Weed-Identification Calaris Xtra Kannada – Weed Management
Your address will show here +12 34 56 78
ತಮ್ಮ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ !


 • ಅಕ್ರಾಚ್ನೆ ರೇಸ್ ಮೋಸಾ

  ಅಕ್ರಾಚ್ನೆ ರೇಸ್ ಮೋಸಾ

  ವಿವರಣೆ: ಅಕ್ರಾಚ್ನೆ ರೇಸ್ ಮೋಸಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ಏಷ್ಯಾ , ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಸ್ಯಗಳ ತಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ . ತಳಿಯ ಈ ಜಾತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೂಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಸುನೆಮಾವು ( ಕನ್ನಡ ) , ತಾರೆ ವಾಲಿ ಘಾಸ್ (ಹಿಂದಿ ) , ನಡಿನ್ (ಪಂಜಾಬಿ )
 • ಬ್ರಾಚಿಯಾರಿಯಾ ಎರುಸಿಪಾರ್ಮಿಸ್

  ಬ್ರಾಚಿಯಾರಿಯಾ ಎರುಸಿಪಾರ್ಮಿಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಬ್ರಾಚಿಯಾರಿಯಾ ಎರುಸಿಪಾರ್ಮಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಮೇರಿಕಾ , ಏಷಿಯಾ , ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉಷ್ಣವಲಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಇದರ ಕೆಂಪು - ನೇರಳೆ ಎಲೆಯ ಅಂಚುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳ ಪೊರೆಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಹಂಚಿ ಹರಕ್ ಹುಲ್ಲು (ಕನ್ನಡ ) , ಡೊಮಕಲು ಗಡ್ಡಿ ತೆಲುಗು ), ಪಾಲಾ ಪುಲ್ ( ತಮಿಳು ) , ಶಿಂಪಿ ( ಮರಾಠಿ ) , ಕಲಿಯು ( ಗುಜರಾತಿ ), ನಡಿನ್ ( ಪಂಜಾಬಿ) , ಪರಾ ಘಾಸ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ) , ಕ್ರೆಬ್ ಘಾಸ್ / ಪಾರಾ ಘಾಸ್ ( ಹಿಂದಿ )
 • ಬ್ರಾಚಿಯಾರಿಯಾ ರೆಪ್ಟಾನ್ಸ್

  ಬ್ರಾಚಿಯಾರಿಯಾ ರೆಪ್ಟಾನ್ಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಬ್ರಾಚಿಯಾರಿಯಾ ರೆಪ್ಟಾನ್ಸ್ ಏಷಿಯಾ , ಆಫ್ರಿಕಾ , ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ , ದಕ್ಷಿಣ ಯುರೋಪ್ , ಅಮೇರಿಕಾ ,ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೀಪಗಳ ಉಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಸಣ್ಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು - ಕವಲೊಡೆಯುವ, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಬಳಕುವ ( ಇಳಿಮುಖವಾಗುವ ) ಹಾಗೂ ಗೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಈ ಕಳೆಯು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪೂರ್ವ , ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಆಘ್ನೇಯ ಏಷಿಯಾದ ಉಪಖಂಡಗಳು , ಚೈನಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ , ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ , ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪೆಸಿಫಿಕ ದ್ವೀಪಗಳ ಉಷ್ಣವಲಯವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಪೊರೆಹುಲ್ಲು ( ಕನ್ನಡ ) , ನಂದುಕಾಲ್ ಪುಲ್ ( ತಮಿಳು ) , ನಡಿನ್ (ಪಂಜಾಬಿ) , ವಘನಕಿ ( ಮರಾಠಿ ) , ಕಲಿಯು (ಗುಜರಾತಿ), ಕ್ರೆಬ್ ಘಾಸ್/ ಪಾರಾ ಘಾಸ್ (ಹಿಂದಿ) , ಪರಾ ಘಾಸ್ (ಬೆಂಗಾಲಿ), ಎಡುರೌಕುಲ ಗಡ್ಡಿ ( ತೆಲಗು)
 • ಬ್ರಾಚಿಯಾರಿಯಾ ರಮೋಸಾ

  ಬ್ರಾಚಿಯಾರಿಯಾ ರಮೋಸಾ

  ವಿವರಣೆ: ಬ್ರಾಚಿಯಾರಿಯಾ ರಮೋಸಾ ವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ವೆವಿಧ್ಯಮಯ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯು ಭೂಪ್ರದೇಶದಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ . ಇದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒರಗುತ್ತದೆ , ಚಿಗುರೊಡೆವೆಡೆ ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೃಧುವಾದ ನೀಳರೋಮಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಬೆಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಹುಲ್ಲು ( ಕನ್ನಡ) ಅಂಡ ಕೋರಾ ( ತೆಲಗು) , ನಡಿನ್ (ಪಂಜಾಬಿ) , ವಘನಕಿ (ಮರಾಠಿ) , ಕಲಿಯು (ಗುಜರಾತಿ) , ಕ್ರೆಬ್ ಘಾಸ್/ಪಾರಾ ಘಾಸ್ (ಹಿಂದಿ), ಚೆಚುರ್ (ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಡಾಕ್ಟಿ ಲೋಕ್ಟೇನಿಯಂ ಈಜಿಪ್ಟಿಯಂ

  ಡಾಕ್ಟಿ ಲೋಕ್ಟೇನಿಯಂ ಈಜಿಪ್ಟಿಯಂ

  ವಿವರಣೆ: ಡಾಕ್ಟಿಲೋಕ್ಟೇನಿಯಂ ಈಜಿಪ್ಟಿಯಂ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಪೋಯಾಸೀ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿಶ್ವ- ವ್ಯಾಪಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒದ್ದೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಗುವ ವೈರ್ ನಂತ ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಗೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೃಶದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ದಷ್ಟಪುಷಟವಾಗಿದ್ದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಕೋಣನ ಟೇಲ್ ( ಬಾಲದ ) ಹುಲ್ಲು ( ಕನ್ನಡ), ನಕ್ಷತ್ರ ಗಡ್ಡಿ/ಗನುಕ ಗಡ್ಡಿ (ತೆಲುಗು) ,ಕಾಕಕಲ್ ಪುಲ್ (ತಮಿಳು) , ಹರ್ಕಿನ್ (ಮರಾಠಿ ) , ಮಕ್ಡಾ ( ಪಂಜಾಬಿ) , ಮಕ್ಡಾ/ಸವಾಯಿ (ಹಿಂದಿ) , ಚೋಕಡಿಯು (ಗುಜರಾತಿ), ಮಕೋರ್ ಜೈಲ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸಾಂಗುನಾಲಿಸ್

  ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸಾಂಗುನಾಲಿಸ್

  ವಿವರಣೆ : ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಸಾಂಗುನಾಲಿಸ್ ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ತಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಬೀಜಗಳು ಖಾದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ , ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಲಿಶ್ ರಾಗಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು - ಹೊಂಬಾಳೆ ಹುಲ್ಲು ( ಕನ್ನಡ) , ಆರಿಸಿ ಪುಲ್ ( ತಮಿಳು) , ಟೋಕರಿ( ಬೆಂಗಾಲಿ), ವಾಘ್ನಕಿ ಮರಾಠಿ, ಬ್ರಶ್ ಘಾಸ್ /ಚಿನ್ಯರಿ(ಹಿಂದಿ), ನಡಿನ್ (ಪಂಜಾಬಿ), ಆರೋಟರೊ (ಗುಜರಾತಿ), ಚಿಪ್ಪರ ಗಡ್ಡಿ ( ತೆಲುಗು)
 • ಡಿನೆಬ್ರಾ ಅರಬಿಕಾ

  ಡಿನೆಬ್ರಾ ಅರಬಿಕಾ

  ವಿವರಣೆ: ಡಿನೆಬ್ರಾ ಅರಬಿಕಾವು ಸೆನೆಗಲ್ ಹಾಗೂ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಆರ್ದ್ರ ಅಥವಾ ತೇವವಾದ ಅಥವಾ ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಕಲ್ಮ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಡಿಲವಾಗಿ- ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇರಾಕ್ ನಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ನರಿ ಬಾಲದ ಹುಲ್ಲು ( ಕನ್ನಡ) , ಕೊಂಕ ನಕ್ಕ/ಗುಂಟ ನಕ್ಕ ಗಡ್ಡಿ ( ತೆಲಗು), ಇಂಜಿ ಪುಲ್ ( ತಮಿಳು) , ಲೋನ್ಯಾ ( ಮರಾಠಿ ) , ನಡಿನ್ (ಪಂಜಾಬಿ), ಖರಯು ( ಹಿಂದಿ), ಖರಯು ( ಗುಜರಾತಿ) , ಜಲ ಗೇಥೆ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಾ

  ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಾ

  ವಿವರಣೆ: ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಾವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದನ್ನು 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ . ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 1814ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಡು ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು - ಕಾಡು ಹರಕ ( ಕನ್ನಡ), ಓಥಗಡ್ಡಿ/ಡೋಂಗವರಿ( ತೆಲಗು) ಸಮೋ ( ಗುಜರಾತಿ), ಕುದರೈವಲಿ ( ತಮಿಳು) , ಪಖಡ್ ( ಮರಾಠಿ ) ಸಮಕ್/ ಸಾವನ್ ( ಹಿಂದಿ) , ಸ್ವಾಂಕಿ ( ಪಂಜಾಬಿ ), ಪಹಾರಿ ಶಮಾ/ಗೇಟೆ ಶಮಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕ್ರಸ್ ಗಲ್ಲಿ

  ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕ್ರಸ್ ಗಲ್ಲಿ

  ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕ್ರಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಏಷಿಯಾದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕ್ರಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾನಿಕಮ್ ಹುಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರವೆಂದು ಹಿಂದೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಉನ್ನತ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಂಡ ಪರಿಸರ ರೂಪಾಂತರದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ . ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪಕ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಸಿಂಪಗನ ಹುಲ್ಲು (ಕನ್ನಡ) , ಪೆಡ್ಡಾವಿಂಡು (ತೆಲಗು), ಗವತ್(ಮರಾಠಿ), ನೆಲಮೆರತ್ತಿ ( ತಮಿಳು) ಸಮಕ್ ( ಹಿಂದಿ ) , ಸಮೋ ( ಗುಜರಾತಿ) , ಸವಂಕ್ ( ಪಂಜಾಬಿ), ಸಾವಾ/ಸ್ವಾಂಕ್ ( ಹಿಂದಿ), ದೇಶಿ ಶಮಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಎಲ್ಯುಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ

