகளைக் கொண்டிருக்கும். பழுப்பு மற்றும் மஞ்சள் பூக்கள் உண்டு மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தில் சாப்பிடக்கூடிய பழம் விளைகிறது. இந்தப் பழத்தை மெல்லிய காகிதம் போன்ற உறையில் இருக்கிறது. பழம் முழுவதுமாக பழுத்தப் பின்னர் இந்த மேலுறை காய்ந்து பழுப்பு நிறமாகி உதிர்ந்து விழுகிறது. இந்தத் தாவரம் களைப்பயிருக்கான குணத்தைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. இது பெரும்பாலும் ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் காணப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : சன்னா குப்பாடே கிடா (கன்னடா), புத்தா புஷசா (தெலுகு), குபண்டி (தமிழ்), ரான் போப்ஐ (மராத்தி), சிர்போடா (இந்தி), போப்ஐ (குஜராத்தி), பாம்போடென் (பஞ்சாபி), தாஸ்கா/துலி மௌரா (பெங்காலி)
 • பைலாந்தஸ் மாடெரெஸ்பாடென்சிஸ்

  பைலாந்தஸ் மாடெரெஸ்பாடென்சிஸ்

  விளக்கம்: பைலாந்தஸ் மாடெரெஸ்பாடென்சிஸ் என்பது ஒரு கிளைகள் இல்லாத மற்றும் அதிகக் கிளைகளை உடைய மேல் நோக்கி வளரக்கூடிய வருடாந்திர மற்றும் நிரந்தர தாவரமாகும். இதில் தண்டுகள் அதிகம் அல்லது குறைவாக மரம் போல இருக்கிறது மற்றும் இது ஒரு ஆண்டுக்கு நீடித்து இருக்கிறது. இந்தத் தாவரம் காடுகளிலிருந்து வீட்டில் மருந்தாக எடுத்துக்கொள்ளப் படுகிறது. இவை லோகல் சந்தைகளில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது மற்றும் வணிகரீதியாக மருந்துகளை தயாரிக்க மருந்து கம்பெனிகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : ஆடுநெல்லி ஹூல்லு (கன்னடா), நெலவு சிரி (தெலுகு), மேலாநெல்லி (தமிழ்), புய்யவலி (மராத்தி), போய் அமாலி (குஜராத்தி), ஹஜர் மோனி (பெங்காலி), படா ஹாஜார்தானா/ஹஜார்மனி (இந்தி), தானேவாலி புட்டி (பஞ்சாபி),
 • போர்டுலாகா ஒலேராசியா

  போர்டுலாகா ஒலேராசியா

  விளக்கம்: போர்டுலாகா ஒலேராசியா தாவரத்தின் தண்டின் கீழ்பகுதிகள் பெரும்பாலும் மென்மையாக சிகப்பு நிறத்தில் இருக்கின்றன மற்றும் இதன் இலைகள் இவைகள் அடுத்தடுத்தாக அல்லது எதிரும் புதிருமாக இருக்கின்றன. மேலும் இவை தண்டுகளின் இணைப்பு முனைகளில் அல்லது நுனிகளில் குவிந்து இருக்கின்றன. இலைக்கு வியலுக்கு நடுவே பூக்கள் தனியாக இதழ் விரித்து மலர்கின்றன. அதுவும் காலை சூரிய ஒளியில் சில மணி நேரங்களுக்கு மட்டுமே பூத்து இருக்கின்றன. இது முதன் முதலாக யுனைட்டெட் ஸ்டேட்சில் 1672 இல் மாசாசுசெட்சில் காணப்பட்டிருக்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : சன்னா கோலி சொப்பு (கன்னடா), பப்பு குரா/பிச்சி மிராபா (தெலுகு), பருப்பு கீரை (தமிழ்), கோல் (மராத்தி), சோட்டி சாண்ட் (இந்தி), சாந்தி (பஞ்சாபி), லுனி (குஜராத்தி), நுனியா சாக் (பெங்காலி)
 • சோலனும் நிக்ரும்

  சோலனும் நிக்ரும்

  விளக்கம்: சோலனும் நிக்ரும் இது பொதுவான கருப்பு நைட்ஷேட் அல்லது பிளாக்பெர்ரி நைட்ஷேட் வண்ணத்தில் இருக்கிறது. இது சோலனம் இனத்தைச் சேர்ந்தது. இதன் பூர்வீகம் யூரேசியா மற்றும் அமெரிக்காஸ், ஆஸ்ட்ரலாசியா மற்றும் தென் ஆபிரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. பழுத்த பெர்ரி பழங்கள் மற்றும் அவித்த இலைகள் உண்பதற்கு உகந்தது. இலைகளை அவித்த நீரும் சமையலில் பயன்படுத்தத்தக்கன மற்றும் பாரம்பரிய மருத்துவத்திலும் பயன்படுத்தப் படுகிறது. இது அடர்த்தியான காட்டுப்பகுதிகளில் மற்றும் ஒதுக்குப்புறமான பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : மகோய்/பிலாக்/பபோடன் (இந்தி), மகோய் (பஞ்சாபி), பிச்சி மிராபா/காஞ்சி போண்டா/கசகா (தெலுகு), கன்கானி/லகுகவலி (மராத்தி), மனத்தக்காளி (தமிழ்), கரிகாச்சி கிடா (கன்னடா), மகோக்/பிலுஐ (குஜராத்தி), பான் பேகன்/காக்மாச்சி (பெங்காலி)
 • திரியந்தேமா மொனோகைனா

