ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಲಾವೆಂಗೋ, ಕೃಷಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದೆ; ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುವ ರೈತರಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾವೆಂಗೋವನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾವೆಂಗೋ ಕಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಕಠಿಣ ಕಳೆಯ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಲು ಕಾರಣಗಳು

ಕ್ಲಾವೆಂಗೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅನುರೂಪತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾವೆಂಗೋದ ಆಟ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬನೆಯ ಹೊಸ ಭಾವನೆಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

Clavengo_USP_Icon_1
ತ್ವರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ
ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಕಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ
Clavengo_USP_Icon_2
ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರ
ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರ
Clavengo_USP_Icon_3
ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕಳೆಗಳ ಸವಾಲಿಗೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ

ಪ್ರಮಾಣ

ಹತ್ತಿಗ: ಎಕರೆ 1000-1200 ಮಿಲೀ

ಟಿಗ: ಎಕರೆ 1000-1320 ಮಿಲೀ

ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಕರೆ 200 ಲೀಟ್

ಅಳವಡಿಸುವ ಸಮಯ : ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹನಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಸಸ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ

Address

Syngenta India Ltd 

Survey No – 110/11/3, Amar Paradigm

Near Hotel Sadanand, Baner Road

Pune – 411045, Maharashtra, India

© Copyright 2023 Syngenta India Limited. All right reserved.

COMING SOON