ਰੋਧਕ ਫਲਾਰਿਸ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਹੈ

ਕੀ ਹੈ RISQ ਟੈਸਟ?

ਸਿੰਜੈਂਟਾ ਰੇਜਿਸਟੇਂਸ ਇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਕਵਿਕ ਟੈਸਟ 10 


ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਜੈਂਟਾ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ

ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਪੋਗ ਬਿਜਾਈ

ਕਰਕੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਬਿਜਾਈ ਦੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ

ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ

ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾਹੈ ।

ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਜ ਅੰਕੁਰ ਸੰਕਲਨ ਦੇ 0-

12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ

ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣਾ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਮੇਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਸ਼ਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਣ

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ

ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

RISQ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ
ਹੋਰ ਵਧੇਰਾ ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ RISQ ਟੈਸਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ RISQ ਪ੍ਰਵਾਹ

RISQ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਪਰੀਖਣ :

ਸੀਡਲੈਬ ਆਯੋਜਿਤ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਸਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਰਿਪੋਰਟ :

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਵਰਤੋਂ) :

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਪਾਦਕ :

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

PHALARIS MINOR

ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ RISQ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | 8010986080

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

Address

Syngenta India Ltd 

Survey No – 110/11/3, Amar Paradigm

Near Hotel Sadanand, Baner Road

Pune – 411045, Maharashtra, India

© Copyright 2020 Syngenta India Limited. All right reserved.

COMING SOON