വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സവിശേഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അവതരിപ്പിക്കുന്നു ക്ലാവൻഗോ* കൃഷിയുടെ ഭാവിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മികച്ച കളനാശിനി. ഇത് ഒരു പരിഹാരം മാത്രമല്ല; ഇത് സുസ്ഥിര കൃഷിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ്. അതിവേഗത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവും അതുല്യമായ പരിഹാരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കർഷകർക്കായി സൃഷ്‌ടിച്ച, ക്ലാവൻഗോ** സമാനതകളില്ലാത്ത കള നിയന്ത്രണം നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ക്ലാവൻഗോ കള പോരാട്ടത്തിൽ കൃത്യത നൽകുന്നു, രൂക്ഷമായ കളകളുടെ വിശാലമായ സ്പെക്ട്രവും സുസ്ഥിരമായ സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

പ്രയോജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളും

കാർഷിക മികവിനെ പുനർനിർവചിക്കുന്ന മുൻനിര ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു സമന്വയം ക്ലാവൻഗോ* കൊണ്ടുവരുന്നു. കള പരിപാലനത്തിന്റെ ചലനാത്മകതയെ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും കർഷകർക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശ്വാസ്യതയുടെയും പുതിയ ബോധം നൽകുകയും ചെയ്‌ത ക്ലാവൻഗോ*യുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇതാ.

പ്രയോജനങ്ങളും

Clavengo_USP_Icon_1
വേഗത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം
വേഗത്തിലുള്ള ഫലം; കളകളുടെ അമിത വളർച്ച ഫലപ്രദമായി തടയുന്നു
Clavengo_USP_Icon_2
സവിശേഷ ഫോർമുല
കളകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രഭാവം ഉളവാക്കുന്ന സവിശേഷ ഫോർമുല
Clavengo_USP_Icon_3
ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം
വിവിധ്യമാർന്ന കളകളുടെ വെല്ലുവിളിക്ക് ഒറ്റ പരിഹാരം

ഡോസ്

പരുത്തിക്ക്: ഏക്കറിന് 1000-1200 മില്ലി

തേയിലയ്ക്ക്: ഏക്കറിന് 1000-1320 മില്ലി

ജലത്തിന്റെ അളവ്: ഏക്കറിന് 200 ലിറ്റർ

പ്രയോഗ സമയം : വിളകൾ സജീവമായി വളരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക. വിളകളിളേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുന്നത് തടയാൻ ഒരു സ്പ്രേ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുക.

നനക്കാരിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

Address

Syngenta India Ltd 

Survey No – 110/11/3, Amar Paradigm

Near Hotel Sadanand, Baner Road

Pune – 411045, Maharashtra, India

© Copyright 2023 Syngenta India Limited. All right reserved.

COMING SOON