  ಎಲ್ಯುಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ

  ವಿವರಣೆ: ಎಲ್ಯುಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ ಭಾರತೀಯ ಗೂಸ್ ಹುಲ್ಲು , ಗಜ - ಹುಲ್ಲು , ಹೆಬ್ಬಾತು ಹುಲ್ಲು , ವೈರ್ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಫುಟ್ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಪೋಯಾಸೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಹುಲಿನ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಸುಮಾರು 50 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಅಕ್ಷಾಂಶದವರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು - ಹಕ್ಕಿ ಕಾಲಿನ ಹುಲ್ಲು (ಕನ್ನಡ),ಥಿಪ್ಪಾರಾಗಿ ( ತೆಲಗು, ತಮಿಳು) ರನ್ನಚಿನಿ(ಮರಾಠಿ), ಚೋಖಾಲಿಯು ( ಗುಜರಾತಿ), ಕೊಡೊ, ( ಹಿಂದಿ), ಬಿನ್ನ ಚಲಾ/ಚಪ್ರಾ ಘಾಸ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಎರಾಗ್ರೋಸ್ಟಿಸ್ ಟೆನೆಲ್ಲಾ

  ಎರಾಗ್ರೋಸ್ಟಿಸ್ ಟೆನೆಲ್ಲಾ

  ವಿವರಣೆ: ಎರಾಗ್ರೋಸ್ಟಿಸ್ ಟೆನೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 ಸೆಂ.ಮೀ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿರದ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗಿನ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳು, ರಸ್ತೆಬದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಗೆಲ್ ನಿಂದ ಕೆಮರೂನ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಏಷ್ಯಾದಾ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾಳು- ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಚಿನ್ನಗರಿಕಾ ಗಡ್ಡಿ ( ತೆಲಗು), ಚಿಮನ್ ಚಾರಾ ( ಮರಾಠಿ) , ಕಬುತರ್ ದಾನಾ , ಚಿಡಿಯಾ ದಾನಾ ( ಹಿಂದಿ ) , ಭುಮ್ಶಿ ( ಗುಜರಾತಿ) , ಸಾದಾ ಪುಲ್ಕಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ) ಕಬುತರ್ ದಾನಾ ( ಪಂಜಾಬಿ)
 • ಲಿಪ್ಟೋಕ್ಲೋವಾ ಚೈನೆನ್ಸಿಸ್

  ಲಿಪ್ಟೋಕ್ಲೋವಾ ಚೈನೆನ್ಸಿಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಲಿಪ್ಟೋಕ್ಲೋವಾ ಚೈನೆನ್ಸಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭತ್ತದ ಕಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನ್ಯೂ ಸೌಥ್ ವೇಲ್ಸ್ , ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ . ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಕಳೆಯ ಇರುವಿಕೆಯು ಬಹುಶಃ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷಿಯಾ , ಶ್ರೀಲಂಕಾ , ಭಾರತ, ಚೈನಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಹಲವು ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯದಿಂದ ಬಹಶಃ ನಾನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೀಜಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪರಿಚಯದ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಲಚರ ಹಾಗೂ ಅರೆಜಲಚರ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಪುಚಿಕಪುಲ್ಲಾಲ ಗಡ್ಡಿ (ತೆಲಗು) , ಫೂಲ್ ಜಾಡು ( ಪಂಜಾಬಿ , ಹಿಂದಿ), ಚೋರ್ ಕಂಟ ( ಬೆಂಗಾಲಿ) ಸಿಲಾಯೈ ಪುಲ್ ( ತಮಿಳು)
 • ರೊಟ್ಬೊಲಿಯಾ ಕೊಚಿಂಚಿನೆನ್ಸಿಸ್

  ರೊಟ್ಬೊಲಿಯಾ ಕೊಚಿಂಚಿನೆನ್ಸಿಸ್

  ವಿವರಣೆ : ರೊಟ್ಬೊಲಿಯಾ ಕೊಚಿಂಚಿನೆನ್ಸಿಸ್ 1920ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯವಲ್ಲದ , ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ , ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದು ಸಂಯುಕ್ತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಸಾಲು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ , ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಇದು ಅಪಾರವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಈ ಹುಲ್ಲು ಅಮೇರಿಕಾ , ಆಫ್ರಿಕಾ, ಏಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಓಷಿಯಾನಿಯಾದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚನೆಯ - ಹವಾಮಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯವಾದ ಭಾರಿ -ರಚನೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಮುಳ್ಳು ಸಜ್ಜೆ ( ಕನ್ನಡ ), ಕೊಂಡ ಪೂನುಕು ( ತೆಲಗು ), ಸುನೈಪುಲ್ ( ತಮಿಳು) , ಬರು ( ಹಿಂದಿ), ಫಾಗ್ ಘಾಸ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಸೆಟರಿಯಾ ವಿರಿಡಿಸ್

  ಸೆಟರಿಯಾ ವಿರಿಡಿಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಸೆಟರಿಯಾ ವಿರಿಡಿಸ್ ಯುರೇಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಜಾತಿಗಳಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಿದೆ . ಇದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು, ಕಾಲುದಾರಿಗಳು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಹಾಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಲಗಳ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಡು ಫಾಕ್ಸ್ ಟೇಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ನ ಪೂರ್ವಾ ಪರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು - ಗ್ರೀನ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಟೇಲ್ , ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು - ಹಣಜಿ ( ಕನ್ನಡ) ಚಿಗರಿಂತ ಗಡ್ಡಿ ( ತೆಲಗು ), ಥಿನಾಯಿ ( ತಮಿಳು) ಚಿಕ್ಟಾ ( ಮರಾಠಿ ) ಖುಟ್ಟಾ ಘಾಸ್ ( ಪಂಜಾಬಿ) , ಕುತರಾಗ್ರಾಸ್ ( ಗುಜರಾತಿ) ಕಾಂಟೇವಾಲಿ ಘಾಸ್ / ಚಿಕಕ್ ನೇವಾಲಾ ಖುತ್ತಾ ( ಹಿಂದಿ) , ಕಹೋನ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಅಕಾಲಿಫಾ ಇಂಡಿಕಾ

  ಅಕಾಲಿಫಾ ಇಂಡಿಕಾ

  ವಿವರಣೆ : ಅಕಾಲಿಫಾ ಇಂಡಿಕಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆ ( ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ) ಯಾಗಿದ್ದು ಕಪ್ ಶೇಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ - ತರಹದ ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಬೇರಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಯ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಉಷ್ಣವಲಯದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು - ಕುಪ್ಪಿ ಗಿಡ ( ಕನ್ನಡ ) , ಕುಪಿಚೆಟ್ಟು / ಮುರಿಪಿಂಡಿ ಅಕ್ಕು ( ತೆಲಗು), ಕುಪ್ಪೈಮೆನಿ ( ತಮಿಳು) , ಕುಪ್ಪಿ ( ಮರಾಠಿ) , ಫುಲ್ಕೈ ( ಪಂಜಾಬಿ) , ಮುಕ್ತಾ ಜ್ಹುರಿ/ ಸ್ವಾತ್ ಬಸಂತ ( ಹಿಂದಿ) , ( ಗುಜರಾತಿ) , ಸ್ವಾಟ್ ಬಸಂತ ( ಬೆಂಗಾಲಿ )
 • ಅಚಿರಂಥೆಸ್ ಆಸ್ಪೆರಾ

  ಅಚಿರಂಥೆಸ್ ಆಸ್ಪೆರಾ

  ಅಚಿರಂಥೆಸ್ ಆಸ್ಪೆರಾ ಅಮರಂಥೆಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ . ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಉಷ್ಣವಲಯದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ್ಯ ಕಳೆಯಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಅನೇಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪದ ಪರಿಸರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಉತ್ತರಣಿ ( ಕನ್ನಡ) , ನಾಯಿ ಉರುವಿ ( ತಮಿಳು), ಅಘದ ( ಮರಾಠಿ) , ಲಟ್ ಜೀರಾ ( ಹಿಂದಿ) , ಅಂಧೆಡೊ ( ಗುಜರಾತಿ), ಅಪಂಗ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ) , ಉತ್ತರಣಿ( ತೆಲಗು) , ಚಿರ್ಚಿತಾ ( ಪಂಜಾಬಿ)
 • ಆಂಪೆಲಮಸ್ ಆಲ್ಬಿಡಸ್

  ಆಂಪೆಲಮಸ್ ಆಲ್ಬಿಡಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಆಂಪೆಲಮಸ್ ಆಲ್ಬಿಡಸ್ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಯು.ಎಸ್. ರಾಜ್ಯಗಳು, ಒಂಟರಿಯೋ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಬಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದು ಮೋನಾರ್ಕ್ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಟಸ್ಸಾಕ್ ಪತಂಗದ ಮರಿ ಹುಳದ ಲಾರ್ವಲ್ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಸ್ಪರ್ಷಿಸಿದರೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಾಗಬಹುದು . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಸಾಂಬರ ಗಡ್ಡೆ ( ಕನ್ನಡ) , ತೆಲಕುಚ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಆಲ್ಟರ್ ನಂಥೇರಾ ಸೆಸಿಲಿಸ್

  ಆಲ್ಟರ್ ನಂಥೇರಾ ಸೆಸಿಲಿಸ್

  ವಿವರಣೆ : ಆಲ್ಟರ್ ನಂಥೇರಾ ಸೆಸಿಲಿಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಸಿಲೆ ಜಾಯ್ - ವೀಡ್ ಹಾಗೂ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕಾಪರ್ ಲೀಫ್ ಗಳೆಂಬ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ . ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಏಷಿಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಗಿಡವು ಜಗತ್ತಿನ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಯುನೈಟೆಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಹುಟ್ಟುಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಂಡಿತ ತಿಳಿದಿರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಹೊನ್ನಗೊನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು ( ಕನ್ನಡ) , ಪೊನ್ನಗಂಟಿ ಅಕು ( ತೆಲಗು), ಪಾನಿ ವಾಲಿ ಬುಟ್ಟಿ ( ಪಂಜಾಬಿ), ಗುಡೈ ಸಾಗ್ ( ಹಿಂದಿ), ಫುಲುಯು ( ಗುಜರಾತಿ) , ಮಲೋಂಚಾ ಸಾಕ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಆಲ್ಟರ್ ನಂಥೇರಾ ಫಿಲೊಕ್ಸೆರಾಯ್ಡ್ಸ್

  ಆಲ್ಟರ್ ನಂಥೇರಾ ಫಿಲೊಕ್ಸೆರಾಯ್ಡ್ಸ್

  ವಿವರಣೆ : ಆಲ್ಟರ್ ನಂಥೇರಾ ಫಿಲೊಕ್ಸೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ , ಬ್ರ್ಯಾಝಿಲ್ , ಪರಾಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅಮೇರಿಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪರಾನಾ ನದಿಯ ವಲಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಝೀಲ್ಯಾಂಡ್ , ಚೈನಾ , ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಮಿರ್ಜಾ ಮುಳ್ಳು (ಕನ್ನಡ), ( ತೆಲಗು), ಮುಲ್ ಪೊನ್ನಂಗನಿ ( ತಮಿಳು) , ( ಮರಾಠಿಗುಡೈ ಸಗ್ ( ಹಿಂದಿ) ಖಾಖಿ/ ಫುಲುಯ್) , ಪಾನಿವಾಲಿ ಬುಟ್ಟಿ ( ಪಂಚಾಬಿ ) , ( ಗುಜರಾತಿ ) , ಮಲಂಚ ಸಾಕ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಅಮರಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್

  ಅಮರಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್

  ವಿವರಣೆ : ಅಮರಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್ ತಳದಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹಸಿರು ಕಾಂಡ ದೊಂದಿಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಗಿಡವು ಕೆಲವು ಟೊಂಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು ಹೂವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ ಹೂಗೊಂಚಲು ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯಂತೆ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಟಿ ವೈರಲ್ ಹಾಗೂ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಂಟಿ ನೋಸೈಸೆಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಕೆರೆ ಸೊಪ್ಪು ( ಕನ್ನಡ) , ಚಿಲಕಥ್ ಒಟಕುರ ( ತೆಲಗು ), ಜಂಗ್ಲಿ ಚೊಲೈ( ಹಿಂದಿ), ಕುಪ್ಪೈ ಕೀರೈ ( ತಮಿಳು) , ಮಥ್/ತೆಂಡುಲ್ಜಾ (ಮರಾಠಿ) , ಜಂಗ್ಲಿ ಚೊಲೈ ( ಪಂಜಾಬಿ), ಟಂಡಲ್ಜೊ,(ಗುಜರಾತಿ), ಕಾಂತಾ ನೋಟ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಅಮರಂಥಸ್ ಸ್ಪಿನೋಸಸ್

  ಅಮರಂಥಸ್ ಸ್ಪಿನೋಸಸ್

  ವಿವರಣೆ : ಅಮರಂಥಸ್ ಸ್ಪಿನೋಸಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪೈನಿ ಅಮರಂಥ್ , ಸ್ಪೈನಿ ಪಿಗ್ ವೀಡ್ , ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಅಮರಂಥ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೋನಿ ಅಮರಂಥ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಿಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ ಪ್ರಭೇದ ಗಳಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ವಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ರಾಜಗಿರಿ ಸೊಪ್ಪು (ಕನ್ನಡ) , ಎರ೯ಮುಳ್ಳು ಗ್ ಒರಂಟ (ತೆಲಗು) ಮುಳ್ ಕೀರೈ ( ತಮಿಳು) , ಕಾಠೆಮಥ್ ( ಮರಾಠಿ) , ಜಂಗ್ಲಿ ಚೋಲಾಯಿ ( ಪಂಜಾಬಿ) , ಜಂಗ್ಲಿ ಚೋಲಾಯಿ ( ಹಿಂದಿ) ತಂಡಲ್ಜೋ ( ಗುಜರಾತಿ), ಬೊನ್ನೆಟೆ ಸಾಕ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಆರ್ಗೆಮೋನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕಾನ

  ಆರ್ಗೆಮೋನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕಾನ

  ವಿವರಣೆ : ಆರ್ಗೆಮೋನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕಾನ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಭ್ರ ಹಳದಿ ಲೆಟೆಕ್ಸ್ ( ಕ್ಷೀರವನ್ನು ) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ವಿಷಕಾರಿ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುಎಸ್ , ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರು ಔಷಧೀಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ದತುರಾ ಗಿಡ ( ಕನ್ನಡ) , ಬ್ರಹ್ಮದಂಡಿ ( ತೆಲಗು), ಕುರುಕ್ಕು ( ತಮಿಳು),ಪಿವಾಲಾ ಧೋತ್ರಾ ( ಮರಾಠಿ) , ಸತ್ಯನಾಸಿ( ಪಂಜಾಬಿ), ಜಟ ಫೋಲ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ) , ಕಟೇಲಿ/ಸತ್ಯನಾಸಿ ( ಹಿಂದಿ) , ದಾರುಡಿ/ಸತ್ಯನಾಶಿ ( ಗುಜರಾತಿ)
 • ಬೋಯರ್ಹಾವಿಯಾ ಎರೆಕ್ಟಾ

  ಬೋಯರ್ಹಾವಿಯಾ ಎರೆಕ್ಟಾ

  ವಿವರಣೆ : ಬೋಯರ್ಹಾವಿಯಾ ಎರೆಕ್ಟಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕೋ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೌಥ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಉಷ್ಣವಲಯ ಹಾಗೂ ಉಪುಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕ ವಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸೊಮಲಿಯಾವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವರೆಗೆ ಹರಡುವಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇದು ಭಾರತ, ಜಾವಾ , ಮಲೇಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು - ಮುಕ್ಕುರಟ್ಟೈ ( ತಮಿಳು), ಪಂಢರಿಪನರ್ನವ ( ಮರಾಠಿ) , ಶ್ವೇತ ( ಹಿಂದಿ), ಪಹಾರಿ ಪುನರ್ನಬ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಕ್ಯಾಸ್ಸಿಯಾ ಟೋರಾ

  ಕ್ಯಾಸ್ಸಿಯಾ ಟೋರಾ

  ವಿವರಣೆ: ಕ್ಯಾಸ್ಸಿಯಾ ಟೋರಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಈ ಗಿಡವು 3-90 ಸೆಂ. ಮೀ. ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ದುಂಡಾದ ತುದಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಬೊವಟ್ (ಮೊಟ್ಟೆಯಾಕಾರ) ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ವಿರುದ್ಧ ಜೋಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಗರಿತೆರೆದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ . ಎಲೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಎಳಯದಿರುವಾಗ ಕಾಂಡಗಳು ವಿಶಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆಯ ಎಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ನಾಯಿ ಶೇಂಗಾ ( ಕನ್ನಡ) , ಪೆಡ್ಡಾ ಕಸಿಂಡಾ ( ತೆಲಗು), ತಗ್ರಯಿ ( ತಮಿಳು), ಟರೋಟಾ ( ಮರಾಠಿ), ಜಂಗಲಿ ದಾಲ್ ( ಹಿಂದಿ) , ದಾಲ್ ವಾಲಿ ಭುಟಿ ( ಪಂಜಾಬಿ), ಕುನ್ವಡಿಯೊ ( ಗುಜರಾತಿ), ಚಕುಂಡಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಕ್ಯಾಧರಂಥಸ್ ಪುಸಿಲಸ್

  ಕ್ಯಾಧರಂಥಸ್ ಪುಸಿಲಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಕ್ಯಾಧರಂಥಸ್ ಪುಸಿಲಸ್ ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ , ಸಣ್ಣದಾದ ನೆಟ್ಟಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದು ಬುಡದಿಂದ ಹರಡಿರುವ ಅನೇಕ ಚತುರ್ಭುಜ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒರಟು ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ - ಆಕರದ , ಎಲೆಗಳು ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ . ಎಲೆಯ ಬುಡವು ಸಣ್ಣ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಸಸ್ಯವು ಕ್ಷೀರ ಜೀವರಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಎಲೆಯ ಆಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ , ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿಯದಾದ, ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ನಂತಹ ಹೂವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಅಗ್ನಿ - ಶಿಖಾ ( ತೆಲಗು) , ಸಂಗಖಾಪುಲಿ/ಮೆಲಗಾಯಿ ಪೂಡು ( ತಮಿಳು) , ಸಂಕಫಿ( ಮರಾಠಿ), ಸದಫುಲಿ ( ಹಿಂದಿ) , ನಯನತಾರಾ, ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಸೆಲೊಸಿಯಾ ಆರ್ಜೆಂಟಿಯಾ

  ಸೆಲೊಸಿಯಾ ಆರ್ಜೆಂಟಿಯಾ

  ವಿವರಣೆ: ಸೆಲೊಸಿಯಾ ಆರ್ಜೆಂಟಿಯಾ ರೇಖೀಯ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಲೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರುವ ರೋಮರಹಿತ ಎಲೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ . ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮೂಲದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬರಿದಾಗಿರುವ ಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು . ಫ್ಲಾವರ್ ಹೆಡ್ ಗಳು 8 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಕುಕ್ಕಾ ( ಕನ್ನಡ) , ಕೊಡಿಗುಟ್ಟೌಕು/ಗುನುಗು ( ತೆಲಗು), ಪನ್ನೈ ಕೀರೈ (ತಮಿಳು), ಕುರುಡು/ಕೋಂಬಡಾ ( ಮರಾಠಿ), ಸಫೇದ್ ಮುರ್ಗ್ ( ಹಿಂದಿ) , ಲಾಂಬ್ಡು ( ಗುಜರಾತಿ), ಮೊರರೊಗ್ ಜ್ಹುಟಿ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಕ್ಲಿಯೋಮ್ ಗೈನಾಂಡ್ರಾ

  ಕ್ಲಿಯೋಮ್ ಗೈನಾಂಡ್ರಾ

  ವಿವರಣೆ : ಕ್ಲಿಯೋಮ್ ಗೈನಾಂಡ್ರಾ ಕ್ಲಿಯೋಮ್ ನ ಪ್ರಭೇದ ವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಯಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯದ್ದಾಗಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಡು ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಉಷ್ಣವಲಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರಳ ಎಲೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 3-5 ಅಂಡಾಕಾರದ- ಆಕಾರದ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ . ಹೂವುಗಳು ಬಿಳಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ತಿಲೋನಿ ( ಕನ್ನಡ), ವೊಮಿಂಟಾ/ಥೆಲ್ಲಾ ವಮಿಟಾ/ ವೆಲಕುರಾ ( ತೆಲಗು), ನೈವೇಲೈ( ತಮಿಳು), ಪಂಢರಿತಿಲ್ವನ್ ( ಮರಾಠಿ ), ಹರ್ ಹರ್ (ಹಿಂದಿ) , ತಿಲ್ವಾನಿ/ತಿಲ್ಮನಿ ( ಗುಜರಾತಿ), ಸ್ವೆತ್ ಹುದುಡೆ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಕ್ಲಿಯೋಮ್ ವಿಸ್ಕೋಸಾ

  ಕ್ಲಿಯೋಮ್ ವಿಸ್ಕೋಸಾ

  ವಿವರಣೆ: ಕ್ಲಿಯೋಮ್ ವಿಸ್ಕೋಸಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜೀರುಂಡೆ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೌಪೀಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಚಾರ ವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಲೇಪನ ವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಜಗಳು ಪರಾವಲಂಬಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ( ಅಥ್ಲೆಮಿಂಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾರಮಿನೇಟಿವ್ ಆಗಿವೆ ). ಹೂವುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ನಾಯಿ ಬಾಲ ( ಕನ್ನಡ), ಕುಕ್ಕಾವೊಮಿಂಟಾ/ಕುಖಾವಲು (ತೆಲಗು),ನೈಕಡಕು ( ತಮಿಳು), ಪಿವಾಲ ತಿಲ್ವಾನ್ ( ಮರಾಠಿ) , ಹರ್ ಹರ್ (ಹಿಂದಿ), ತಿಲ್ವನಿ/ತಿಲ್ಮನಿ (ಗುಜರಾತಿ), ಬೋನ್ ಸೋರ್ಸೆ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಕೊಮೆಲಿನಾ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್