  திரியந்தேமா மொனோகைனா

  விளக்கம்: களைப்பயிர்கள் இனத்தைச் சேர்ந்த இவை வருடாந்திர அல்லது நிரந்தரமானவைகள். பொதுவாக இவை அதிக சதைப்பற்று மிக்கதாக எதிரெதிராக சீரான அளவற்றவைகளாக, மென்மையான முனைகளை உடைய இலைகளைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. தரையில் படர்ந்துள்ள நிலையில் பூக்கள் முளைக்கின்றன. இவை ஐந்து இதழ்கள் மேலும் இரண்டு மூடிகள் போன்ற இதழ்களால் மூடப் பட்டிருக்கின்றன மற்றும் இதன் கனி றெக்கை போன்ற மூடியால் மூடப்பட்டதாக இருக்கிறது. இவை பொதுவாகவே வேஹார்ஸ் பர்சுலன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பிராந்தியப் பெயர் : டோட்டாகோல் பல்ய (கன்னடா), ஷவலை/சரனை (தமிழ்), காப்ரா/விஷ்காப்ரா (மராத்தி), சடோடோ (குஜராத்தி), கடாபனி (பெங்காலி), பிச்காப்டா பாத்தெர்சாடா (இந்தி, பஞ்சாபி)
 • திரியந்தேமா போர்சுலாகாஸ்ட்ரம்

  திரியந்தேமா போர்சுலாகாஸ்ட்ரம்

  விளக்கம்: திரியந்தேமா போர்சுலாகாஸ்ட்ரம் என்பது பூக்கின்ற வகை ஐஸ் தாவரக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது ஆகும். இது பொதுவாக டெசர்ட்ஹார்ஸ் பர்சுலேன், பிளாக் பிக்வீட் மற்றும் ஜியண்ட் பிக்வீட் ஆகியப் பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் பூர்வீகம் பல கண்டங்கள் ஆகும், குறிப்பாக ஆபிரிக்கா மற்றும் வடக்கு மற்றும் தெற்கு அமெரிக்கா மற்றும் பல பகுதிகளிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பரவலாகக் காணக்கிடைக்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : டோட்டா கோலி சொப்பு (கன்னடா), சரணை (தமிழ்), சடோடோ (குஜராத்தி), நீரு பைலாகு/அம்படி மாடு (தெலுகு), பந்தாரி கெத்துலி (மராத்தி), புனர்னாபா சாப்/ஷ்வெட் புனர்னாவா (பெங்காலி), பிச்காப்டா/பத்தேர்சாடா (இந்தி, பஞ்சாபி)
 • டிரைடாக்ஸ் புரோகும்பென்ஸ்

  டிரைடாக்ஸ் புரோகும்பென்ஸ்

  விளக்கம்: டிரைடாக்ஸ் புரோகும்பென்ஸ் என்பது ஒரு பூக்கும் தாவரம் டெய்சி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது ஆகும். இது பெரும்பாலும் ஒரு களைப்பயிராக மற்றும் வியாதிதாவரமாக அறியப்படுகிறது. இது உஷ்ணப்பிரதேசங்களான அமெரிக்காவை பூர்வீகமாகக் கொண்டது. ஆனால் இது உஷ்ணபிரதேசங்கள் மற்றும் துணை உஷ்ணபிரதேசம் மற்றும் மிதமான உஷ்ணம் உள்ள பகுதிகளில் உலகம் முழுக்கவும் காணப்படுகிறது. இது மருத்துவ குணமுள்ள ஒரு களைப்பயிராக யுனைட்டெட் ஸ்டேட்ஸ் மற்றும் நோய்க்கூற்று நிலைத்தாவரமாக ஒன்பது நாடுகளில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : பிஷால்யாகரணி/திரிதாரா (பெங்காலி), கன்ஃபுலி/பாராஹமாசி (இந்தி), வெட்டுக்காயா பூண்டு (தமிழ்), எக்தாண்டி (மராத்தி, குஜராத்தி), வாட்வாட்டி (கன்னடா)
 • ஷான்தியம் ஸ்ட்ருமாரியம்

