నేడు, వినియోగ పరికరాల రేంజి పోర్టబుల్ నుంచి ఫీల్డ్ వరకు ఉంది.

అత్యంత ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలు

విజయవంతంగా వినియోగించడం యొక్క నిర్వచనం

సమయం

సరైన సమయంలో దరఖాస్తు చేయుట

మోతాదు

సిఫారసు చేసిన ఉత్పాదన మోతాదును ఉపయోగించాలి

కవరేజి

అవసరమైన కవరేజిని సమర్పించండి

పరికరాలు

క్యాలిబ్రేటెడ్ ప్రెసిషన్ అప్లికేటర్లను ఉపయోగించాలి

సురక్షిత

ఆపరేటర్ కి మరియు పర్యావరణానికి సురక్షితమైన విధానంలో దరఖాస్తు చేయుట

పరికరాలను ఉపయోగించుట

విస్త్రుత రేంజిలో పోర్లబుల్ వినియోగ పరికరాలు లభిస్తున్నాయి.

ఉద్దేశించిన ఉపయోగానికి సరిపోలిన రకం స్ప్రేయర్ ని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి మరియు పంట రక్షణ ఉత్పాదనలను విజయవంతంగా ఉపయోగించడానికి లక్ష్యం అత్యావశ్యం.

వివిధ సైజుల్లో ఫీల్డ్‌స్ప్రేయర్లు లభిస్తున్నాయి

  1. ట్యాంకు సైజులు 400 నుంచి 5000 లీటర్లు వరకు ఉన్నాయి
  2. బూమ్ సైజులు 6 నుంచి 44 మీటర్లు ఉన్నాయి
  3. అనేక ‘‘స్థానిక’’ కాన్ఫిగరేషన్లు

కలుపునాశినిల వినియోగ టెక్నాలజీ

మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు వీడియో చూడండి.

ఎంచుకునేందుకు సరైన రకం వినియోగం గురించి మరింతగా తెలుసుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసుకోండి.

COMING SOON