આજે, ઉપયોગનાં સાધનો હાથમાં લઈ જવાથી (પોર્ટેબલ) લઈને ખેતરમાં રાખવાં સુધીનાં હોય છે.

 અતિ અગત્યના સિદ્ધાંતો

સફળ ઉપયોગની વ્યાખ્યા

સમય

ઉપયોગ કરવાનો યોગ્ય સમય

માત્રા

ભલામણ કરેલો ઉત્પાદનના દરનો ઉપયોગ કરવો

કવરેજ

જરૂરી કવરેજ (આવરી લેવાનો હિસ્સો) નિર્માણ કરો

સાધન

કેલીબ્રેટેડ પ્રિસીશન એપ્લીકેટરનો ઉપયોગ કરો

સુરક્ષા

ઓપરેટર તેમજ પર્યાવરણ માટે સુરક્ષિત રહે એ રીતે ઉપયોગ કરો

સાધનનો ઉપયોગ

ઉપયોગ માટે પોર્ટેબલ સાધનોની વિસ્તૃત શ્રેણી છે.

ઈરાદાપૂર્વકના ઉપયોગ અને લક્ષ્ય સાથે મેળ ખાય એવા સ્પ્રેયરના પ્રકારની પસંદગી કરવી પાક સંરક્ષણ ઉત્પાદનના સફળ ઉપયોગ માટે અતિ આવશ્યક છે.વિવિધ સાઈઝના ખેતરના સ્પ્રેયર્સ હોય છે.

  1. ટેન્ક સાઈઝ 400થી 5000 લિટર્સ
  2. બૂમ સાઈઝ 6થી 44 મીટર
  3. ઘણાંસ્થાનિક” વિવરણો

નિંદામણનાશક ઉપયોગ ટેકનોલોજી

વધુ જાણવા વીડિઓ જુઓ

પસંદ કરવા ઉપયોગના યોગ્ય પ્રકાર વિશે વધુ જાણવા રિઝર્વેશન કરો.

COMING SOON