  ಕೊಮೆಲಿನಾ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಕೊಮೆಲಿನಾ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಏಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯದ್ದಾಗಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಸ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯೋಟ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಹವಾಯಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಎರಡೂ ಕರಾವಳಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಇದರ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರ ಬದಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕಾವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಪ ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮದದ್ಯ ರೇಖೆಗೆ ಸಮೀಪ ವರ್ಷವಿಡೀ ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ ಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಜಿಗಲಿ / ಹಿತ್ತಗಣಿ ( ಕನ್ನಡ) , ವೆನ್ನದೇವಿಕುರಾ/ಯನ್ನಾದ್ರಿ( ತೆಲಗು), ಕನುವಾ (ಪಂಜಾಬಿ), ಕನಂಗ್ ಕೋಝೈ ( ತಮಿಳು), ಕೆನಾ( ಮರಾಠಿ), ಬೋಖನಾ/ಕನ್ ಕೌ ( ಹಿಂದಿ), ಬೊಕಂಡಾ ( ಗುಜರಾತಿ), ಕೆಲ್ಲೋಘಾಶ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಕಾಮೆಲಿನಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್

  ಕಾಮೆಲಿನಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಕಾಮೆಲಿನಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಹಗಲು ಹೂವಿನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಕಳೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೂವು ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲವು ಬಹುಪಾಲು ಪೂರ್ವ ಏಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಆಘ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಯಾಜಿಕಾವೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಜಗಲಿ/ ಹಿತ್ತಗಣಿ (ಕನ್ನಡ) ಕೆನಾ, ( ಮರಾಠಿ), ಕನುವಾ( ಪಂಜಾಬಿ), ಭೊಖಾನಿ/ಕಂಕುವಾ ( ಹಿಂದಿ), ಬೋಕಂಡಿ ( ಗುಜರಾತಿ) , ಕನ್ಸಿರಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಕೋಮಿಲಿನಾ ಡಿಫುಸಾ

  ಕೋಮಿಲಿನಾ ಡಿಫುಸಾ

  ವಿವರಣೆ: ಕೊಮಿಲಿನಾ ಡಿಫುಸಾ ವಸಂತ ಋತುವಿನಿಂದ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಜ್ವರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ವರ್ಧಕದ ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇಂಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೂವಿನಿಂದ ನೀಲಿ ಬಣ್ನವನ್ನು ಸಹ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಕನಿಷ್ಟಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯು ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾದ ಖಾದ್ಯ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿರುತ್ತದೆ . ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಹಿತತ್ತಗಣಿ ( ಕನ್ನಡ) , ಕೇನಾ ( ಮರಾಠಿ), ಬೊಕಂಡಾ (ಗುಜರಾತಿ), ಕನುವಾ ( ಪಂಜಾಬಿ), ಬೊಖಾನಿ/ ಕಂಕೌ ( ಹಿಂದಿ), ಧೋಲ್ ಸಿರಾ / ಮನೈನಾ/ ಕನೈನಲಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಕೊರ್ಕೊರಸ್ ಅಲಿಟೋರಿಯಸ್

  ಕೊರ್ಕೊರಸ್ ಅಲಿಟೋರಿಯಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಕೊರ್ಕೊರಸ್ ಅಲಿಟೋರಿಯಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಥವಾ ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇಂಡೋ- ಬರ್ಮಿಸ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಭೇದಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಇದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹುಟ್ಟಿರುವಲ್ಲಿ. ಎರಡೂ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಶಃ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯಂತೆ ಬಹುಶಃ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು ; ಕಾಡ ಚುಂಚಲಿ ( ಕನ್ನಡ) , ಪೆರಮ್ ಪುನ್ನಕ್ಕು ( ತೆಲಗು, ತಮಿಳು), ಮೋಥಿ ಚುಂಚ್ ( ಮರಾಠಿ), ಜಂಗ್ಲಿ ಜ್ಯೂಟ್ ( ಹಿಂದಿ) , ಚುಂಚ್/ರಜ್ಗರಿ ( ಗುಜರಾತಿ) , ಭುಂಗಿ ಪಟ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ), ಜಂಗ್ಲಿ ಸನ್ ( ಪಂಜಾಬಿ)
 • ಕೊರ್ಕೊವಸ್ ಎಸ್ತುವನ್ಸ್

  ಕೊರ್ಕೊವಸ್ ಎಸ್ತುವನ್ಸ್

  ವಿವರಣೆ : ಕೊರ್ಕೊವಸ್ ಎಸ್ತುವನ್ಸ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಯಲು ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ 2000ಮೀ ಎತ್ತರದ ಫಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮನ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯ. ಇದು ನೆಟ್ಟಗಿರುವ, ಕವಲೊಡೆದ ಕಾಂಡಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಡಾಕಾರದ, ಗಾಢವಾದ, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ದಾರದ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ 1-3 ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಅತ್ಯಂತ ಗಿಡ್ಡ ಕಾಂಡ, ಹಾಗೂ ಅತತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ, ಎಲೆ- ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ದಂಡು ಬತ್ತಿ ( ಕನ್ನಡ), ಜನುಮು ( ತೆಲಗು), ಕತ್ತುತ್ತುತ್ತಿ ( ತಮಿಳು), ಚಿಕ್ತಾ ( ಮರಾಠಿ) , ಜಂಗ್ಲಿ ಜ್ಯೂಟ್ ( ಹಿಂದಿ), ಜಂಗ್ಲಿ ಸನ್ ( ಪಂಜಾಬಿ), ಚುಂಚ್/ರಾಜ್ ಗರಿ ( ಗುಜರಾತಿ), ಭಂಗಿ ಪತ್/ ಕಲ್ ಚೀರಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ) .
 • ಕರ್ಕೊರಸ್ ಅಕ್ಯುಟಾಂಗುಲಸ್

  ಕರ್ಕೊರಸ್ ಅಕ್ಯುಟಾಂಗುಲಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಕರ್ಕೊರಸ್ ಅಕ್ಯುಟಾಂಗುಲಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಡಗಳು ಒಂದು ಪಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೃಧುವಾದ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಅಂಡಾಕಾರದಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಅಂಚುಗಳು ಸೆರೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಕೆಲವು ಬಸಲ್ ಸೆಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಬುಡದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ( ನರಗಳಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊನಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊನಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಚುಂಚಲಿ ಸೊಪ್ಪು ( ಕನ್ನಡ), ಪೆರಟ್ಟಿ ( ತೆಲಗು, ತಮಿಳು), ಕಡು ಚುಂಚ್ ( ಮರಾಠಿ), ಜಂಗ್ಲಿ ಜ್ಯೂಟ್ (ಹಿಂದಿ), ಚುಂಚ್/ ರಾಜ್ ಗರಿ (ಗುಜರಾತಿ), ನಲ್ತಾ ಪತ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ), ಜಂಗ್ಲಿ ಸನ್/ ಜಂಗ್ಲಿ ಜ್ಯೂಟ್ ( ಪಂಜಾಬಿ)
 • ಸೈನೋಟಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲಾರಿಸ್

  ಸೈನೋಟಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲಾರಿಸ್

  ವಿವರಣೆ : ಸೈನೋಟಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲಾರಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಮೆಲಿನೇಶಿಯಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ, ಆಘ್ನೇಯ ಏಷಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದು ಮಾನ್ ಸೂನ್ ಕಾಡು , ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಇಗಲಿ ( ಕನ್ನಡ), ನೀರ್ ಪುಲ್ (ತಮಿಳು), ವಿಂಚ್ಕಾ ( ಮರಾಠಿ), ದಿವಾಲಿಯಾ( ಹಿಂದಿ), ನರಿಯೆಲಿ ಭಾಜಿ ( ಗುಜರಾತಿ) , ಜ್ಹೋರ್ಡನ್/ ಉರಿದಾನ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಕ್ಯಾನ್ನಬಿಸ್ ಸತಿವಾ

  ಕ್ಯಾನ್ನಬಿಸ್ ಸತಿವಾ

  ವಿವರಣೆ: ಕ್ಯಾನ್ನಬಿಸ್ ಸತಿವಾ ಪೂರ್ವ ಏಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶೀಯವಾಗಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಯಾಗಿದ್ದು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿ ಹರಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೈಬರ್, ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್, ಆಹಾರ, ದಣಿವು ನಿವಾರಣೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದಾಕಲಾದ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಿಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವವನ್ನು ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು ; ಗಾಂಜಾ / ಬಾಂಗ್ ( ಹಿಂದಿ, ಪಂಜಾಬಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ), ಭಂಗಿ/ಗಾಂಜಾ ( ಕನ್ನಡ), ಭಾಂಗ್ ( ಮರಾಠಿ , ಗುಜರಾತಿ), ಅಲತಮ್/ಅನಂಥ ಮುಲಿ (ತಮಿಳು), ಭಂಗಿಆಕು / ಘಾಂಜಾ ಚೆಟ್ಟು ( ತೆಲಗು)
 • ಕೊರೊನಪಸ್ ಡಿಡಿಮಸ್

  ಕೊರೊನಪಸ್ ಡಿಡಿಮಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಕೊರೊನಪಸ್ ಡಿಡಿಮಸ್ ಉದ್ದವಾದ ಕಾಂಡಗಳು, ಆಳವಾಗಿ ಹಾಲೆ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿಯ ಹೂವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹರಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಕ್ರೆಸ್ ನಂತೆ ವಾಸನೆಯಿರುವ , ಬಲವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸ್ಥಳೀಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಳೆಯ ಪ್ರಬೇಧ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಭನಿಯಾ ಬುಟಿ ( ಪಂಜಾಬಿ), ಜಂಗ್ಲಿ ಹಲಾ/ಪಿಟ್ಪಪ್ರಾ ( ಹಿಂದಿ), ಗಬ್ಬು ಕೋತಂಬರಿ (ಕನ್ನಡ), ಗಜೋರ್ ಪತ್ತಾ/ ಬೆಕೊಸ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ), ವಿಷಮುಂಗ್ಲಿ ( ತೆಲಗು)
 • ಚೆನಪೋಡಿಯಮ್ ಆಲ್ಬಮ್

