આત્મવિશ્વાસની સાથે ગતિ

gramoxone png

ગ્રામોક્ઝોન વિવિધ પ્રકારના પાકોમાં વિવિધ ઉપયોગની સાથે મોટાભાગનાં નિંદામણ પર નિયંત્રણ કરવા માટેનું અનોખું , ઝડપથી અસર કરનારું , બિન-ચુનંદું , સંસર્ગજન્ય નિંદામણનાશક છે..

લાખો ખેડૂતો દ્વારા ઉપયોગ કરાયેલું ગ્રામોક્ઝોન, 50 વર્ષ પછી પણ સંરક્ષણાત્મક ઉપયોગની સાથે હજી પણ વિશ્વભરમાં અતિ વ્યાપકપણે ઉપયોગ કરાતાં નિંદામણનાશકોમાંનું એક છે.

ગ્રામોક્ઝોન હાથેથી નિંદામણ કાઢવાની સમય બગાડવાની પ્રક્રિયાના બદલામાં નિંદામણ પર ક્રાંતિકારી રીતે નિયંત્રણ કરે છે.

ગ્રામોક્ઝોનની અજોડ સફળતા એની અનોખી વિશેષતાઓમાં, એની અસર કરવાની રીત અને ઝડપમાં , હવામાન તેમજ એની પર્યાવરણીય રીતભાતની દૃષ્ટિએ એના વૈવિધ્યમાં રહી છે.

ગ્રામોક્ઝોનની વિશેષતાઓ

ઝડપથી મારે

નિંદામણને ઝડપથી મારે

બહુપયોગી

નિંદામણ પર વ્યાપકપણે નિયંત્રણ કરે

વરસાદમાં ટકી રહે

વરસાદમાં ટકી રહે અને લાંબા સમય સુધી રહે

ગ્રામોક્ઝોનના ફાયદા

પર્યાવરણ માટે

ગ્રામોક્ઝોનનો ઉપયોગ કરવાથી માટીના ઘસારા સામે સંરક્ષણ મળે છે, પાણીની ગુણવત્તાની જાળવણી થાય છે અને જૈવિક વૈવિધ્ય વધારે છે.

ખેતરમાં

અન્ય કોઈ પણ નિંદામણનાશકો કરતાં વધુ ઝડપથી નિંદામણ પર નિયંત્રણ કરે છે, ઉત્પાદકતા વધારે છે.

ખેડૂતો માટે

ગ્રામોક્ઝોનનો ઉપયોગ કરવાથી હાથેથી નિંદામણ કાઢવા માટે મજૂરોની જરૂરિયાત ઓછી થાય છે અને ઓછું રોકાણ થાય છે.

અન્ય ફાયદા

છોડના અન્ય ભાગને નુકસાન નથી થતું. માટી અને જમીન પરનું પાણી સુરક્ષિત રહે છે. પાકમાં નિંદામણ વધવાનું તરત અટકે છે

અસરની રીત

ફિટોસિન્થેસિસ (પ્રકાશસંશ્લેષણ) દરમિયાન, સુપરોકસાઇડ તૈયાર થાય છે, જે કોષોની આંતરત્વચા અને કોષરસને નુકસાન કરે છે. આના પછી તરત જ કથ્થઈ રંગના અવ્યવસ્થિત ટીશ્યું દેખાય છે. સક્રિય ઘટક , પેરાકવાટ જયારે માટીના કણોને ઝડપથી જોડીને માટી સુધી પહોંચે છે ત્યારે નિષ્ક્રિય થાય છે અને જમીનના પાણી કે માટીના ગઠન પર નકારાત્મક અસર કરતું નથી, વરસો સુધી વારંવાર ઉપયોગ કાર્ય પછી પણ.

માત્રા અને ઉપયોગ

ઉપયોગનો સમય

નિંદામણ ઉગવાના સક્રિય તબક્કા દરમિયાન

માત્રા

800 મિલીથી 4.25 લિટર/હેક્ટર

ઉપલબ્ધ પેક્સ

250 મિલી , 500 મિલી, 1 લિટર, 5 લિટર, 20 લિટર, 200 લિટર

આ કરો

આ ના કરો

હરોળ વચ્ચે અને સંરક્ષણાત્મક ઉપયોગ માટે ભલામણ કરેલા પાકો

અમારો સંપર્ક કરો

COMING SOON