  ஷான்தியம் ஸ்ட்ருமாரியம்

  விளக்கம்: ஷான்தியம் ஸ்ட்ருமாரியம் என்பது ஒரு மருத்துவத் தாவரமாகும். பொதுவாக இது ஒரு களைப்பயிராக காணப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் வட அமெரிக்கா, பிரேசில், சீனா, மலேசியா மற்றும் இந்தியாவின் உஷ்ணபிரதேசங்களில் காணப்படுகிறது. இது மூலிகையாக பல உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த தாவரத்தின் இலைகள், வேர்கள் மற்றும் விதைகள் என அனைத்தின் சாறுகளும் பாரம்பரிய மருத்துவ குணம் கொண்டதாக இருக்கிறது பயன்படுத்தவும் பட்டு வருகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : முருலு மட்டி (கன்னடா), மருலா மதாங்கி/கட்டிசாமந்தி (தெலுகு), கடார் (குஜராத்தி), மருலுமட்டை/ஒட்டாராசெடி (தமிழ்), கோகாரு (மராத்தி), சொட்டாகோகரு/சொட்டாதாதுரா (இந்தி), குட்டா (பஞ்சாபி), சியல் கடா (பெங்காலி)
 • சைபெரஸ் ரோடண்டஸ்

  சைபெரஸ் ரோடண்டஸ்

  விளக்கம்: சைபெரஸ் ரோடண்டஸ் ஒரு நிரந்தரத் தாவரமாகும். இது சுமார் 140 செமீ உயரம் வரைக்கும் வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது. இதன் பெயர்கள் நிட்புல் மற்றும் நிட்கோரைப்புல் என்றப் பெயர்களில் வழங்கப்பெறுகிறது. இத்தோடு தொடர்புடைய தாவர இனங்களாக சைபேரஸ் எஸ்குலென்டஸ் ஆகியன இதன் டியூபர்கள் என்ற பெயரில் போட்டானிக்கலாக ஒப்புமைடைய பெயராக இருக்கிறது. ஆனால் இவைகளுக்கு நட்ஸ்க்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. பிராந்தியப் பெயர் : ஜெகு (கன்னடா), பத்ரா-துங்கா – மஸ்டே/பாத்ரா முஸ்டே/கந்தாலா (தெலுகு), கொரை கிழங்கு (தமிழ்), மொத்தா/தில்லா (இந்தி), நாகர் மோத்தா/லவ் ஹலா (குஜராத்தி), வஹட் லாகாஸ்/சாடா பெத்தி முத்தா (பெங்காலி)
 • சைபெரஸ் கம்பிரசஸ்

  சைபெரஸ் கம்பிரசஸ்

  விளக்கம்: சைபெரஸ் கம்பிரசஸ் என்பது பொதுவாக கோரைப்புல் வகையைச் சேர்ந்த ஒரு வருடாந்திர பயிராகும். இது சைபெராசிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. இது நாடுகள் முழுவதிலும் பரவலாகக் காணப்படுகிறது. பெரும்பாலும் உஷ்ணபிரதேசங்களில் காணப்படுகிறது. இது ஆபிரிக்கா, ஆசியா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற உஷ்ணபிரதேசங்களில் காணப்படுகிறது. பிராந்தியப் பெயர் : Jஜெகு (கன்னடா), கொட்டு கோரை (தமிழ்), சிந்தோ (குஜராத்தி), நாகர் மோத்தா/லவ் ஹலா (மராத்தி), நாகர் மோத்தா (இந்தி), ஜொல் முத்தா (பெங்காலி)
 • ஃபிம்பரிஸ்டிலிஸ் மிலியசியா

  ஃபிம்பரிஸ்டிலிஸ் மிலியசியா

  விளக்கம்: ஃபிம்பரிஸ்டிலிஸ் மிலியசியா என்பது ஒரு கோரைப்புல் வகைத் தாவரமாகும். இந்த இனத்திலுள்ள தாவரம் பொதுவாக ஃபிம்ரி, ஃபிம்ரிஸ்டைல் அல்லது ஃபிரிஞ்ஜி-ரஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் ஆசியாவின் கடற்கரை உஷ்ணப் பிரதேசத்தை பூர்வீகமாக கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இது பெரும்பாலான கண்டங்களுக்கு பரவியுள்ளது. மேலும் இந்த வகைத் தாவரம் உலகம் முழுவதும் பரவலாக காணப்படுகின்றது. சில சமயங்களில் இது அரிசிப் பயிர்களில் பிரச்சினைக்குரியதாகவும் இருக்கிறது. பிராந்தியப் பெயர் : மனிக்கோரை (தமிழ்), லவ் ஹலா (மராத்தி), ஹுய்/திலி (இந்தி), குரியாகாஸ் (பெங்காலி)

COMING SOON