  ಚೆನಪೋಡಿಯಮ್ ಆಲ್ಬಮ್

  ವಿವರಣೆ : ಚೆನಪೋಡಿಯಮ್ ಆಲ್ಬಮ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬತುವಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾದುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯಾಪಕ ಕೃಷಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಪ್ರತೀತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ 1753ರಲ್ಲಿ ಲಿನ್ನಿಯಸ್ ವಿವರಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಯುರೋಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ . ಉದಾ: ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲೇಷಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ , ಓಶಿಯಾನಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ( ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಕಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಹ). ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಭತುವಾ / ಭಥೂ( ಹಿಂದಿ), ಭಥವೊ ( ಗುಜರಾತಿ), ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೊಪ್ಪು (ಕನ್ನಡ), ವಸ್ಥುಕಮ್/ಪಪ್ಪುಕುರಾ ( ತೆಲಗು), ಚಕ್ರವರ್ಥಿ ಕೀರಾಯಿ ( ತಮಿಳು), ಚಕ್ವಾತ್ ( ಮರಾಠಿ), ಬೆಥೋ ಶಾಕ್/ ಲಾಲ್ ಭುಟ್ಕಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ), ಬಥುವಾ( ಪಂಜಾಬಿ)
 • ಡಾಟುರಾ ಮೆಟಲ್

  ಡಾಟುರಾ ಮೆಟಲ್

  ವಿವರಣೆ: ಡಾಟುರಾ ಮೆಟಲ್ ಭಾರತದಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪೊದೆಯಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ದತುರಾ ಗಿಡ (ಕನ್ನಡ), ಧತುರಾ ( ಹಿಂದಿ), ಎರ್ರಿ - ಉಮಿತಾ/ತೆಲ್ಲ - ಉಮ್ಮಥಾ ( ತೆಲಗು), ಉಮತ್ತನ್ ( ತಮಿಳು), ಧೋತ್ರಾ ( ಮರಾಠಿ), ದತುರಾ ( ಗುಜರಾತಿ), ಧುತೊರಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ), ಧತುರಾ ( ಪಂಜಾಬಿ)
 • ಡಿಜೆರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್

  ಡಿಜೆರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್

  ವಿವರಣೆ : ಡಿಜೆರಾ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬುಡದ ಸಮೀಪದಿಂದ ಏರಿಕೆ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೊಂಗೆ ಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಟೊಂಗೆಗಳು ರೋಮ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದವೆ ಅಥವಾ ಮಸುಕಾದ ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲೆ - ಬ್ಲೇಡ್ ಕಿರಿದಾಗಿ ರೇಖಿಯದಿಂದ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅಂಡಾಕಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿರಳವಾಗಿ ಒಳ ಗುಂಡಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳು ರೋಮ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಗುಲಾಬಿಯಿಂದ ಕೆರಮೈನ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದೊದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮಸಕು ಬಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಗೋರಚಿ ಪಲ್ಯ ( ಕನ್ನಡ), ಚೆಂಚಲ್ ಕೂರಾ ( ತೆಲಗು), ಥೋಯಾಕಿರಾಯಿ ( ತಮಿಳು), ಕುಂಜರು ( ಮರಾಠಿ) , ಲಹಸುವಾ / ಕುಂಜರು ( ಹಿಂದಿ) , ಕಂಜರೊ ( ಗುಜರಾತಿ), ಲತಾ ಮಹವಾರಿ / ಲತಾ ಮಹೂರಿ ( ಬೆಂಗಾಲಿ) ಲಹಸುವಾ ( ಪಂಜಾಬಿ)
 • ಯುರ್ಪೋಬಿಯಾ ಜೆನಿಕ್ಯುಲಾಟಾ

  ಯುರ್ಪೋಬಿಯಾ ಜೆನಿಕ್ಯುಲಾಟಾ

  ವಿವರಣೆ: ಯುರ್ಪೋಬಿಯಾ ಜೆನಿಕ್ಯುಲಾಟಾ ಅಮೇರಿಕಾದ ಉಷ್ಣವಲಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಉಷ್ಣವಲಯಗಳಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಹಲವು ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೃವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹತ್ತಿ ಹೊಲ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೃಷಿ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಹಾಲ್ ಗೌರಿ ಸೊಪ್ಪು ( ಕನ್ನಡ) , ನಾನಬಾಲ( ತೆಲಗು), ಬರೋ ಕೊರ್ನಿ ( ಬೆಂಗಾಲಿ), ಕತುರಕ ಕಲ್ಲಿ ( ತಮಿಳು), ಮೋಥಿ ದುದಿ ( ಮರಾಠಿ), ದುಧೇಲಿ ( ಪಂಜಾಬಿ), ಬಡಿ ದುಧೇಲಿ ( ಹಿಂದಿ), ಮೋತಿ ದುಧೇಲಿ ( ಗುಜರಾತಿ) .
 • ಯುಪೋರ್ಭಿಯಾ ಹೈಪರಿಸಿಫೋಲಿಯಾ

  ಯುಪೋರ್ಭಿಯಾ ಹೈಪರಿಸಿಫೋಲಿಯಾ

  ವಿವರಣೆ: ಯುಪೋರ್ಭಿಯಾ ಹೈಪರಿಸಿಫೋಲಿಯಾ ಉಷ್ಣವಲಯ ಹಾಗೂ ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹರಡಿದೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೂಫೋರ್ಬಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ ಲ್ಯಾಮ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬರುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮೌರೀಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದೊದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮಸಕು ಬಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಹಾಲ್ ಗೌಡಿ ಸೊಪ್ಪು ( ಕನ್ನಡ), ದುಧಿ ( ಮರಾಠಿ), ದುಧೇಲಿ ( ಗುಜರಾತಿ) ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ಪಚರಾಸಿ ( ತಮಿಳು), ದುಧೇಲಿ (ಪಂಜಾಬಿ), ಚೋಟಿ ದುಧೇಲಿ ( ಹಿಂದಿ), ಮನಸಾಸಿ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಗ್ನಾಫಲಿಯಮ್ ಪರ್ಪ್ಯೂರಿಯಮ್

  ಗ್ನಾಫಲಿಯಮ್ ಪರ್ಪ್ಯೂರಿಯಮ್

  ವಿವರಣೆ: ಗ್ನಾಫಲಿಯಮ್ ಪರ್ಪ್ಯೂರಿಯಮ್ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪರ್ವತಗಳು ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಡ್ವೇಡ್ ಗಳು ಅಮೇರಿಕ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಸಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಸಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
 • ಇಂಪೋಮಿಯಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕಾ

  ಇಂಪೋಮಿಯಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕಾ

  ವಿವರಣೆ: ಇಂಪೋಮಿಯಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕಾ ಅರೆ ಜಲವಾಸಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು ತರಕಾರಿಯಂತೆ ಇದರ ಎಳೆಯ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವ, ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷಿಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಇದು ಜಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್, ಬರ್ಮಿಸ್ , ಥಾಯ್ , ಲಾವೋ , ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ , ಮಲಯ , ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್, ಫಿಲಿಪಿನೊ ಹಾಗೂ ಚೈನೀಸ್ ಆಹಾರಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಥವಾ ಕಂಪುಂಗ್ ( ಹಳ್ಳಿ), ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು : ಥಂತಿಕಡಾ / ಥೂತಿಕೂರಾ ( ತೆಲಗು), ಬೆಲ್ ( ಪಂಜಾಬಿ), ಕಲಾಮಿ ( ಹಿಂದಿ), ನಲಿಚಿ ಭಾಜಿ/ಖಂಡ್ ಕೋಲಿ ( ಮರಾಠಿ), ನರೋ/ಕಲಂದಾನ ( ಗುಜರಾತಿ), ಕೋಲ್ಮಿಸಾಕ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)


 • ಇಂಪೋಮಿಯಾನಿಲ್ರ್

  ಇಂಪೋಮಿಯಾನಿಲ್ರ್

  ವಿವರಣೆ: ಇಂಪೋಮಿಯಾನಿಲ್ಅನ್ನು1000ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಹಿಂದೆಔಷಧೀಯಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಂತೆಚೀನಾದಿಂದಜಪಾನ್ಗೆಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.ಇದರಪರಿಚಯವಾದಾಗಿನಿಂದ,ಅಲಂಕಾರದಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿಹೆಚ್ಚಿನಸಂಖ್ಯೆಯಗಾರ್ಡನ್ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆಹಾಗೂನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನುಅನೇಕಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಅಲಂಕಾರಿಕಸಸ್ಯವಾಗಿಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆಹಾಗೂಕಾಡಿನಲ್ಲಿಬೆಳೆಯುವಗಮನಕ್ಕೆಬಾರದಗಾರ್ಡನ್ಸಂತತಿಗಳನ್ನುಈಗಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದುಮೂರಬಿಂದುವಿನಎಲೆಯೊಂದಿಗೆಆರೋಹವಾಗುವವಾರ್ಷಿಕಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಹೂವುಗಳುಹಲವಾರುಸೆಂಟಿಮೀಟರಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆಹಾಗೂನೀಲಿ,ಪಿಂಕ್ಅಥವಾಗುಲಾಬಿ,ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಬಿಳಿಯಪಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆವಿವಿಧಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಸಂಗುಪೊ ( ತಮಿಳು), ನಿಲ್ಕಲ್ಮಿ ( ಮರಾಠಿ), ನಿಲ್ಕಲ್ಮಿ ( ಹಿಂದಿ), ಕಾಲಾದಾನಬೆಲ್ (ಪಂಜಾಬಿ) , ಕೊಲ್ಲಿವಿಟ್ಟುಲು ( ತೆಲಗು),ನರೊಕಾಲಾದಾ(ಗುಜರಾತಿ),ನಿಲಕೊಲ್ಮೊಸಾಕ್(ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಇಂಪೊಮಿಯಾಪೆಸ್ಟಿಗ್ರಿಸಿಡ್

  ಇಂಪೊಮಿಯಾಪೆಸ್ಟಿಗ್ರಿಸಿಡ್

  ವಿವರಣೆ: ಇಂಪೊಮಿಯಾಪೆಸ್ಟಿಗ್ರಿಸಿಡ್ಕೂದಲುಳ್ಳ,ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಹಾಗೂವಾರ್ಷಿಕಸಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದುಹರಡುವಹಾಗೂಅವಳಿಸಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವಾರ್ಷಿಕಕಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬಹುತೇಕಭಾರತದಾದ್ಯಂತ400ಅಡಿಗಳವರೆಗೆಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿಯಬಯಲುಪ್ರದೇಶದಿಂದ 750-900 ಮೀ. ವರೆಗೆಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಕೃಷಿಯೋಗ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ . ಹೃದಯದಆಕಾರದಎಲೆಗಳುಎಲೆಯಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 9-19 ಹಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಹಳೆಆಕಾರದಹೂವುಐದುಬಿಂದುಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದೆ. ಇದುಕೆಂಪು, ಗುಲಾಬಿ, ಅಥವಾಬಿಳಿಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಇರಬಹುದುಹಾಗೂಇದುಸಂಜೆ 4ರನಂತರಅರಳುತ್ತದೆಹಾಗೂಇದರಹೂಬಿಡುವಸಮಯವುಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಹಾಗೂನವೆಂಬರ್ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಚಿಕುನುವು / ಮೆಕಮಡುಗು ( ತೆಲಗು), ವಾಘ್ಪಡಿ ( ಮರಾಠಿ), ಬೆಲ್( ಹಿಂದಿ, ಪಂಜಾಬಿ ), ನರೊ/ ಕಲದಾನ ( ಗುಜರಾತಿ), ಅಂಗುಲಿಲೊಟಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಇಂಪೊಮಿಯಾಟ್ರೈಲೊಬಾ

