ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ 40% ਤੋਂ 45%

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਈਕ ਨਦੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 140 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 40-45% ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਭਾਰੀ ਨਦੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਰਸਤ ਹਨ । ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਨਦੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਨਦੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ।

ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ

ਹੁਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੂਰੇ  ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਉਥੇ ਇਹ ਨਦੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਰੋਧਕ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

01.

ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਅ

02.

ਉਪਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਅ

03.

ਦੂਸ਼ਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ

ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਰੇਜਿਸਟੇਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਰੇਜਿਸਟੇਂਟ ਪੌਦਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਧੇਰੇ ਰੇਜਿਸਟੇਂਟ ਨਦੀਨ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ

ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਉਪੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਰੇਜਿਸਟੇਂਟ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣਨਾ?
ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ

ਅਰਕ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹੈ

Ligule ਕਣਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਹਰਾ ਹੈ

ਟਿੱਲਰਿੰਗ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੰਢੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ

ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ

ਅਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

Ligule ਆਕਾਰ 'ਚ

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹਰਾ ਹੈ

ਟਿੱਲਰਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਇ

ਡਾ. ਮਾਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਦੀਨ ਹੈ । ਇੱਕ ਜਿਵੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਜਿਸਟੇਂਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੈਨੁਅਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਹ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਬੇਅਸਰ ਹਨ । ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮੈਨੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸੇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਨ ਜੋਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾ ਹੋਈਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।


ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ:
ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਗਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਸਤਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਭਤੋਂ ਚੰਗੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ।

 

ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ: ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ।

 

ਨਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ: ਨਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਦੇ 2-3 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ’ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ

ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

 

ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ: ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ

ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੜੀ

ਬੂਟੀਆਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ । ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਨਿਯਮਤ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਹੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਣ ਢੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਨਦੀਨ

ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਇ

ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ

ਆਈ ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਬੀ ਆਰ ਕਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ

ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਕੀ / ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਦੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 3000 ਪੌਂਦੇਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ

ਨਿਵਾਰਕ:

  • ਸਾਫ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਨਦੀਨ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ
  • ਬੀਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲਾਰਿਸ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਮੇਧ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ
  • ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ (ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ)
  • ਕਣਕ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਾਸਲਾ ਜਾਂ ਕਰਿਸ-ਕਰਾਸ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ
  • ਟਿਲੇਜ ਫੈਲਾਰਿਸ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਰਸਾਇਣਕ ਨਦੀਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ

ਨਿਰਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਂਤ੍ਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਦੀਨ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ

ਹਨ, ਜੋ ਆਕਾਰਿਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਯਾਂਤ੍ਰਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪੂਰਨ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ

ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਮਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਓੰਟੇਡ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਏ ਗਏ ਭੁਸੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੋਤੋਗੇ, ਉੱਨੀ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ । ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲਰਿੰਗ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਨਿਓਕੈਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਗੈਰ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ 3-5 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ

ਜ਼ੀਰੋ ਜੁਤਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੁਤਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਜੁਤਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਜੁਤਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਜੁਤਾਈ ਦੇ ਖੇਤੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਜਾਂ ਡਾਈਰੇਕਟ ਡਰਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਚਰਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜੁਤਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਨੋ-ਟਿਲ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਜੁਤਾਈ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਂਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗਡਬਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ । ਉੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਤਰੀਕੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜ਼ੋਖਿਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨੂੰ ਲੋਅ (ਨਿਮਨ) ਤੋਂ ਹਾਈ (ਉੱਚ) ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

Address

Syngenta India Ltd 

Survey No – 110/11/3, Amar Paradigm

Near Hotel Sadanand, Baner Road

Pune – 411045, Maharashtra, India

© Copyright 2020 Syngenta India Limited. All right reserved.

COMING SOON