  ಇಂಪೊಮಿಯಾಟ್ರೈಲೊಬಾ

  ವಿವರಣೆ: ಇಂಪೊಮಿಯಾಟ್ರೈಲೊಬಾಉಷ್ಣವಲಯದಅಮೆರಿಕಾಗಳಿಗೆಸ್ಥಳೀಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಆದರೆಇದುಜಗತ್ತಿನಬೆಚ್ಚಗಿನಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಹರಡಿದೆ,ಇಲ್ಲಿಇದೊಂದುಪರಿಚಯಿಸಲಾದಪ್ರಭೇದವಾಗಿರುತ್ತದೆಹಾಗೂಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಹಾನಿಕಾರಕಕಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದುತ್ವರಿತವಾಗಿಬೆಳೆಯುವ, ಬಳ್ಳಿ, ವಾರ್ಷಿಕಕಳೆಯುಉದ್ದವಾದ, ಐವಿ-ಯಂತಹತೊಟ್ಟುಗಳು, ಹೃದಯದಆಕಾರದಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆತೆಳ್ಳಗಿನಕಾಂಡಗಳನ್ನುಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.ಎಲೆಗಳುಕೆಲವೊಮ್ಮೆ3ಹಾಲೆಗಳನ್ನುಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಆದರೆಯಾವಾಗಲುಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಇವಲಿಭೋವ್ರಿ ( ಮರಾಠಿ), ಬೆಲ್ ( ಹಿಂದಿ , ಪಂಜಾಬಿ) , ನರೊ/ಕಲದಾನ ( ಗುಜರಾತಿ),ಘೊಂಟಿಕೊಲ್ಮಿ (ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಲ್ಯುಕಾಸ್ಆಸ್ಪೆರಾ

  ಲ್ಯುಕಾಸ್ಆಸ್ಪೆರಾ

  ವಿವರಣೆ : ಲ್ಯುಕಾಸ್ಆಸ್ಪೆರಾಲ್ಯುಕಾಸ್ತಿಳಿಹಾಗೂಲ್ಯಾಮಿಯಾಸೆಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನಒಂದುಸಸ್ಯದಪ್ರಬೇಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದುಇರುವಪ್ರದೇಶವನ್ನುಅವಲಂಬಿಸಿಈಪ್ರಭೇದವುಹಲವುವಿಭಿನ್ನಸಾಮಾನ್ಯಹೆಸರುಗಳನ್ನುಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ಇದುಸಮಾನ್ಯವಾಗಿಥುಂಬೆಅಥವಾಥುಂಬೈಎಂದುಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಭಾರತದಾದ್ಯಂತಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.ಇದುಔಷಧಮತ್ತುಕೃಷಿಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿವಿವಿಧಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಥುಂಬಿಸೊಪ್ಪು(ಕನ್ನಡ),ಥುಮ್ಮಿ(ತೆಲಗು),ಥುಂಬೈ(ತಮಿಳು), ತಂಬಾ ( ಮರಾಠಿ), (ಹಿಂದಿ),ಕುಬಿ(ಗುಜರಾತಿ), ಸ್ವೇತಡ್ರೋನ್/ಧುಲ್ಪಿ/ ದನ್ಕಲಸ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಲ್ಯುಕಾಸ್ಮಾರ್ಟಿನಿಸೆನ್ಸಿಸ್

  ಲ್ಯುಕಾಸ್ಮಾರ್ಟಿನಿಸೆನ್ಸಿಸ್

  ವಿವರಣೆ : ಲ್ಯುಕಾಸ್ಮಾರ್ಟಿನಿಸೆನ್ಸಿಸ್ನೆಟ್ಟಗಿನವಾರ್ಷಿಕಸಸ್ಯವಾಗದೆ,ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿಟೊಂಗೆಗಳಿಲ್ಲದಕಾಂಡಗಳುಸೂಕ್ಷ್ಮಕೂದಲುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆನೆಲೆಗಳುವಿರುದ್ಧವಾಗಿಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಡಾಕಾರದಿಂದಅಂಡಾಕಾರ-ಶೂಲದಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚುಗಳುಒರಟಾಗಿಒಂದೇತೆರನಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಾಂಡಗಳಉದ್ದಕ್ಕೂಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದದುಂಡಗಿನಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿಸಣ್ಣಬಿಳಿಯಹೂವುಗಳುಬಿಡುತ್ತವೆ.ಉದ್ದನೆಯಥಿಸ್ಟಲ್ನಂತಹಸೀಪಲ್ಸ್ಹೂವಿನಗೊಂಚಲುಗಳಿಗೆಕೂದಲಿನನೋಟವನ್ನುನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ತುಂಬಿಸೊಪ್ಪು ( ಕನ್ನಡ), ( ತೆಲಗು), ಪೆರಮ್ತುಂಬೈ ( ತಮಿಳು), ಕುಬಿ ( ಗುಜರಾತಿ), ಸ್ವೇತ್ದ್ರೋಣ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಮಿತ್ರಾಕಾರ್ಪಸ್ವಿಲೋಸಸ್

  ಮಿತ್ರಾಕಾರ್ಪಸ್ವಿಲೋಸಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಮಿತ್ರಾಕಾರ್ಪಸ್ವಿಲೋಸಸ್ನೆಟ್ಟಗಿರುತ್ತದೆಅಥವಾಹರಡುವವಾರ್ಷಿಕಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಟೊಂಗೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆಎತ್ತರವಾಗಿಅಥವಾವಿರಳವಾಗಿಹೆಚ್ಚುಟೊಂಗೆಗಳಕಾಂಡಗಳು,ಸಣ್ಣಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಹಾಗೂಒತ್ತಿದರೋಮದೊಂದಿಗೆಮೃದುವಾದಟೊಂಗೆಗಳಿರುತ್ತವೆಹಾಗೂಆಗಾಗಹರಡುವುದರೊಂದಿಗೆ,ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನೊಂದಿಗೆಹಳೆಯದುಅಂತಿಮವಾಗಿಸಿಪ್ಪೆಸೊಲಿಯುತ್ತದೆ:ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಬುಡದಲ್ಲಿಸಾಕಷ್ಟುವುಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು – ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
 • ಆಕ್ಸಲಿಸ್ಕಾರ್ನಿಕುಲಾಟ

  ಆಕ್ಸಲಿಸ್ಕಾರ್ನಿಕುಲಾಟ

  ವಿವರಣೆ: ಆಕ್ಸಲಿಸ್ಕಾರ್ನಿಕುಲಾಟತೆವಳುವವುಡ್ಸೊರೆಲ್ಸ್ವಲ್ಪಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಗೋಚರಿಸುವ,ಕಡಿಮೆಬೆಳೆಯುವ,ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಪ್ರಭೇದವುಬಹುಶಃಆಗ್ನೇಯಏಷ್ಯಾದಿಂದಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು1753ರಲ್ಲಿಇಟಲಿಯಮಾದರಿಗಳನ್ನುಬಳಸಿಕೊಂಡುಲಿನಿಯಸ್ಇದನ್ನುಮೊದಲುವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆಹಾಗೂ 1500ಕ್ಕಿಂತಮೊದಲುಪೂರ್ವದಿಂದಇಟಲಿಗೆಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದುತೋರುತ್ತದೆ.ಇದುಇದರಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆಹಾಗೂಹೂದೋಟಗಳಲ್ಲಿ,ಕೃಷಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಹಾಗೂಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳಲ್ಲಿಕಳೆಯಂತೆಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಅಮೈಲ್ / ಖಟ್ಟಿಮಿಟ್ಟಿಘಾಸ್ / ಚುಕಾ ( ಹಿಂದಿ), ಖಟ್ಟಿಬುಟಿ (ಪಂಜಾಬಿ),ಉಪ್ಪಿನಸೊಪ್ಪು(ಕನ್ನಡ),ಪಳಿಯಕಿರಿ ( ತಮಿಳು,ಅಂಬುಟಿ(ಮರಾಠಿ(ಗುಜರಾತಿ),ನುನಿಯಾಘಾಶ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ) ಪುಳಿಚಿಂತಾ/ ಅಂಬೊಟಿಕುರಾ( ತೆಲಗು),
 • ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ಹಿಸ್ಟೆರೊಪೊರಸ್

  ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ಹಿಸ್ಟೆರೊಪೊರಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ಹಿಸ್ಟೆರೊಪೊರಸ್ರಸ್ತೆಬದಿಗಳನ್ನುಒಳಗೊಂಡು, ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಭೂಮಿಯನ್ನುಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.ಇದುಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳುಹಾಗೂಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನುಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಇಳುವರಿಯಹಾನಿಕಾರಕನಷ್ಟಕ್ಕೆಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ,ಸಾಮಾನ್ಯಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆಕ್ಷಾಮಕಳೆ.ಇದುಆಮದುಮಾಡಿಕೊಂಡಗೋಧಿಯಲ್ಲಿಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕವಾಗಿಮೊದಲುಆಕ್ರಮಣಕಾರಕವಾಗಿಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.ಸಸ್ಯವುಬೆಳೆಯನ್ನುಹಾಗೂಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಸಸ್ಯಗಳನ್ನುನಿಗ್ರಹಿಸುವಅಲೋಪಥಿಕ್ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನುಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಹಾಗೂಮಾನವರುಹಾಗೂಜಾನುವಾರುಗಳಮೇಲೆಪರಿಣಾಮಬೀರುವಅಲರ್ಜಿನ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಕಾಂಗ್ರೇಸ್(ಕನ್ನಡ),ವೆಯರಿಭಾಮ(ತೆಲಗು),ವಿಶಪೂಂಡು(ತಮಿಳು),ಗಾಜರ್ಗವತ್(ಮರಾಠಿ),ಗಜೋರ್ಘಾಸ್(ಬೆಂಗಾಲಿ),ಗಾಜರ್ಘಾಸ್(ಹಿಂದಿ),ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ಘಾಸ್(ಪಂಜಾಬಿ),ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ಘಾಸ್(ಗುಜರಾತಿ), ಕುಟುಂಬ: ಅಸ್ಟರೇಸೀ
 • ಫಿಲಾಂಥಸ್ನಿರುರಿ

  ಫಿಲಾಂಥಸ್ನಿರುರಿ

  ವಿವರಣೆ: ಫಿಲಾಂಥಸ್ನಿರುರಿಕರಾವಳಿಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಕಂಡುಬರುವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಹರಡುವಉಷ್ನವಲಯದಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ, ಗಾಲ್ಆಫ್ದವಿಂಡ್ , ಸ್ಟೋನ್ಬ್ರೇಕರ್ಅಥವಾಎಲೆ- ಅಡಿಯಲ್ಲಿಬೀಜ(ಸೀಡ್ಅಂಡರ್ಲೀಫ್)ಎನ್ನುವಸಾಮಾನ್ಯಹೆಸರುಗಳಿಂದಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದುಫಿಲಾಂಥೇಸಿಕುಟುಂಬದಫಿಲಾಂತಸ್ತಳಿಗೆಸೇರಿದ,ಸ್ವರ್ಜಗಳಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ನೆಲ್ಲಿಗಿಡ ( ಕನ್ನಡ) , ನೆಲೌಸಿರಿ ( ತೆಲಗು), ಕೀಳನೆಲ್ಲಿ ( ತಮಿಳು), ಭುವಾವಾಲಿ ( ಮರಾಠಿ), ಹಜಾರ್ದಾನ ( ಪಂಜಾಬಿ, ಹಿಂದಿ), ಭೋಯ್ಆಮಲಿ ( ಗುಜರಾತಿ), ವುಯಿಆಮ್ಲ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಪಿಸಾಲಿಸ್ಮಿನಿಮಾ

  ಪಿಸಾಲಿಸ್ಮಿನಿಮಾ

  ವಿವರಣೆ: ಪಿಸಾಲಿಸ್ಮಿನಿಮಾಉಷ್ಣವಲಯಗಳಾದ್ಯಂತವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವಾರ್ಷಿಕಕಳೆಯಾಗಿದೆ.ಎಲೆಗಳುಸಂಪೂರ್ಣಅಥವಾಸಿಬರುಅಂಚಿನೊಂದಿಗೆಕೋಮಲವಾಗಿನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ(ರೋಮದಿಂದಲ್ಲ),ಕ್ರೀಮ್ನಿಂದಹಳದಿಮಿಶ್ರಿತಹೂವುಗಳುತರುವಾಯಬರುವಕಾಗದದಂತಕವರ್ನಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಹಳದಿಮಿಶ್ರಿತಮಣ್ಣುಖಾದದ್ಯವಾಗಿದ್ದುಇದುಒಣಹುಲ್ಲಿನಕಂದುಬಣ್ಣಕ್ಕೆತಿರುಗುತ್ತದೆಹಾಗೂಹಣ್ಣುಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಮಾಗಿದಾಗನೆಲಕ್ಕೆಬೀಳುತ್ತದೆ.ಈಸಸಸ್ಯವುಕಳೆಯಸ್ವಭಾವದಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನುಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ಆಗಾಗಕ್ಷೋಭೆಗೊಳಗಾದಸೈಟುಗಳಲ್ಲಿಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಸಣ್ಣಗುಪ್ಪಟೆಗಿಡ ( ಕನ್ನಡ), ಬುಡ್ಡಭುಸದ ( ತೆಲಗು), ಕುಪಂತಿ ( ತಮಿಳು), ರಣ್ಪೊಪ್ಟಿ ( ಮರಾಠಿ) , ಚಿರ್ಪೊಟಾಹಿಂದಿ), ಪೊಪ್ಟಿ (ಗುಜರಾತಿ), ಭಮ್ಬೊಡೆನ್ ( ಪಂಜಾಬಿ), ಥಸಸ್ಕ / ಧುಲಿಮೌರಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಫಿಲಾಂಥಸ್ಮೆಡೆರಾಸ್ಪಟೆನ್ಸಿಸ್

  ಫಿಲಾಂಥಸ್ಮೆಡೆರಾಸ್ಪಟೆನ್ಸಿಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಫಿಲಾಂಥಸ್ಮೆಡೆರಾಸ್ಪಟೆನ್ಸಿಸ್ನೆಟ್ಟಗಿನಿಂದಹರಡುವ,ಟೊಂಗೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಹೆಚ್ಚುಟೊಂಗೆಗಳವರೆಗಿನಕಾಂಡದೊಂದಿಗಿನವಾರ್ಷಿಕದಿಂದದೀರ್ಘಕಾಲಿಕಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದುಅದುಹೆಚ್ಚುಅಥವಾಕಡಿಮೆವುಡಿಆಗಿರಬಹುದುಹಾಗೂಒಂದುವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಹೆಚ್ಚುಕಾಲಉಳಿಯುತ್ತದೆ.ಸಸ್ಯಗಳನ್ನುಔಷಧೀಯಾಗಿಸ್ಥಳಿಯಬಳಕೆಗಾಗಿಕಾಡಿನಿಂದಕೊಯ್ಲುಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನುಮಾರುಕಟ್ಟೆಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿವ್ಯಾಪಾರಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಹಾಗೂಔಷಧೀಯಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿಕೂಡಾಮಾರಾಟಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು : ಆಡುನೆಲ್ಲಿಹುಲ್ಲು ( ಕನ್ನಡ), ನೆಲಉಸಿರಿ(ತೆಲಗು),ಮೆಲನೆಲ್ಲಿ ( ತಮಿಳು), ಭುಯಿವಲಿ ( ಮರಾಠಿ) , ಬಡಾಹಜಾರ್ದಾನಾ / ಹಝಾರ್ಮಾನಿ ( ಹಿಂದಿ) , ಭೋಯ್ಆಮಲಿ(ಗುಜರಾತಿ) , ಹಝರ್ಮೋನಿ(ಬೆಂಗಾಲಿ) , ದಾನೆವಾಲಿಬುಟ್ಟಿ(ಪಂಜಾಬಿ)
 • ಪೋರ್ಚುಲಕಾಒರೆಲೇಸಿಯಾ

  ಪೋರ್ಚುಲಕಾಒರೆಲೇಸಿಯಾ

  ವಿವರಣೆ : ಫೋರ್ಚುಲಕಾಒರೆಲೇಸಿಯಾಪರ್ಸ್ಲೇನ್ನಯವಾದ,ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದುಬಹುತೇಕಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್(ಅಡ್ಡಬಿದ್ದ)ಕಾಂಡಗಳನ್ನುಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಹಾಗೂಎಲೆಗಳು,ಪರ್ಯಾಯಅಥವಾವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು,ಕಾಂಡದಸಂಧುಗಳಲ್ಲಿಹಾಗೂತುದಿಗಳಲ್ಲಿಗುಂಪಾಗಿರುತ್ತದವೆ.ಹೂವುಗಳುಎಲೆಗಳಸಮೂಹದಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿಬೆಳಗಿನಬಿಸಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಕೆಲವುಗಂಟೆಗಳಿಗಾಗಿಮಾತ್ರಅರಳುತ್ತವೆ.ಇದನ್ನು1672ರಲ್ಲಿಯುನೈಟೆಡ್ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮೆಸಾಚ್ಯುಸೆಟ್ನಲ್ಲಿಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಸಣ್ಣಗೋಳಿಸೊಪ್ಪು (ಕನ್ನಡ), ಪಪ್ಪುಕುರಾ/ಪಿಚ್ಚಿಮಿರಪಾ ( ತೆಲಗು), ಪರಪ್ಪುಕಿರಾಯಿ(ತಮಿಳು, ಘೋಲ್ ( ಮರಾಠಿ), ಸಂಥಿ ( ಪಂಜಾಬಿ, ಚೋಟಿ, ಸಂಥ್ ( ಹಿಂದಿ), ಲುನಿ (ಗುಜರಾತಿ),ನುನಿಯಾಸಾಕ್ (ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಸೋಲಾನಮ್ನಿಗ್ರಮ್

  ಸೋಲಾನಮ್ನಿಗ್ರಮ್

  ವಿವರಣೆ: ಸೋಲಾನಮ್ನಿಗ್ರಮ್ಸರಳವಾಗಿಕಪ್ಪುನೈಟ್ಶೇಡ್ಅಥವಾಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬರಿನೈಟ್ಶೇಡ್,ಯುರೇಷಿಯಾಕ್ಕೆಸ್ಥಳೀಯದ್ದಾಗಿರುವಸೊಲನಮ್ತಳಿಯಲ್ಲಿನಒಂದುಪ್ರಭೇದವಾಗಿರುತ್ತದೆಹಾಗೂಅಮೇರಿಕಾ,ಆಸ್ಟ್ರೇಲೇಷಿಯಾಹಾಗೂದಕ್ಷಿಣಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.ಮಾಗಿದಹಣ್ಣುಗಳುಹಾಗೂಬೇಯಿಸಿದಎಲೆಗಳನ್ನುಕೆಲವುಸ್ಥಳಿಕರಲ್ಲಿಆಹಾರವಾಗಿಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಹಾಗೂಸಸ್ಯದಭಾಗಗಳನ್ನುಸಾಂಪ್ರದಾಯಕಔಷಧವಾಗಿಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದುಅನೇಕಕಾಡುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಹಾಗೂಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಮಾಕೋ/ಪಿಲಕ/ ಪಪೋಟನ್ ( ಹಿಂದಿ) , ಮಾಕೋ (ಪಂಜಾಬಿ), ಪಿಚ್ಚಿಮಿರಪ /ಕಂಚಿಪೊಂಡಾಕಸಕಾ(ತೆಲಗು), ಮನತಕ್ಕಲಿ ( ತಮಿಳು) , ಕರಿಕಾಕಿಗಿಡ ( ಕನ್ನಡ), ಕಂಗನಿ /ಲಘುಕವಲಿ ( ಮರಾಠಿ), ಮಾಖೋ/ಪಿ (ಗುಜರಾತಿ), ಬೊನ್ಬೆಗುನ್ / ಕಕ್ಮಚಿ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಟ್ರಯಾಂಥೆಮಾಮನೋಜಿನಾ

  ಟ್ರಯಾಂಥೆಮಾಮನೋಜಿನಾ

  ವಿವರಣೆ: ತಳಿಯಘಟಕಗಳುವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಅಥವಾದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತಿರುಳಿರುವ,ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ, ಅಸಮಾನವಾದ,ನಯವಾದಅಂಚುಗಳನ್ನುಹೊಂದಿರುವಎಲೆಗಳು,ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ಬೆಳವಣಿಗೆಯು5ಹೂವುಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದುಪೆರಿಯಂತ್ವಿಭಾಗಗಗಳುಜೋಡಿತೊಟ್ಟುಗಳುಹಾಗೂರೆಕ್ಕೆಯಮುಚ್ಚಳವನ್ನುಹೊಂದಿರುವಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಕೂಡಿದೆ.ಇದನ್ನುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಹಾರ್ಸ್ಪರ್ಸ್ಲೇನ್ಸ್ಎಂದುಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ದೊಡ್ಡಗೊಳ್ಪಲ್ಲ್ಯ ( ಕನ್ನಡ) , ಸವಲೈ/ ಸರನೈ ( ತಮಿಳು), ಖಪ್ರ/ ವಿಶ್ಕಪ್ರ ( ಮರಾಠಿ) , ಸಟೋಡೋ( ಗುಜರಾತಿ), ಗಡಬನಿ (ಬೆಂಗಾಲಿ) ಬಿಶ್ಖಪ್ಡ/ಪಾಥರ್ಚಾಟಾ ( ಹಿಂದಿ, ಪಂಜಾಬಿ),
 • ಟ್ರಯೆಂಥಮಾಪೋರ್ಚ್ಯುಲಾಕಸ್ಟ್ರಮ್

  ಟ್ರಯೆಂಥಮಾಪೋರ್ಚ್ಯುಲಾಕಸ್ಟ್ರಮ್

  ವಿವರಣೆ: ಟ್ರಯೆಂಥಮಾಪೋರ್ಚ್ಯುಲಾಕಸ್ಟ್ರಮ್ಐಸ್ಸಸ್ಯಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಹೂಬಿಡುವಸಸ್ಯದಪ್ರಭೇಧವಾಗಿದ್ದುಡೆಸರ್ಟ್ಹಾರ್ಸ್ಪರ್ಸ್ಲೇನ್ , ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಪಿಗ್ವಿಡ್ಹಾಗೂಗೇಂಟ್ಪಿಗ್ವಿಡ್ಎಂಬಸಾಮಾನ್ಯಹೆಸರುಗಳಿಂದಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದುಆಫ್ರಿಕಾಹಾಗೂಸೌಥ್ಅಮೆರಿಕಾಒಳಗೊಂಡುಅನೇಕಕಂಡಗಳಿಗೆಸ್ಥಳಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆಹಾಗೂಹಲವುಇತರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಪರಿಚಯಿಸಲಾದಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಿಯಹೆಸರು - ದೊಡ್ಡಗೋಳಿಸೊಪ್ಪು(ಕನ್ನಡ),ಸರನೈ(ತಮಿಳು),ಸತೋಡೋ(ಗುಜರಾತಿ),ನೀರುಬೈಲಕು / ಅಂಬಟಿಮಾಡು (ತೆಲಗು) , ಪಂಢರಿಘೇತುಲಿ ( ಮರಾಠಿ), ಪುರ್ನಬಸಾಕ್ / ಶ್ವೇತಪುನರ್ನವ ( ಬೆಂಗಾಲಿ) , ಪಾಥರ್ಚಾಟಾ ( ಹಿಂದಿ ,ಪಂಜಾಬಿ)
 • ಟ್ರಿಡಾಕ್ಸ್ಪ್ರೊಕ್ಯೂಂಬೆನ್ಸ್

  ಟ್ರಿಡಾಕ್ಸ್ಪ್ರೊಕ್ಯೂಂಬೆನ್ಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಟ್ರಿಡಾಕ್ಸ್ಪ್ರೊಕ್ಯೂಂಬೆನ್ಸ್ಡೈಸಿಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಹೂಬಿಡುವಸಸ್ಯದಒಂದುಪ್ರಭೇದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನುವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಹರಡುವಕಳೆಹಾಗೂಕೀಟಸಸ್ಯಎಂದುಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದುಉಷ್ಣವಲಯದಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ,ಆದರೆಇದನ್ನುವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತಉಷ್ಣವಲಯಉಪಉಷ್ಣವಲಯಹಾಗೂಸೌಮ್ಯಸಮಶೀತೋಷ್ಣವಲಯಗಳಿಗೆಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನುಯುನೈಟೆಡ್ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿಒಂದುಹಾನಿಕಾರಕಕಳೆಯೆಂದುಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆಹಾಗೂಒಂಬತ್ತುರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಕೀಟಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಬಿಶಲ್ಯಕರಣಿ / ತ್ರಿಧಾರಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ), ಕನ್ಫುಲಿಬರಹ್ಮಾಸಿ ( ಹಿಂದಿ), ವೆಟ್ಟುಕಯಾಪೂಂಡು (ತಮಿಳುಏಕ್ದಂಡಿ(ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ) , ವತ್ವತಿ ( ಕನ್ನಡ)
 • ಕ್ಸಾಂಥಿಯಮ್ಸ್ಟ್ರುಮಾರಿಯಮ್

  ಕ್ಸಾಂಥಿಯಮ್ಸ್ಟ್ರುಮಾರಿಯಮ್

  ವಿವರಣೆ: ಕ್ಸಾಂಥಿಯಮ್ಸ್ಟ್ರುಮಾರಿಯಮ್ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಕಳೆಯಂತೆಕಂಡುಬರುವಔಷಧೀಯಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರಅಮೇರಿಕಾ, ಬ್ರ್ಯಾಝಿಲ್,ಚೀನಾ,ಮಲೇಷಿಯಾಹಾಗೂಭಾರತದಉಷ್ಣಭಾಗಳಲ್ಲಿವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಹರಡಿದೆ.ಈಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನುಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿಅನೇಕಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆಚಿಕಿತ್ಸೆನೀಡಲುಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇಡೀಸಸ್ಯದಸಾರಗಳನ್ನು,ವಿಶೇಷವಾಗಿಎಲೆಗಳು,ಬೇರುಗಳು,ಹಣ್ಣುಗಳುಹಾಗೂಬೀಜಗಳನ್ನುಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಔಷಧಗಳಲ್ಲಿಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳಿಯಹೆಸರು - ಮುರುಲುಮಟ್ಟಿ ( ಕನ್ನಡ) , ಮುರುಲುಮಥಂಗಿ/ಗಡ್ಡಿಚಮಂಥಿ ( ತೆಲಗು) , ಗಡರ್ ( ಗುಜರಾತಿ) , ಮರುಳಉಮತ್ತೆ / ಒಟ್ಟರಚೇಡಿ ( ತಮಿಳು), ಘೋಕಾರು ( ಮರಾಠಿ), ಖುಟ್ಟಾ ( ಪಂಜಾಬಿ), ಚೋಟಾಗೊಖುರು/ ಚೋಟಾ, ಧತುರಾ ( ಹಿಂದಿ), ಸಿಯಲ್ಕಾತಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಸೈಪರಸ್ರೊಟಂಡಸ್

  ಸೈಪರಸ್ರೊಟಂಡಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಸೈಪರಸ್ರೊಟಂಡಸ್ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದುಅದು140ಸೆಂ.ಮೀ.ಎತ್ತರವನ್ನುತಲುಪಬಹುದು."ನಟ್ಗ್ರಾಸ್(ಅಡಿಕೆಹುಲ್ಲು)"ಹಾಗೂ"ನಟ್ಸೆಡ್ಜ್(ಅಡಿಕೆಜೇಕು)"ಹೆಸರುಗಳುಸೈಪರಸ್ಎಸ್ಕ್ಯುಲೆಮಟ್ಸ್ಸಂಬಂಧಿತಜಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಇದುಇದರಗಡ್ಡೆಗಳಿಂದಹುಟ್ಟಿದ್ದುಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿಬೀಜಗಳನ್ನುಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆಹೋಲುತ್ತದೆಆದರೂಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆಯಾವುದೇಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಜೆಕು (ಕನ್ನಡ) , ಭದ್ರ - ತುಂಗಾ - ಮುಸ್ಟೆ / ಭದ್ರಮುಸ್ಟೆ/ ಗಂಡಲಾ(ತೆಲಗು),ಕೊರೈಕಿಝಂಗು(ತಮಿಳು),ನಗರಮೋಠಾಲಾವ್ಹಾಲಾ (ಮರಾಠಿ)ಘಂಟ್ವಾಲಾಮುರುಕ್(ಪಂಜಾಬಿ), ಮೋಥಾ/ದಿಲ್ಲಾ ( ಹಿಂದಿ), ಚಿಧೋ( ಗುಜರಾತಿ), ವಾಡ್ಲಾಘಾಸ್ / ಚಟಬೆಥಿಮುಥಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಸೈಪರಸ್ಕಂಪ್ರೆಸಸ್

  ಸೈಪರಸ್ಕಂಪ್ರೆಸಸ್

  ವಿವರಣೆ: ಸೈಪರಸ್ಕಂಪ್ರೆಸಸ್ಅನ್ನುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವಾರ್ಷಿಕಜೊಂಡುಎಂದುಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದುಸೈಪರೇಸೀಕುಟುಂಬದಜೊಂಡಾಗಿರುವಇದುಬೆಚ್ಚಗಿನಹವಾಮಾನಗಳನ್ನುಹೊಂದಿರುವದೇಶಗಳಲ್ಲಡೆವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಹರಡಿದೆ.ಇದುಆಫ್ರಿಕಾ,ಏಷಿಯಾಹಾಗೂಅಮೇರಿಕಾದಉಷ್ಣವಲಯದಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಜೇಕು ( ಕನ್ನಡ), ( ತೆಲಗು), ಕೊಟ್ಟುಕ್ಕೊರೈ ( ತಮಿಳು) , ಚಿಂಧೋ(ಗುಜರಾತಿ),ನಗರ್ಮೋಠ(ಮರಾಠಿ)ನಗರಮೋಥ ( ಹಿಂದಿ), ಜೋಲ್ಮುಥಾ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)
 • ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ಮಿಲಿಯಾಸಿಯಾ

  ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ಮಿಲಿಯಾಸಿಯಾ

  ವಿವರಣೆ: ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ಮಿಲಿಯಾಸಿಯಾಜೊಂಡುಗಳಒಂದುಪ್ರಭೇದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈತಳಿಯಲ್ಲಿನಸಸ್ಯವನ್ನುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಫಿಂಬ್ರಿ,ಫಿಂಬ್ರಿಸ್ಟೈಲ್,ಅಥವಾಫ್ರಿಂಜ್ರಶ್ಎಂದುಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದುಬಹುಶಃಕರಾವಳಿಯಉಷ್ಣವಲಯದಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬಹುದುಆದರೆಪರಿಚಯಿಸಲಾದಪ್ರಭೇದವಾಗಿಹೆಚ್ಚಿನಖಂಡಗಳಿಗೆಹರಡಿತು.ಇದುಕೆಲವುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಹರಡಿರುವಕಳೆಯಾಗಿದೆಹಾಗೂಕಲವೊಮ್ಮೆಭತ್ತದಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ಥಳೀಯಹೆಸರು - ಮಣಿಕೊರೈ ( ತಮಿಳು) , ಲಾವ್ಹಲಾ( ಮರಾಠಿ) , ಹುಯಿ/ದಿಲಿ( ಹಿಂದಿ) , ಗುರಿಯಾಘಾಸ್ ( ಬೆಂಗಾಲಿ)

COMING SOON